HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 095. - No. 018.

Date 1693. április 20.
Description

Latin, kamarai másolat, 3 pagina. Aláírás nélkül.

Text

„Conscriptio”
Jolsva:
Murány várához tartozott örökjogon, most a jezsuitáké, zálogként. – 84 ház, melyben censust fizetők laknak. – Négy nemes, saját telkükön laknak. – Robot helyett a subditusok censust fizetnek úrnapkor, összege, Szent Fábián és Sebestyénkor ugyanannyit. – Káposztáskertek után fizetnek. – Serfőző és pálinkafőző üstök után fizetnek. – Szüretkor 2 szedőt állítanak. – Fallal kerített kastély, most a háború viszontagságai miatt romos. – Hozzátartozó szántók, nagyságuk, minden évben a városiak művelik meg. – Rétek nincsenek. – Nagy halastó, katonák tönkretették, halakat kiirtották. – Kastélyhoz tartozó nagy gyümölcsöskert. – Takácsok posztóványoló után szövetet adnak. – Három vashámor, fizetnek utánuk. – Murányi várhoz tartozó erdők, ha jobbágyok szenet égetnek benne, fizetnek utána. – Mindezek együttes értékét adja: 33333 ft. 33 den.
Murány várához tartozó és a kassai jezsuiták által zálogként bírt javak.
(Gömör m.): Jolsva

Search result navigation
Content provider