HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 112. - No. 003.

Date 1637
Text

Aestimatio
Néhai Poch István hátrahagyott javainak eladása: Régi láda, értéke – Arany-ezüst fonalak, török zsinórok, értékük – Sárga török csizma és más csizmák, értékük – Süvegek, egyik nyesttel bélelt, értéke – Vidra és róbabőrök, értékük – Ruhák, dolmányok, kesztyűk, paplanok, köpenyegek, csipkék, értékük – Szalonna, sódarok, ház, sajtok, értékük – Őzbőrök, értékük – Lécszegek, értékük – Fatányérok, értékük – Zab, értéke – Új patkók, értékük – Papíros, értéke – Két ló, értékük – Ládák, abroszok, keszkenők, kordován bőrök, szövetek, prémek, lószerszámok, pokrócok, értékük – Derékaljak, értékük – Őrölt bors, ecetágy, értéke – Kocsi, új vasalt kerekek, értéke – Dagasztóteknő, értéke – Pénzdarabok, tallérok, arany-ezüst pénzek, értékük – Kamarának befizetett összeg – A leltárból még megmaradt javak felsorolása.
A b példány az eladott jószágok pénzértékét összegzi.
A c példány azoknak a javaknak összeírása, melyek másoknál vannak kint, pénz és tárgyak, értékük. – Ház, szőlő, értéke.
A d példány mindegyikről másolat.
Poch István javai
(Szatmár m.): Zatthmár

Search result navigation
Content provider