HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 095. - No. 016.

Date 1698 után
Description

Egykorú, latin, kamarai másolat. 4 pagina. Aláírás nélkül, a dátum a szövegben említve.

Text

„Aestimatio”
Süvetthe:
Murányi uradalomhoz tartozik, elzálogosításának összege. – Negyed és nyolcad telkek, értékük. Elhagyott telkek, értékük. Inscriptionalis telek, elérhető zálogösszege. – Census összege culináriákkal együtt, értéke. – Malom, évi jövedelme köblökben, értéke. – Allódiális szántók, befogadóképességük, értékük. – Rétek, szénahozamuk, értékük. – Minden vetésből kilencedet adnak, jövedelme búzából, zabból, érték egyenként. – Malom 1 kerékre Tepliczán, ide tartozik jövedelme, értéke. 1690–98-ig census restancia pénzben. – Elvetett gabona és zab köblök, melyek termése a fiscusé lesz.
Nagyrőce:
Nincsenek telkekhez kiosztott földek, annyi földet osztanak ki, ahol és amennyi szükséges. – Pénzcensus mellett juhcensus is, évi jövedelme pénzben, értéke. – Malom 2 kerékre, évi jövedelme köblökben, értéke, két disznó hízlalásának értéke, borj helyett fizetett összeg, értéke. Kölestörő után fizetett összeg, értéke. – Folyóhasználatért halászok által fizetett összeg, értéke. – 2 vasöntő hámor censusa, értéke. – Serfőző és pálinkafőző üstök után fizetett összeg, értéke.
Chisno:
Malom, jövedelme a jolsvai iskolához tartozik, földesúr semmit sem kap belőle, csak a disznóhízlalást és egyik kölyü jövedelmét, ennek értéke. A malom 1690–1698-ig való restanciája. – Hegyi legelők használata földesúré.
Végösszeg: 18670 ft. 83 den.
A fiskális (volt Wesselényi) murányi uradalomhoz tartozó és elzálogosítani tervbe vett birtokok.
(Gömör m.): Süvethe – Nagy Rőcze – Chisno

Search result navigation
Content provider