HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 114. - No. 036.

Date 16. század
Text

Conscriptio
Sáros:
Jobbágyok egész és fél telken névvel – Házas zsellérek névvel. – Censust őfelségének Szt. Györgykor és Mihálykor fizetenk, összege. – Karácsonykor a vár szükségére fát adnak, lisztet adnak a vár szükségére. – Őszi és tavaszi gabonát tartoznak vetni. – Egyik földre aratókat tartoznak küldeni – Rét elhagyott helyen – Régen csak 2 köblöt tartoztak a vár részére vetni, most hatot. – Kender és köles tisztítására a város 60 embert köteles adni. – Komlóműveléssel tartoznak – Erdő nincsen – A várhoz egy malom is tartozik, 3 kerekű, minden jövedelme földesúré, lakosok minden szükséges munkát tartoznak elvégezni. – Serfőző – Régen – ahogy mondják – az egész megye tartozott négy lovat a vár szükségére, most egyedül a város köteles vele. – Lakosok bognárok, földesúr munkára kényszeríti őket
Megye:
Censust Szt. Mihálykor fizetnek – Szántók, egykori és jelenlegi befogadóképességük – Irtásföldek, befogadóképességük – Rétek nincsenek, csak a szántóföldek végéen – Tilalmas erdő – Birságot nem fizetnek
Kuchin:
Allódium, hozzátartozó szántók, befogadóképességük – Rét, szénahozama – Malom 2 kőre, jövedelme
Kozan:
Soltész névvel, szántói – Elhagyott telek is – Jobbágyok Szt. Mihálykor pénzt fizetnek, tyúkot adnak – Karácsonyra tyúkot adnak, Szt. Györgykor pénzt és tyúkot
Németfalu:
Allódiális szántók, befogadóképességük – Rétek, szénahozamuk – Minden terménysből kilencedet adnak
Porubka:
Földesúri szántók, befogadóképességük, rét, szénahozama
Satkovecz:
Soltész húsvétra bárányt ad, Jakabkor károlymadarat, karácsonyra nyulat.
Sárosi vár tartozékai.
(Zemplén m.): Saáros – Megie – Kwechin – Nemeth falva – Porubka – Hanch wagas – Sotkowecz – Radichka

Content provider