HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 114. - No. 050.

Date 17. század
Description

Töredék

Text

Conscriptio
Koitsow:
Censust egyszer fizetnek évente, Szt. Mihálykor, összege. – Borpénzt (pecunia vinaria) háromszor fizetnek évente: húsvétra, Szent Jakabra, karácsonyra, összege. – Juhokból tizedet adnak, ezenkívül minden juhtartó jobbágy tizedszedéskor egy sajtot ad. – Azonkívül túrót (? lac pressum) és vajat adnak. – Húsvétra minden juhtartó egy bárányt ad, azonkívül közösen egy borjút. – Vadakat és halakat tartoznak a konyhára adni – A várhoz pokrócot tartoznak adni – Mindenféle faedényt készítenek, és a serfőzőbe viszik, amikor parancsolják. – Erdeikben a szomszédos falvak zsindelyt készítenek, úgy fizetnek, ahogy megalkudhatnak, jövedelme bizonytalan. – Pisztrángokban bővelkedő víz, tilalmas, őrzik földesúr konyhája részére. – Hegyek, tölgy és bükkmakkal, makkoltatásért helybeliek és idegenek egyaránt tizedet adnak. – Malom, fele földesúré, soltész tizet utána, a város Szt. Mártonkor. – Ha medvét fognak, tartoznak bőrét, négy lábát, húsa negyedrészét a várba adni, innivalót (bibalia) kapnak érte. – Minden a hegyekben fekvő bánya után fizetnek, jövedelme bizonytalan.
Velbach:
Censust háromszor fizetnek évente: Latare vasárnap, Szt. Ivánkor, Mártonkor. – Borpénz mellett sörpénzt is fizetnek: pünkösdkor, Bertalankor és három királyokkor. – Konyhára ludakat, kappanokat, tojásokat, borjakat adnak, számuk. – Bíró Szt. Márton körül census-zabot ad, plébános szintén. – Malmukba 3 disznót tartoznak hízlalni.
Dorin:
Határában kőbánya van, kapura és ablakokra való köveket vágnak, bányászokkal úgy egyeznek meg, ahogy tudnak. – Malmukban 4 disznót tartoznak hízlalni.
Harikocz:
Malmukban vár szükségére disznókat hízlalnak.
Smilan:
Tamásfalvi jobbágyok legeletetésért a határban 2 ft.-t fizetnek. – Malmukban 4 disznót hízlalnak. – Szepesi káptalannak évi 50 ft.-t fizetnek, és tizedet andak, földesúr elrendelte, hgy az allódiumhoz fizessenek kilencedet, ill. fizessenek helyette, és nem tartoznak semmi robottal.
Coriman:
Tized helyett fizetnek, azonkívül kilencedet adnak
Káposztásfalva:
Határában hámor, tulajdonosa fizet – Rétek, erdők, vashámor tulajdonosa használja, minden évben Szt. Mihálykor 100 lemez vasat ad értük.
Müllenbach:
Malomban évente két disznót tartoznak hízlalni – Birtoktörténeti adatok
Nagyzalok:
Malomban 4 disznót tartoznak hízlalni
Eliasfalva:
Puszta föld, Szt. Mihálykor fizetnek utána, tizedéért külön fizetnek. – Trunik, Zmian és Kociman után censust fizetnek használatukért
Quintumforum:
Malomban 4 disznót tartoznak hízlalni – Az eddig felsorolt 11 város eddig az új allódiumhoz tartozott dolgozni, úgymint szántani, vetni, kaszálni, aratni, csűrbe hordani, és más munkát, amit a gazdaság megkövetelt; most ezt elengedték, kilencedet adnak helyette. – Egyéb munkákat, melyek a várhoz tartoznak és sürgősek, tartoznak teljesíteni. – Zsellérek mind a 11 városban kézi munkával tartoznak az allódiumhoz, ha dolgoznak, étellel-itallal az allódium látja el őket; kilencedet elengedik nekik, ezek után a földek után, melyek házacskájukhoz tartoznak. – A 11 város lakói faszállítással tartoznak a fűrészhez, most már szabadok ez alól, fizetnek helyette.
Bethania:
Jobbágyok, akiknek szabad sört főzni, Szt. Mihálykor fizetnek és zabot adnak. – Pünkösdkor tehénhúst adnak a várhoz, szomszéd falvakkal közösen, borsot, viaszt, sajtokat. – Húsvétra két bárányt, tojásokat, egy hordó sört adnak; mindenszentekkor kappanokat és tojásokat. – Egy puszta földl után fizettek, most földesúr részére tartoznak bevetni. – Minden munkával tartoznak a sigrai allódiumhoz és a várhoz. – Három hordó bort tartoznak évente kimérni. – Alsózalokiak földhasználatért fizetnek. – Jobbágyok zabot, rozsot, árpát adnak.
Domafalva:
Odorini erdőért karácsonyra fizetnek – Malmukban 4 disznót tartoznak hízlalni – Serfőzőből heti 2 hordó sort kapnak
Hatkocz:
Egyik föld Riszscher úr számára átengedve, fizetett érte, most már a vár számára vetették be.
Olssava:
Tizedet a siginyi plebánosnak adnak – Földesúri malom, molnár censust fizet utána, ahogy megalkudhatnak vele, 1 disznót tartozik hízlalni.
(Szepes m.): Koitsow – Velbach – Dorin – Illesfalva – Harikocz – Smilan – Koriman vel Qui – Kapostasfalva – Isao falva – Müllenbach – Nagy Zalok – Elias Falwa – Quintum Forum – Bethanea – Domafalva – Hatkocz – Olssawa – Zalatnia

Content provider