HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 109. - No. 002 / a.

Date 1612
Text

Urbarium
Tisztek neve feltüntetve a kerületek élén. Minden falunál feltüntetve, egész vagy féladón van-e.
Topolka:
Soltészek névvel, telkük nagysága. – Jobbágyok névvel, telkük nagysága. – Zsellérek névvel. – Soltészek Szt. Györgykor és Mihálykor censust fizetnek, összege„apró-adóval” ugyanakkor és karácsonykor tartoznak. – Búza és tavaszi dézsmával nem tartoznak, helyette fizetnek, egy köböl zabot adnak, karácsonyra egy gúnárt adnak, ősszel egy lúdfit. – Jobbágyok Szt. György és Mihály adót fizetnek apró adót ugyanakkor és karácsonykor. – Udvari élésre soltészek tiszta búzát, árpát, zabot adnak, köblök, karácsonyra mézet adnak. – Jobbágyok gabonát, árpát, zabot, komlót, káposztafejeket, kitta kendert adnak. – Böjti élésre jobbágyok telkenként 1 icce kendermagot adnak. – Évente telkenként 12 tyúkot adnak. Soltészek és jobbágyok közösen fizetnek vágómarhára. – Húsvétra minden jobbágy 4 tojást ad, azonkívül amikor őnagyságának szüksége van rá. – Akár terem makk, akár nem, soltészek, jobbágyok és zsellérek disznódézsmával tartoznak, tízen alul megváltják. – Minden 20 juh, bárány vagy kecske után egyet adnak. – Akinek méhe van, fél icce mézet ad, akinek nincs, ugyanannyi vajat. – Karácsonyra minden jobbágy nyúl helyett fizet. – Bírságok – Karácsonyra minden jobbágy egy szekér fával tartozik. – Pasztovnik két nyomásra.
Lezkocz:
Jobbágyoknál közös megjegyzés, hogy szekérrel szolgálnak, zselléreknél, mivel házuknál egyebük nincsen, gyalogszerrel. – Jobbágyok udvari élésre csak rozsot, árpát, zabot adnak bojti élésre lenmagot. – Juhokból, kecskékből mindenki akinek van, egyet tartozik adni, azonkívül tíz juh után egy idei bárányt. – Mivel vágópénzzel nem tartoznak, három borjút adnak.
Zawattka:
Jobbágyok mind „hallastohoz latnak”. – Soltészek és jobbágyok csak Szt. György és Mihály adót fizetnek, más semmivel nem tartoznak, hanem mikor földesúr vagy tiszttartó a halastóhoz megy, lúddal és tyúkkal tartoznak.
Mislina:
Jobbágyoknál egyiknél megjegyzés, hogy negyedtelkéért semmit sem fizet, hanem földesúr részére madarat fog. – Jobbágyok telkenként fentiek mellett 12 tyúkkal tartoznak, azonkívül amikor a búzadézsmát beviszik, eggyel. – Őszön kívül karácsonyra és húsvétra is tartoznak soltészek lúddal. – Pasztovnik két nyomásra.
Ökörmező:
Egyik soltész igen szegény, egy ideig szabadságot kell neki adni. – Félhelyes jobbágyok ugyanannyi kendermagot adnak böjti élésre, mint az egészhelyesek, de tagadják, hogy valaha is kellett volna adniok. – Soltészek karácsony és húsvétra tartoznak csak lúddal. – Pasztovnik két nyomásra. – Több jobbágynak van apró rétje, mely után fizetnek; másoknak is van, de ezek nem fizetnek. – Tilalmas patak rákászásra.
Szopkocz:
Pusztatelkek is, névvel. – Jobbágyok udvaréléssel nem tartoznak, csak a soltészek.
Geregenye:
Pasztovnik két nyomásra, egyik részben földesúré, másik társbirtokosé.
Alsóladiczkocz:
Pasztovnik két nyomásra.
Czernia:
Jobbágyok is gyalog szolgálnak, mert földjük van ugyan, de igen sovány, rétjük nincsen. – Fuvarost soltészek két más faluval közösen fogadnak, ha nem fogadhatnak, fizetnek.
Turczocz:
Tilalmas tölgyerdőcske. – Tilalmas rákászó patak.
Jankouecz:
Társbirtokosok rétje két nyomásra.
Pakozto:
Tilalmas tölgyerdő.
Kriva:
Régen soltészek vajdapénzt is adtak és zabot.
Zukor:
Tilalmas rákászó patak.
Repiou:
Soltészek is, jobbágyok is telelő zabbal tartoznak, jobbágyok hevederzabbal és sajttal is, azonkívül hevederrel. – Méhek után akinek van, tizedet ad.
Őrmező:
Minden hónapi tyúk helyett karácsony, húsvét és pünkösdkor adnak egy tyúkot telkenként, és négy tojást, azonkívül amikor földesúrnak szüksége van rá, vagy itt száll meg. – Földesúri szántók befogadóképességük. – Földesúri malom két kerékre. – Három szőlő, három falu jobbágyai tartoznak megművelni.
Barko:
