HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 097. - No. 030.

Date 1603. január 23.
Description

28 oldal, magyar, eredeti.

Text

„Inventarium”, melyet Nicolaus Micatius váradi püspök készített. Összeírás: a vár fegyverzete, szerszámok, bútorok, élelem, állatok, gabona, (szalmában).
Inventarium super apparatu bellico.
Munkács:
Zeigházban fegyverek, puskák, tüzes szerszámok, salétrom, fazekakban, puskapor. – Új kapák nyél nélkül. – Bilincsek, nyakvasa, vas horgok, béklyók. – Ágyúgolyók – Ágyúk, tarackok, hozzávaló golyókkal együtt. – Puskapor – Ládákban ablakvasak. – Vasvessző – Bognár és kovácsszerszámok. – Lőcsvasak, tővágó kapák, fejszekapák, lapos kapák, csákányok, nyeles és nyeletlen lapátok. – Bilincsek, kalodavasak, láb és nyakvasak. – Lakatos szerszámok. – Alabárdok, gerelyek, láncos kopják, magyar kopják, sisakok, fegyverderekak. – Üres hordók, átalagok. – Kovácsműhely szerszámaival, lakatos műhely szerszámaival. – Külső várban a pincében bor, óbor, lőre. – Padlásokon kősó, üres hordók, szalonna, orja, sódar, láb, háj, egyéb aprólék. – Búza, abajdóc búza, cipónak való búza, tavasz búza, rostaalja, árpa, zab, köles. Sáfárházban cipónak való liszt, sajthordóban, faizása fonttal együtt, olvasztott faggyú, habarnicza, kecskebőrök, liszt ládákban. Szuszékokban liszt. Túró, sajt, juhbőrök, hordóban fenyőtoboz. Lencse, borsó, dara. – Bútorok – Kemencébe való vasláb. Különböző, eddig felsorolt élelmiszerek, egyes helyeken, főleg padlásokon. – Vár alatt allódium, benne állatok: tehenek, tinók, bikák, ökrök, meghalt emberek után maradt ökrök, bírságba lefoglalt ökrök, juhok, ludak, tyúkok, pulykák, pávák, lovak ménesben, disznók, malacok. – A várhoz tartozik az egész uradalom területén 16 malom is, felsorolja a malmok helyét és a kövek számát, a talált búzát és vámbúzát. A beregszászi kétkerekű malmot az úr az általa alapított kórháznak kötötte le. – Dobok, zászlók – Kaszálók, helyük, lekaszált ölek. – Sütőház, felszerelése.
Vári:
Búzaasztag – Kocsmára kiadott bor. – Vámsó, lencse, aszalt szilva, tehénbőrök.
Beregszász:
Allódiális bor, pénzen vett és foglalt bor, kocsmára kiadott bor, lőre. – Dió, cseresznye, berkenye, aszalt barack – Malomkővágó a bányában, csákányok.
Bereg:
Búzaasztag
Beregújfalu:
Zabasztag
Bartháza:
Búzaasztagok, keresztek
Rákos:
Búzaasztagok, kévék
Iványi:
Búzaasztag, keresztek
Zrabicho:
Búzaasztag, kévék
Bisztra:
Búzaasztagok, kévék
Tavaszbúza és árpaasztagok felsorolása helységenként.
Munkács váruradalma.
(Bereg m.): Munkach – Váry – Lucska – Resova – Bereghsász – Makaria – Kisujfalu – Ruskocz – Gath – Beregh – Bereghujfalu – Batthaza – Rakos – Iwany – Ztrabitho – Byzttra – Bobolistia – Rákos – Biztra

Search result navigation
Content provider