HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 105. - No. 003.

Date 1718. október – 1719. február 28.
Text

Conscriptio
Az összeírás oka: a kincstári uradalom és a vármegye közötti vita a dikák megállapítása ügyében.
Nagy Berezna:
házzal bíró lakosok név szerinti felsorolása – a „possessio” mérete 1/4, 1/8 „hospites ultra 1/8 annos” – igavonó állatok: ló, ökör, tehenek és két éven felüli borjak, juhok és kecskék, sertések egy éven felül, méhek – malmok, serfőzők, szeszfőző üstök – bortermés 1718-ban, őszi vetések – terméshozam: búzából, árpából, rozsból, zabból, kölesből kassai köbölben – erdők haszna – mesterséggel szolgálók – rétek szénahozama – elszökött lakosok, elhagyott házak, deserták – őszi és tavaszi vetésekre alkalmas szántók – közepes terméshozammal, „ast vix in medietate excultata” – készpénzzel és természetben szoktak szolgálni, de most „per J. Cameram census relaxatione totali sublevavit”
Domasina:
csak tavaszi vetésre alkalmas, kevésbé termékeny föld
Szturzicza:
újra betelepülő lakosság, 1718-ban az egész határt elverte a jég
Ticha:
az új telepeseknél, vagy a visszatelepülőknél jelöli, hogy honnan jönnek
Lyuta:
megjegyzésben: „Gregorius Ruszin ex Polonia advenit et incipit domum rectificare et est haeroditarius”, „Simon Maczaku neo advena ex Polonia non est haereditarius”
Baranya:
zsellérek, akik más birtokról érkeztek előző évben
Hosszumező:
szökött jobbágy neve után megjegyzés: reducendus vel ad alios Dominii pagos translocandus
Ungvár város:
mesterséggel szolgálók név szerinti és foglalkozás szerinti felsorolása, csizmadiák, cipészek, szabók, lakatosok, fazekasok, szűcsök, molnárok, mészárosok, kőművesek, révész, tímár, a foglalkozással azonos vezetéknevek gyakorisága
Gereny:
nem szerepelnek az összeírásban a conventiós kondások, külön sorolja fel ezeket
Császlócz:
kerékgyártó, provisor, fundus kurialison épült háza van
Kis Ráth:
uradalmi béresek saját házban cigányok saját házban
Ásvány:
jó halászati lehetőség
Csertész:
gyilkosság miatt elmenekült új alattvalók
Lehócz:
nemes házában lakó zsellér
Zavuszina:
csak tavasz vetésre alkalmas földek, makkoltatási lehetőség az erdőkben, uradalmi igavonók segítségével tudták csak megművelni földeiket
Kemencze:
mészégetés
Eőr:
nem szerepelnek az összeírásban akik „sunt recepti, in Curias Nobilitates, ini iisdem proprias domos habentes, facultatesque possidentes, qui in medium Possessionis non sunt inscripti Nr. 8”, „Praeterae Judaei Nr.2” ezek sem szerepelnek az összeírásban
Darma:
nem szerepelnek az összeírásban a servitores, akik a nemesi portákon laknak
Tarnócz:
nemesi funduson lakó és szolgálatban lévő zsellér, az összeírásban nem szerepel
Botfalva:
non conscripti, domos tamen separatas habentes: Andreas Zahonyi, servitior, Nicolaus Kertész, hortulanus, Thomas Thor, pastor equorum
Dobó Ruszka:
összeíráson kívül: „Joannes Próka domum et sessionem habens mercennarius conventionatus”
Nyarád:
megjegyzés: „turcicum triticum inseminant, eoque vescuntur” – kukorica, mint emberi főtáplálék
Nagykapos város:
mesterséggel szolgálók név és foglalkozás szerinti felsorolásában: a földesúr provisorja is egy fazekas „senssionem et domum possidens”
Csepelly:
Nem szerepel az összeírt falvak rendes sorrendjében, hanem külön megjegyzésben: „hactenus taxam, qua curialis possessio solvisset, licet in eadem rustici habitent, non est conscripta, sunt ibidem circiter domus Nro 10.” Ezeken kívül a kurialis funduson saját házukban lakó alattvalók élnek, továbbá zsellérek is laknak a kúriában, ezek sem szerepelnek az összeírásban „quorum numerus resciri non petuit”.
Bék:
A kúriában lakó servitor és taxás, nem szerepelnek az összeírásban.
Mokosia:
Saját sessióval és házzal bíró jobbágy a földesúrnál kondás, ill. kocsis.
