HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 114. - No. 062.

Date 17. század
Text

Brevis extractus
Körtvélyes:
Emeletes kastély, új, még nincs befejezve – Allódium, benne állatok: tehenek, borjak, ökrök, disznók, ártányok, kanok, süldők, juhok. – Egész, fél, negyedtelkes jobbágyok – Zsellérek – Puszta jobbágyi és zselléri telkek – Jobbágyok semmi censussal és szolgálattal nem tartoznak
Vecze:
Szt. György adóval tartoznak; félhelyesek Szt. Mihály adóval. – Karácsonykor kettenként fizetnek, 1–1 tyúkot adnak, ludat kettesével. – Vajat, mézet, vetéskor kendermagot adnak – Komlót minden félhelyes tartozik szedni egy szapuval, Szt. Mihálykor minden gazda egy zsákot ad. – Minden őszi és tavaszi vetésből kilencedet adnak: búzából, rozsból, árpából, zabból, tönkölyből, kölesből, lencséből, borsóból. – Puszta földek után ötödöt adnak. – Jó makkos erdő, helybeliek földesúrnak adnak tizedet makkoltatásért, vidékiek dézsmája megoszlik a terebesi plebánossal. – Ha makk nem terem, pázsittizedet adnak a helybeliek – A három sátoros ünnepre 11 hordó bort mérnek ki – Vidékiek, akiknek itt van rétjük, 1 köböl zabbal és 1 tyúkkal tartoznak; irtások után szintén, ezt földesurak kétfelé osztják. – Mindennemű szolgálattal tartoznak, saját igával és ekével, hat napot egy hétben, de úgy, hogy egy napot földesúrnak, egyet maguknak dolgoznak; ha más helyre kell menni, mindenki egy ökröt ad.
Sztankocz:
Nemesi telek
Geregnye:
Soltész Szt. György és Mihály adót fizet, ludat ad, tehénpénzt fizet. – Jobbágyok előbbiek mellett méz és nyúl helyett fizetnek, komlót, káposztát, kittakendert adnak telkenként. – Ha bort nem árulnak sátoros ünnepeken, akkor száraz kocsmáért fizetnek, összege. – Vendégségre, mennyegzőre, temetésre tartoznak egy tyúkot adni. – Dézsmát terményeken kívül juhból, bárányból, disznókból, méhekből is adnak. – Mindennemű szolgálattal tartoznak, aratáskor egy aratót adnak
Csemernye:
Nemesi kúria – Vendégfogadó
Pakosztó:
Tehénpénz helyett ökörpénzt fizetnek (vágómarha?) – Előbbiek mellett tojásokat is adnak – Más szolgálattal nem tartoznak, mint Geregenyén földet bevetni, learatni és behordani; ugyanitt pasztovnyikot kertelni, füvét lekaszálni, gyűjteni és behordani. – Körtvélyesen két hétig tartoznak kaszálni, két hetet irtani, ugyanannyit aratni. – Árendát fizetnek, összege – Vajádáláskor minden külön kenyeres miatyánkért pénzzel tartozik, telkenként 1 mérő vajdazabba. – Egy hordó bort vetnek rájuk, amennyire limitálják, annyit fizetnek érte. – Egyes falvakban (Körtvélyes, Tussa Uyfalu, Vecze, Szalok, Berető) elvetett őszi búza, rozs köblök; tavaszi zab, lencse, borsó, lednek, bab, tavaszbúza köblök.
Vecze:
Közös erdő
Tusa:
Közös erdő, saját disznaikkal etetik a makkot, idegeneket nem fogadnak tizedre.
Hosszúmező:
Erdő, árvízek miatt kiszáradt, ha valami terem, saját állataikkal etetik meg földesurak.
Posa:
Közös erdő
Hrabocz:
Erdő épületfára és makkoltatásra is
Csemernye, Natafalu, Leszna:
Erdők, csak saját jobbágyok makkoltathatnak tizedért
Rakocz, Morva, Luczkeczi:
Erdők szabad makkoltatásra
Felsőpolyánka:
Erdő épületfára és makkoltatásra
Őrmező:
Erdő hatodrésze
Parno:
Malom 1 kőre, megoszlása földesurak közt
Vecze:
Malom két kőre, csak egy kőre megy, másik elromlott
Gálszécs, Parno:
Vám, megoszlása földesurak között, évenként máshova esik a jövedelem. – Kocsmák felsorolása falvanként, ha pénzen vett bort mérnek, vagy majorságbelit fizetnek utána; sörért, ha majorságbeli árpából főznek, fizetnek utána, más sörért kevesebbet; pálinkafőzésért fizetnek. – Szőlők felsorolása, hozamuk
Őrmező:
Két puszta szőlő, hozama van.
Szentiványi Mihály birtokai.
(Zemplén m.): Körtvelyes – Sztankocz – Olyka – Pakoczto – Csernyina – Repede – Tusa Ujfalu – Vecze – Geregnye – Csemernye – Berető – Hosszumező – Posa – Hrabocz – Natafalu – Leszna – Parno – Luczkeszi – Felsőpálfalva – Gálszécs

Search result navigation
Content provider