HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 110. - No. 086.

Date 18. század vége
Description

1 old. latin nyelvű, másolati példány

Text

Conscriptio et aestimatio, melyet néhai Korláth László portiojáról készítettek.
Korláth László: (Ung m.): Pupka (recte: Rupka) Helmecz
Aestimatio
Rupkahelmec:
Egy egész jobbágytelek, Bíró István lakja, testvéreivel: Pállal és Andrással, egy fia van. – Tovább egy tehene, négy disznaja, három méhkasa, két szőleje. – Mindezt összegezve örökösen 300 ft-ra értékeli.
Bajánháza:
Féltelkes jobbágy, semmije sincs. Becsérték.
Eőr:
Domus nobilitaris, lakatlan, puszta fél-fundusa, értékbecsléssel. – A fundushoz tartozó szántóföldeket két nyomásban művelik. Kapacitás, becsérték l. előzőek. A fundushoz tartozó rétek szénatermését szekérben adják meg. Becsértéke
(Szakadáty Péter portioja)
Eőr:
Domus nobilitaris, hypocaustumokkal, kamrával. Becsérték. – Szántóföldek, rétek tartoznak hozzá, a szokásos adatokkal.
(Daczo Mihály portiója.)
Kászony:
Domus nobilitaris, a zavaros idők miatt nagyobb részben elhagyatott, lakatlan. Lakószobák, kamrák vannak benne. Gyümölcsöskert is tartozik hozzá. Értékbecslés. – Szántóföldjei zálogban vannak. Kapacitás, értékbecslés, mint fent. – Egész- és fél pusztatelkek. Becsértékkel. – Kis szőlők, melyeket már 26 év óta senki sem művel.
Miskolczy István portiojának összes becsértéke: fl. Hung. 576
Korláth László: (Ung m.): Rupkahelmec
Szakadáty Péter portioja: Bajánháza – Eőr
Daczo Mihály portioja: Eőr
Miskolczy István portioja: Kászony (Bereg m.)
(1680 k.)
Copia.
Conscriptio et aestimatio
Rupka-Helmecz: (Korláth Rupka Helmecz)
Egész jobbágytelek, a rajta lakó jobbágy nevével, a vele élő fiútestvérek név szerinti felsorolásával. További adatok: fiúgyermek, tehén, sertések, méhkasok, szőlők.
Korláth László részjószágának összes becsértéke „iure perennali” fl. 300
néhai Korláth László portioja az Ung megyei Rupka-Helmeczen

Search result navigation
Content provider