Palócz:
megjegyzésrovatban az összeírásból hiányzik földesúri „mercenarius”-ok
Bajánháza:
nincs összeírva a „conventionatus subulcus”
Alsó Némethy:
„subditi esse mercenarii sessionem quidem possidenten, ast pro nunc in curiis residentes”
Szenna:
„equacii pastor convencionatus”
Benetine:
„molitor sine sessione in medium pagi contributus”
Felső Remete:
„Stanislaus Bodnár fundamentalis subditus per D. Terrestrem ad possessionen Sztára translatus”
Vinna:
az összeíráson kívül hat név: „in separatis domibus residentes praetensive Libertini”
Sáros Reviczie:
három név után: „Horum tres recenter reducti ad propria”
Szobráncz:
földesúri kúriában lakó zsellérek együtt adóznak a többi lakossal
„Series seu Norma… iuxtaquam determinata est Dicarum vulgo Rovas… eruitio”
2 Hospites ultra 18 Annos constituunt Dicam Nr. 1. – 2 Boves vel Equi 18 Annos constituunt Dicam Nr. 1. – 2 Boves vel Equi 1. – 2 Vaccae 1. – 4 Juvenci 1. – 12 Oves aut Caprae 1. – 10 Porci supra 1 Annum 1. – 16 Alvearia Apum 1. – 2 Molae desuper vertentes 1. – 1 Braxatorium 1. – 2 Ollae Crematoriae 1. – 1 Vas Vini Ungvariense procreationis 1718 1. – 2 Vasa Szerednyensiensia, Vinnensia, Lahocziensia etc. (vini) 1. – 6 Cubuli Tritici 1. – 6 Cubuli Siliginis 1. – 8 Cubuli Hordei 1. – 10 Cubuli Avenae 1. – 6 Cubui Milii 1. – 1 Opificium continuum dica 1. – 1 Opificium mediocre 1/2. – 1 Opificium infirmum 1/4.
A fenti tabella szerint a megyegyűlés megállapítja a kamarai uradalomra és az egyes járásokra eső „quantum portionale”-t.
Ung vármegye helyiségei, az ungvári kamarai uradalomhoz tartoznak.
(Ung m.): Nagy Berezna – Kis Berezna – Domasina – Sztricsava – Knyahnina – Kosztrina – Szolya – Sztavna – O-Szturzicza – Uj-Szturzicza – Záhorb – Bisztra – Szuha – Lubnya – Luh – Uzok – Voloszanka – Huszna – Perecsen – Ticha – Lyuta – Baranya – Kereknye – Hosszumező, deserta – Salamon – Palló – Lakárt – Árok – Alsó Domonya – Felső Domonya – Ungvár oppidum – Nyeviczke – Kemencze – Sztripó – Huszák – Petrócz – Laz – Gereny – Rahoncza – Csornoholova – Processus Ungvár: Császlócz – Baranya – Darócz – Nagy Geiőcz – Kis Geiőcz – Kis Ráth – Nagy Ráth praedium – Szürte – Ásvány – Záhony – Győrőcske – Homok – Kétergény – Konczháza – Minai – Andrasócz – Helmecz – Csertész – Lehócz – Szlatina – Iglincz – Gaidos – Duborka – Komorócz – Orlyova – Kőblér – Horlyó – Antalócz – Valkaia – Zaricsio – Dubrines – Zavuszina – Uj Kemencze – Begingyát Pasztélly – Kis Pásztélly – Rosztoka Pásztélly – Kosztyova Pásztélly – Mércse – Bukocz – Vulsinka – Vorockó – Rákó – Remete – Mokra – Bisztra – Csap – Porosko – Mocsár – Nagy Turicza – Kis Turicza – Paszika – O-Szemere – Uj-Szemere – Szmerekova.
Processus Kaposiensis: Eőr – Dearma – Tarnócz – Botfalva – Gálocs – Sislócz – Bátva – Palágy – Komorócz – Nagy Szelmencz – Kis Szelmencz – Pihruxsa – Palló – Dobó Ruszka – Nyarád – Mocsár – Kelecsen – Vajkócz – Budaháza – Kis Kapos – Nagy Kapos – Csicser – Vaskócz – Tegenye – Csepelly – Béss – Iske – Vaján – Mokcsia – Kérész – Pálócz – Viszoka – Bajánháza – Zahar – Bező – Tassolya – Jenke – Felső Némety – Alsó Némety – Porosztó – Kereszt – Szenteske – Rebriny – Kráska – Paliny – Kis Szeretva – Nagy Szeretva – Sollymos – Szenna – Jesztreb – Lucska – Polyanka – Hunykócz – Kolbiabócz – Várallya – Prákopa – Konyus – Eőrdög Pomba – Benetine – Koromlya – Kalussa – Illeviscsie – Felső Remete – Felső Ribnyicze – Jeszenő – Baskócz – Ubréz – Huszin – Németh Pomba – Klokocsio – Jósza – Tarna – Banka – Henzelőcz – Izbugya – Vinna – Nagy Zalacska – Sáros Reviscsie – Csezenny – Kis Zalacska – Sztrainyán – Csecsahó – Felső Revistye – Saáros Remethe – Bunkócz – Ocztró – Závatka – Uj Ribnyicze – Szobrancz Komorocz – Szobráncz

Search result navigation
Content provider