Egyik jobbágy nem tartozik semmi adóval, ad helyette egy cseber bort, levele is van róla. – Malom 3 kerékre. – Rétek, szénahozamuk, egyiket földesúr szükségére jobbágyok kaszálják. – Szántók, befogadóképességük.
Mattisocz:
Zselléreknek házon kívül fél köblös földjük is van. – Apró adóval nem tartoznak. – Soltész azóta nem ad udvari élést, mióta Báthori úr elhányata a malmát.
Zemplén:
Szőlők névvel. – Rétek, szénahozamuk. – Szántók, nagyságuk holdakban, zálogba adták. – Jobbágyok csak bordézsmával tartoznak, adóval nem, azonkívül Szt. Györgytől Mihályig borméréssel.
Kupony:
Több halász, adót fizetnek, más alól mentesek, minden pénteken hallal tartoznak a földesúr számára, Szt. Györgytől Mihályig minden jobbágy és zsellér péntekenként egy szatyor rákkal. – Karácsonyra egy icce csíkkal tartoznak.
Horr:
Földesúri rétek, szénahozamuk. – Szántók – Földesúri malom két kerékre, jövedelme negyede a földesúré.
Vásárhely:
Minden jobbágy fél szekér szénával tartozik – Földesúri szántók, befogadóképességük – Két földesúri malom a Latorcán 3 kerékre – szőlőhegy után dézsmát adnak.
Kudlocz:
Tilalmas rákászó patak. – Két pasztovnik.
Homonna:
Malom a Laborcon 3 kerékre.
Tótkriva:
Két pasztovnik. – Tilalmas rákászó patak.
Tótjablonka:
Tilalmas makkos erdő.
Polina:
Tilalmas halászóvíz, kövihalakkal. – Pasztovnik – Malom és fűrészmalom.
Udva:
Tilalmas rákászó patak. – Pasztovnik – Malom két kerékre. – Földesúri szántók 3 nyomásra, befogadóképességük. – Tilalmas erdő – Egy köblös puszta föld, egy szekér szénát adó réttel.
Adiadoocz: Pasztovnik, rét szénahozama. – Tilalmas rákászó patak.
Libsse:
Malom két kerékre. – Pasztovnik
Roma:
Pasztovnik
Körtveles:
Pasztovnik
Maskoocz:
Pasztovnik
Hasina:
Malom két kerékre. – Pasztovnik – Tilalmas halász patak.
Hosszúmező:
Kallómalom – Pasztovnik – Szántók, befogadóképességük.
Peticze:
Pasztovnik – Tilalmas patak rákra, halra.
Kiskemence:
Pünkösdkor kecskegidával tartoznak. – Pasztovnik – Tilalmas pisztrángos patak.
Jeszenő:
Pasztovnik – Tilalmas patak
Felsőcsebinje: Pasztovnik – Batykó két évenként ökörrel tartozik, ha tizedre méhe nincs, viaszt ad.
Palota:
Minden jobbágy évi 500 zsindellyel tartozik.
Rokito:
Batykó előbbiek mellett nyestet és hevedert ad.
Felsőjablonka:
Pasztovnik
Zubna:
Nagy pasztovnik – Tilalmas tölgyerdő és patak.
Sztarina:
Pasztovnik
Topollia:
Földesúri fűrész.
Ulicz:
Földesúri fűrész.
Bisztra:
Szántó, földesúr részére vetik zabbal, köblök.
Mihalio:
Pasztovnik
Végén megjegyzés, hogy senkinek sem szabad agarakat tartania, vadásznia, aki akar, tartozik a tiszttartónak vagy prefectusnak jelenteni. – Róka, farkas és nyestbőrt nem szabad eladni, udvarbírónak vigyék, díjszabása. – Akinek fogoly hálója van, vegyék el a tisztek. – A porkoláb és darabontok vigyázzanak a vadászatra.
Homonnai Drugetth György
(Zemplén m.): Toploka – Lezkocz – Zavattka – Mislina – Ökör Mezö – Karnia – Szopkocz – Geregenne – Grozocz – Also Ledickocz – Turczocz – Csernia – Wietzocz – Boskocz – Felsö Ladickoc – Lukaczocz – Toplanocz – Hrubo – Pakozto – Krunia – Zukor – Boskocz – Repiou – Ilka – Eörmezö – Barko – Mattiasocz – Behanocz – Petroocz – Stephanocz – Zemplin – Horro – Vasarhely – Homonna – Kudloocz – Koskocz – Hankoocz – Thootth Jablonka – Udua – Kohanocz – Adiadoocz – Libsse – Roma – Körtveles – Velepolia – Hasina – Modra – Petuse – Helmeczke – Porubka – Jeszenő – Felső-Alsó Czebinj – Kraznobrod – Rokitouecz – Czertéz – Borow – Habura – Njugo – Pallotta – Kaleno – Vidrany – Mezeö Laborcz – Czabaloocz – Rokitto – Zbona – Olysinko – Willagh – Felseö-Alsó Jablonka – Telepocz – Hoztiuicza – Piknie – Zubna – Parihusocz – Czukalocz – Peeölina – Szinna – Bella – Oztrusnicza – Sztarina – Zmolnik – Zuialla – Rizlop – Kolbaszo – Pattak – Topollia – Romina – Zmeskoua – Ruzka – Polena – Vlicz – Kriua – Zboy – Rozdgial – Dubrava – Ublia – Imoocz – Sztesna – Bistra – Volova – Ztriocz – Mihalio – Kallna – Roztoka – Ladomeroö – Kolonicza – Sztakocz

Search result navigation
Content provider