HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 109. - No. 002 / b.

Date 1623. június 10.
Text

Urbarium
Tisztek kerületei szerinti összeírás. Feltünteti minden falunál, egész vagy fél adó van-e.
Topolioka:
Soltészek, jobbágyok névvel, telkük nagysága. – Soltészek Szt. Mihály adót fizetnek, Szt. Györgykor felét, ezeken a napokon és karácsonykor apró adóval tartoznak. – Búzadézsmával nem tartoznak a soltészek, fizetnek helyette és köböl zabot adnak. – Karácsonyra gúnárt és lúdfiat adnak. – Jobbágyok ugyanakkor tartoznak censussal és apró adóval mint a soltészek, összege fele, ill. negyede azokénak. – Udvari élésre soltészek búzát, árpát, zabot adnak, karácsonyra mézet, jobbágyok gabonát, árpát, zabot, komlót, káposztafejeket, kittakendert adnak. – Böjti élésre csak jobbágyok adnak, kendermagot. – Jobbágyok évi 12 tyúkkal tartoznak. – Vágótehénre jobbágyok is, soltészek is fizetnek. – Húsvétra 4–4 tojást adnak, azonkívül mikor földesúrnak szüksége van rá. – Sertéstizedet mindenki ad, akár terem makk, akár nem, tízen felül 4, tízen alul 8 dénárt fizetnek. – Minden 20 juh után (bárány és kecske) egyet adnak, azonkívül minden tíz után egy idei bárányt. – Karácsonyra jobbágyok nyúlért fizetnek. – Akinek méhe van, mézet ad, akinek nincs, vajat. – Bírságok – Minden jobbágy tartozik karácsonyra egy szekér fával. – Pasztovnik két nyomásra.
Lazkocz:
Jobbágyok mellett zsellére is névvel. – Udvari élésre soltészeknél fel van tüntetve, hogy tiszta búzát adnak, jobbágyok csak rozsot, árpát, zabot adnak. – Böjti élésre jobbágyok lenmagot adnak. – Évi 3 borjút adnak földesúrnak.
Felsőladiskocz:
Jobbágyok évi 12 tyúk mellett dézsma bevitelekor is tartoznak tyúkkal. – Soltészek húsvétra és karácsonyra tartoznak lúddal.
Geregenie:
Pasztovnik két nyomásra, egyik évben őnagysága, másikban Szentiványi úr használja.
Ökörmező:
Pasztovnik két nyomásra.
Sopkocz:
Udvaréléssel csak soltészek tartoznak, jobbágyok nem.
Turczocz:
Tilalmas tölgyerdőcske és rákászó patak.
Csersina:
Adóeltérések földesurak jobbágyai közt, böjti élésbe cseteri magot adnak.
Pakozto:
Tilalmas tölgyerdő.
Hegedűs:
Két része zálogban.
Mattyasocz:
Soltész nem ad udvari élést, mióta Báthori István úr a malmát elhányatta.
Barka:
Egyik jobbágy (névvel) nem tartozik semmi mással, csak csöbör borral, levele is van róla. – Földesúri malom a Laborcon három kerékre. – Pasztovnik és rét, szénahozama, a rétet porkolábok kaszálják maguk számára. – Szántók, befogadóképességük.
Zavatka:
Jobbágyok semmi adóval nem tartoznak, csak mikor földesúr vagy tiszttartó a halastóhoz megy, lúddal és tyúkkal.
Zuko:
Tilalmas rákászó patak.
Ilyka:
Minden jobbágy, aki most irtott, fél köböl zabbal tartozik.
Őrmező:
Karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor tartoznak 1–1 tyúkkal és tojással a böjti élés helyett, azonkívül mikor földesúr itt száll meg, szednek tojást. – Szántók, befogadóképességük. – Rét, szénahozama. – Malom két kerékre. – Szőlők.
Repeö:
Soltészek is, jobbágyok is telelő zabbal tartoznak. – Hevederpénzzel, hevederrel, sajttal tartoznak. – Méhekből tizedet adnak.
Roskocz:
Soltész és jobbágyok karácsonyzabbal tartoznak. – Soltészek is tartoznak tojással. – Vajjal csak akkor tartoznak, amikor a földesúrnak szüksége van rá.
Kriva:
Vajdapénzt fizetnek és zabot adnak.
Peticse:
Pasztovnik – Tilalmas pata rákra és kövihalra.
Helmeczke:
Nyúlra való pénzt, vajat, mézet soha nem adtak, mert nagyon szegények.
Porubka:
Semmi dézsmával, éléssel nem tartoznak, ha a földesúr szolgái arra mennek, zabot, tyúkot, ludat és egyéb élelmiszert adnak, ha ott szállnak meg. – Szántók, befogadóképességük. – Tilalmas patak.
Rovna:
Pasztovnik két nyomásra.
Kiskemence:
