HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 114. - No. 037.

Date 18. század
Text

Extractus
Pataki uradalom kivonata a legújabb consriptio alapján.
Patak:
Vár – Exempt és szabad házak – Magtár – Évi census összege – Földesúr részére fordított telkek, eskü alatt vallják – Elhagyott telkek – Külvárosban telkek, szabadok és exemptek – Taxát fizető telkek, fél, negyed, nyolcad, egész – Jobbágyi egész, fél, harmad, negyed, nyolcad telkek – Ezekből igás és gyalog szolgálatot teljesítő jobbágyok – Mesteremberek: borbélyok, csizmadiák, vargák, szabók, szűcsök, kovácsok, lakatosok, bognárok, halászok, mészárosok, fazekasok, kerékgyártók, kőfaragók. – Várnak szolgáló cigányok – Allódiális szőlő – Borötöd hozama – Allódiális szántók 2 nyomásban, befogadóképességük – Allódiális vetés jövedelme őszi búza, tavaszi búza, rozs, zab, borsó, lencse, köles keresztek. – Tizedjövedelem: őszi búza, tavaszi búza, árpa, zab kévék – Méhtized – Pázsittized jövedelme – Allódiális rétek, szénahozamuk – Tilalmas makkos erdők, hizlalható disznók, tizedjövedelmük – Tilalmas halászóvizek – Két földesúri malom, összesen 3 kerékre, évi jövedelmük köblökben – Ászokvám, jövedelme – Malomkövek jövedelme – Kőbányák jövedelme – Kocsma, évente kimért bor és sör – Vendégfogadó évi bére – Mészárszékek, taxát faggyúban adnak. – Legelők, legeltethető állatok – Földjogjövedelme pénzben, zabban – Csöbörváltság – Sertéstized váltsága – Faizásra cédulapénz jövedelme – Taxás bor jövedelme –Taxába adott saruk –Nemesek és libertinusok taxájának összege – Jobbágyok és iparosok taxája – Görög kereskedők taxája – Kereskedők taxája – Jobbágyok censusának összege – Ajándék megváltásának jövedelme
Kispatak:
Vám, jövedelme – Halak eladásáért halászok fizetnek. – Jobbágyok ludakat, kappanokat, tyúkokat, bárányokat, tojásokat, cipókat adnak.
Újhely:
Allódiális szőlők, hozamuk – Tilalmas makkos erdő, hizlalható disznók – Vásári kocsmák, kimért bor és sör – Ünnepi kocsma, kimért bor – Vám, jövedelme – Vásárjövedelem – Vas súlyokból jövedelem (vásárkor mázsálás?) – Földadóba adott zab és kappanok – Csöbörváltság – Faizásra cédulapénzből jövedelem – Halak eladásáért halászok fizetnek – Taxába adott saruk – Ajándékba őzeket is adnak
Kovácsvágás:
Allódiális rétek, szénahozamuk
Petraho:
Makkoltatás jövedelme
Kistoronya:
Ajándékba nyulakat is adnak
Ardó:
Tilalmas halászat – Ajándék adása alól 1702 óta mentesek
Tolcsva:
Bényével együtt elidegenítették, vételára
Bénye:
Allódiális szőlők, hozamuk
Vámosújfalu:
Malom 3 kőre, az egész helység elidegenítve
Pataki uradalom.
(Zemplén m.): Patak – Tolcsva – Benye – Vámos Ujfalu – Telki Banya – Nagy Toronya – Kis Patak – Ujhely – Borsó szer – Kis Tornya – Csarhahó – Bányácska – Kovács Vágás – Petraho – Ardo

Content provider