HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 097. - No. 015.

Date 1626
Description

12 oldal, latin, egyszerű másolat.

Text

„Urbarium” Összeírás: subditusok név szerint állataik, úrbéres szolgáltatásaik.
Conscriptio
Kosztolan:
Bírák, jobbágyok névvel. – Igás állatok. – Jobbágyok szántóinak befogadóképessége. – Rétjeik szénahozama. – Házas zsellérek névvel, kovács, mészáros, erdőőr, vargák vannak köztük. – Házatlan zsellérek névvel, egyikük takács. – Birtoktörténeti adatok census: karácsony körül fapénzt fizetnek, Szent György körül pénzt, Mihálykor szintén, zsellérek közül négy számít egy jobbágynak. – Régen a város közösen adott gabonacensust, de mióta egy része mások kezébe került, telkenként adnak búzát és zabot. – Nagyböjtben nem adnak konyhára valót. – Szent Györgykor ludakat, kappanokat, vajat, tojásokat adnak, sajtért fizetnek. – Két malom, tulajdonosuk névvel, búzát adnak, disznót hízlalnak, mesterségükkel szolgálnak, disznókat hizlalásra az allódiumból kapnak. – Puszta malom. – Jobbágyok igás és gyalog robotot gabonahordás, kaszálás, gyűjtés, hordást végeznek az allodium körül. – Szent Mihálytól karácsonyig borukat mérhetik, utána földesúr részére tartoznak mérni. – Puszta mészárszék. – Grófi allódium, szántók. – Rétek, szénahozamuk. – Kertek az allódium mellett. – Tilalmas erdők. – Folyó, különböző halakkal. – Mészárszékből régi szokás szerint szombatonként a nyelv a tiszté. – Akinek juha vagy kecskéje van, tizedet ad. – Vargák karácsonyra census bocskorral tartoznak. – Templom, plébániai földekkel. – Sziget a Vágon, nemcsak tűzifát, hanem épületre valót is nyernek. – Közös ház, melyben bort mérnek. – A közösség határai.
Ocskay-féle birtok.
(Nyitra m.): Kosztolan

Search result navigation
Content provider