Böjti éléssel és udvari éléssel nem tartoznak, mert nagyon rossz a földjük. – Soltészek udvarélésre csak búzát adnak. – Karácsonyra tíz jobbágy ad egy nyulat és egy ludat. – Pünkösdkor közösen adnak kecskegidát. – Pasztovnik – Tilalmas pisztrángos patak.
Agidocz:
Pasztovnik, kaszáló rét, nagysága kaszásokban, mikor nyomásban esik, pasztovniknak használják, ha tilalmasba esik, földesúrnak kaszálják.
Koskocz:
Tilalmas rákászó patak.
Udua:
A pusztatelkeket a templomnak engedték át. – Malom két kerékre. – Szántók 3 nyomásra, befogadóképességük. – Rétek, szénahozamuk. – Tilalmas erdő.
Kriva:
A malompatak tilalmas, mert rák van benne.
Liubisse:
Malom 2 kerékre.
Hosszúmező:
Szántók, befogadóképességük. – Pasztovnikok – Tilalmas rákászó patak. – Udvarház, majorral együtt.
Modra:
Egy puszta föld, aki beveti egy bárányt tartozik adni. – Tilalmas patak.
Bela:
Soltészek pünkösdkor és sztrongáláskor esztendős báránnyal tartoznak.
Zubna:
Batyko két évenként ökörrel, ha tized méhe nincsen, viasszal tartozik, hevederrel. – Minden jobbágy esztendős kerti báránnyal tartozik. – Tilalmas tölgyerdő.
Moskocz:
Pasztovnik
Belenski:
Minden két jobbágy tartozik eddigiek mellett egy meszely vajjal. – Fűrész – Tilalmas patak.
Zboy:
Soltészek adón kívül károlypénzt fizetnek, nyestet, rókát, pokrócot, hevedert, viaszt, zabot adnak. – Másik földesúr soltésze csak bárányt adott. – Minden jobbágy 500 zsindelyt ad évente.
Rozgyel:
Pasztovnik – Tilalmas patak
Topolya:
Tilalmas pisztrángos patakok, őrzésükre egy jobbágyot megeskettek.
Ublya:
Malom két kerékre – A földesúr számára elvetett zabköblök. – Pasztovnik – Tilalmas halászóvíz.
Kolbaszo:
Fűrész
Klenova:
Pasztovnik – Tilalmas halaspatak
Sztarina:
Tilalmas rákászó patak. – Pasztovnik – Fűrész
Sztolocsin:
Butyko fentiek mellett nyesttel is tartozik. – Pasztovnik
Pozolina:
Pasztovnik – Tilalmas patak
Ruszka:
Tilalmas erdő – Szántók, befogadóképességük. – Tilalmas pisztrángos patak. – Pasztovnik
Szinna:
Pasztovnik – Tilalmas patak, kövihalas.
Telepocz:
Tilalmas pisztrángos patak.
Hoztoucza:
Tilalmas patak rákra és kövihalra.
Habura:
Tilalmas pisztrángos patak.
Boro:
Pasztovnik
Csabalocz:
Pasztovnik – Malom és fűrész.
Csertez:
Tilalmas pisztrángos patak.
Alsocsebenye:
Tilalmas patak.
Kudlcez:
Jobbágyok semmi adót nem fizetnek, csak gyalogszerrel szolgálnak, borárulással sem tartoznak, csak levélhordással.
Paricz:
Akinek halászóvize van, fizet utána, és tíz icce csíkot ad, akik beszegődnek a halászásra, csak fizetnek. – Erős télben akik beszegődnek fahordásra, egy köböl zabot adnak. – Akinek a terebesi határban rétje van, zabbal tartozik.
Homonnai Drugetth János
(Zemplén m.): Topolioka – Lezkocz – Felső Ladic – Geregenie – Mislinie – Eökör Mezeö – Also Ladicz – Sopkocz – Grozocz – Turczocz – Czersia – Pakozto – Hrubo – Stophanocz – Uitezoocz – Jazanocz – Behanocz – Baskocz – Hegedüs – Mattyasocz – Barka – Zavatka – Brezto – Lukaczocz – Zurko – Ilyka – Örmezö – Repeö – Roskocz – Kriua 1) – Jeszeneö – Peticse – Helmeczke – Porubka – Keörtueles – Roma – Kohanocz – Kiskemencze – Agidocz – Koskocz – Udua – Kriua 2) – Hankocz – Tot jablonya – Dzedaczocz – Liubisse – Hasina – Paszna – Hozzumezeö – Modra – Bela – Zubna – Markocz – Velepola – Belensky – Kriua 3) – Zubay – Rozgyel – Topolya – Smerkocz – Ublya – Patak – Kolbaszo – Brezouecz – Klenoua – Prizlup – Michalyo – Polena – Zuiela – Polianka –Starina – Ladomer – Stahczin – Pczolina – Roztoka – Kolonycza – Czukalocz – Tichnia – Parihuocz – Smolnyk – Kolna – Jadlowa – Ruha 1) – Szinna – Rokito – Telepocz – Wilagh – Also-Felsö Jablonka – Jadlowa – Ruzka 2) – Nyago – Palota – Hoztouicza – Haguira – Kraznobrod – Boro – Rokitowecz – Czabalocz – Kaleno – Olsinko – Czertes – Also Csebenye – Homonna – Kudlocz – Paricz – Vásárhely – Horr – Kupon – Zemplin

Search result navigation
Content provider