HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 097. - No. 014.

Date 1684
Description

14 oldal, latin, egyszerű másolat.

Text

Összeírás: nemesi telek és tartozékai, állatok, gazdasági eszközök, subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik, szőlők, ingóságok ládákban.
Conscriptio
Magszakadás folytán a fiscusra szállt birtok.
Nagykosztolán:
Telek, azelőtt allódium volt rajta. – Hozzátartozó szántók, befogadóképességük. – Rétek, szénahozamuk. – Tilalmas erdők, egyik tölgyes. – Vasalatlan szekér, kocsik, kocsikerekek, szánok, kopott hintó kerekek nélkül. – Állatok: kocsilovak, tehenek, bikák, disznók. – Vasláncok, ponyvák, búza rostálásra, tehénbőrök, fürdőkád, boroshordók. – Jobbágyok névvel, lovaik, teheneik, juhaik. – Zselléreknél feltüntetve, hogy kézimunkával tartozik. – Telkenként 1–1 lovat tartoznak mindennap adni „Paradká”-ra, akinek nincs, kézi és gyalog munkával szolgál. – Elhagyott telkek névvel, egyiken bort mérnek. Az elhagyott telkeket még életében, békés időkben átengedte az úrnő jobbágyainak használatra, pénzt fizettek érte. – Négy puszta telek zálogba van adva, zálogba vevő neve, összege. – Inscriptionalis telkek, minden szolgáltatás alól mentesek, névvel, fizetett összeg. – Két malom, tulajdonosaik névvel, évente gabonát adnak disznót hízlalnak, kézimunkát végeznek mesterségükkel. – Kocsma, vám, jövedelmük fele compossesoroké, másik az úrnőé, jövedelméről a vámos eskü alatt vall.
Levárddubovan:
Üres allódium, minden tartozékok nélkül, azt mondják, Nagyszombatba vitték át megőrzésre. Most egy zsellér (névvel) lakja; az allodium mellett kert van benne, csűr. – Hozzátartozó szántók 3 nyomásban, befogadóképességük. – Irtásföldek, befogadóképességük. – Rétek, szénahozamuk. – Tilalmas erdők. – Gabonásvermek, bennük talált rozs, kétszeres köblök.
Ocsko:
Nemesi telek, házépítésre alkalmas. Pince fölött bizonyos rezidenciális ház, pincébe a prés, hordók. Ház mellett veteményes és almás kert. – Szőlő, nagysága kapásokban. – Szántók, befogadóképességük, őszivel vannak bevetve, vannak kevésbé jól elvetett szántók is. – Rétek, szénahozamuk. – Két tönkrement, iga nélküli jobbágy.
Nagyeörvisz:
A csejtei várban elhelyezett ingóságok ládákban. – Csészék, aranyozott palack, tálak, lószerszámok, aranyperecek, ékszerek, arany kereszt, násfák, egyéb ékszerek. – Egy zsákban levelek, írójuk és címzettjük feltüntetve, oklevelek is. – Asztalnemű, abroszok. – Másik ládában lószerszámok, női ruhák, sapkák. – Ágyneműk, asztalneműk. – Szőnyegek – Vásznak, fehérneműk – Mérleg súlyokkal – Imádságoskönyvek – Egy dobozban kulcsok. – Íróeszközök
Sárkány Istvánné Ocskay Éva fiskusra háramlott javak.
(Nyitra m.): Nagy Kosztolán – Levard Dubovan – Tyapko – Ocsko – Nagy Eörvisz

Search result navigation
Content provider