HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 114. - No. 051.

Date 1685
Text

Conscriptio
Gdiendies:
Borból kilencedet adnak földesúrnak, bemondás szerinti hozzávetőleges jövedelme. – Négy malom, mindegyik után karácsony körül fizetnek, összege. – Censust háromszor fizetnek évente: Szt. Györgykor, Mihálykor, karácsonykor, összege. – Dinnyebort (?vinum poeponicum) adnak, mennyisége – Munka helyett fizetnek a somoskői várhoz, összege békés időkben. – Mészárszék, földesúrnak adott faggyú
Varbó:
Bíró, jobbágyok, zsellérek névvel – Földesúrnak borból, gabonából kilencedet adnak – Provizor parancsa szerint tartozak dolgozni – Karácsonyra disznót és vágómarhát adnak, almásiakkal közösen, mivel eddig nem volt lehetőségük hozzá, fizetnek helyette.
Stros:
Szőlőik nincsenek, azért csak gabonából adnak kilencedet. – Pénzt kétszer fizetnek évente, Szt. Ivánkor és karácsonykor, összege.
Drach:
Censust Szt. Györgykor és Mihálykor fizetnek, összege. – Természetben adandó census helyett fizetnek
Velkey:
Két puszta telek, egyiket tavaly nyáron kezdte lakni Bagil János, 4 évi mentességet élvez. – Földesúri szántó nagysága holdakban, jobbágyok használják, kilencedet adnak utána. – Kiszáradt tó, harmadévenként kazsálhatják, fizetnek utána. – Disznó helyett fizetnek.
Jelsecz:
Rázfalva puszta tartozik hozzá, rétjeiért jobbágyok fizetnek.
Somosvipoly:
Jobbágyok közül öten kilencedet, heten akóbúzát, árpát, zabot adnak, de most ezek helyett fizetnek. – Egyik évben vágómarhát adnak, másikban hízódisznót, vagy e helyett fizetnek. – Szt. Istvánkor minden jobbágy egy tyúkot ad – Vár mellett földesúri szántó, most törökök művelik – Vendéghy puszta falu tartozik hozzá, használatáért fizetnek.
Sered:
Szomszédos praedium használatáért kilencedet adnak – Kiszáradt halastó, földesúr engedélyéből tiszt (névvel) használhatja.
Hidegkút:
Minden jobbágy akógabonát ad búzából, árpából, zabból, rozsból, mennyisége. – Rét, alig van szénahozama
Aboth:
Halastó, jövedelmének fele földesúré, másik fele a nemeseké és jobbágyoké. – Büntetések, 2/3 belőle provizoré, egy a bíróé – Besseny praedium tartozik hozzá, igen jó kaszáló, utána fizetett összeg. – Rév a Tiszán, vámjának jövedelme áradáskor
Pata:
Tizedet az egri érseknek adnak – Malom, censust a többi censussal együtt fizetik – Munkával nem tartoznak, helyette minden Szt. Györgykor bort adnak.
Echer:
Földesúri rét, jobbágyok használatáért bort adnak – Ha censust pénzben nem fizetnek, bort adnak helyette
Zakal:
Ajándékba két őzet adnak, vagy fizetnek helyette – Malom, fele, búzajövedelme
Galcz:
Vágómarha mellett egy hordócska sört is adnak. – Malom, gabonajövedelme _ Földesúri rét, fizetnek használatáért a jobbágyok – Szt. Györgykor ludat adnak, tyúkot, vajat, tojásokat, ugyanúgy Mihálykor is.
Tamáslehota:
Akógabona helyett fizetnek – Szüretkor két szekeret adnak
Praga:
Makkos erdő – Bort tartoznak mérni – Méhekből kilencedet adnak
Tugar:
Censusba búzát is adnak
Alsószkalnok:
Malom, molnár fizet minden örlető után, mesterségbeli munkával szolgál.
Rimabánya:
Malom volt, most puszta – Jobbágyok kézi szolgálattal tartoznak.
Tisolz:
Malom, évi jövedelme pénzben – Jobbágyok viaszt adnak – Bárányaik, juhaik vannak, fizetnek utánuk – Vasbánya, vaslemezeket adnak utána
Kokova:
Malom, rizst, vagy zabkását adnak évente – Ha a szükség kívánja, ludakat, tyúkokat adnak – Fűrészmalom, földesúrnak deszkákat és zsindelyeket adnak – Nyestbőröket adnak
Thamai:
Censusuk bizonytalan
Losoncz:
Nem kilencedet, hanem hetedet adnak – Földesúri malom két kerékre – Makkos erdő
Apadfalva:
Censusba kéét hízódisznót adnak és vágómarhát. – Tavaszi gabonából földesúrnak kilencedet, egri érseknek tizedet adnak. – Két telek, ludat, két tyúkot adnak, tojást, vajat, sajtot, közösen káposztafejeket, üres hordót. – Földesúri szántó, kilencedet adnak utána – Földesúri rét, fizetnek érte
Mikssy:
Kaszálással, szekéradással tartoznak, szükség szerint
Boroznok:
Rókabőröket adnak
Rimaszombat:
Törököknek alávetve, censusát leszállították – Negyedévenként tisza lisztet adnak
Sechon:
Malom 3 kőre, saját erejükből építették az Ipolyon – Másik malom, Musztafa bég bírja, egy malom Cheri basáé. – Tavaszi gabonából kilencedet adtak földesúrnak, de jelenleg semmijük sincs – Robot megváltásáért békés időkben 30 ft.-t fizettek, jelenleg 5 denárt.
Somoskői, Szécsényi, Hollókői vár falvai.
(Nógrád m.): Gdiencies – Varbo – Siros Drach – Kis Chithar – Major Chithar –Velkej – Felsecz – Somos Vipaly – Baghlies Alla – Sered – Hidegkuth – Pastik – Abath – Banhalma – Patka – Tarian – Echer – Zakal – Galcz – Thamas Lehota –Lupocz – Thugar – Abellehota – Rosa Lehota – Lupocz – Alsozkalnok – Fölsőzkalnok – Rimabania – Krasko – Spiln – Kakova – Thomai – Losoncz – Apadfalva – Mikssy – Boroznok – Pirbolia – Rimasombath – Sechön – Badkai – Shipek – Varsani – Farkas Almas – Rimocz – Locz – Zechen – Svin – Almas – Kereztur – Patarecz

Content provider