HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 114. - No. 063.

Date 1701
Text

Extractus
Zár alá vett szőlők szüreti jövedelme hordókban, köblök. – Újhelyi barátoknak szokás alapján kiszolgáltatott bor. – Tályán özv. Eszdorfer Juditnak ugyancsak szokás alapján adni szokott bor.
A két kiadás ugyanannyi, mint a négy helységből befolyó bormennyiség.
Szirmay Miklós birtokai.
(Zemplén m.): Ujhel – Keresztur – Mád – Radka

Content provider