HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 090. - No. 089.

Date 1690. április 14.
1768. november 1.
Description

13 oldal, latin, eredeti. + 1 példány másolat, 1768. november 1., 13 oldal, latin. Készítette: Korponay Sándor.

Text

"Aestimatio", melyet Vas Gáspár készített. (Becslés: kastély, majorság, kertek, vetés, malom, kölyü, serfőző, pince, subditusok száma, szolgáltatásaik.)
Szent Mihály:
Kőkastély, gazdasági épületekkel. – Majorság, csűr, veteményes- és gyümölcsöskert. – Földesúri szántók 3 forgóban, vetéskapacitásuk. – Rétek szénahozama. – Őszi vetések búzából, rozsból. – Malomjövedelem. – Zsellérek gyalogrobottal szolgálnak. – Borospince borkészlete.
Kisszeben:
Emeletes városi ház. – Borospince állománya.
Tóthselymes:
Nemesi kúria. Hozzátartozó szántókkal, rétekkel; a szántók "steriles, nisi bene infimentur". – Serfőző-ház, malom, sertéshízlalás. Kölyü. Fűrészmalom, kész deszkák, felvágásra váró fatörzsek. – Jobbágyok, zsellérek.
Dezedczo:
Földesúri allodium elhagyott, jobbágytelkeken épült.
Sennitz:
Földesúri kúria allódiummal.
Matiszova:
Egész soltészség, három testvéré. – Évi készpénz census. – Zsellérek, évi készpénz censust fizetnek négy terminusban. – Sessiók után zabszolgáltatás "per unum Cub. Avenae mensurae septem Tiliensis" (!). Közösen tyúk, liba, tojás, kappan, császármadarak helyett tyúkokat adnak.
Lypnik:
A Matiszovánál felsorolt szolgáltatásokon kívül még egy borjú.
Legnava:
"Salmones" (halfajta) közösen évente kettőt.
Orkuta:
A desertákat a földesúr számára vetik be.
Lukó:
A malom után terményjövedelem. – A kendertörő után kender. – A posztóverő után készpénz. – A fűrészmalom után készpénz.
Eperjes:
Városi ház. Borkészlet a pincében; a borállomány becslése "unum vas vini per talleros 20".
Lázon:
Földesúri allódium. Allódiális szántók; allódiális vetések: búza, rozs, árpa, zab, borsó, lencse.
Kolonicza:
A rutén pópa egész sessiója, "cujus tres partes desertae" – Kocsmáltatás megváltása készpénzzel.
Szirmai István birtokai.
(Sáros m.): Kisszeben – Szent Mihály – Toth Selymes – Dezedezo – Sennitz – Matiszova – Lippnik – Legnava – Bajor Vágás – Orkuta – Lukó – Héthárs – Mohnya – Gergellaka – Uszfalva – Jakoris – Zubcsány – Kis Saáros – Eperjes, "regia et libera civitas"
(Zemplén m.): Lazon – Lask – Sámogy – Krasznócz – Mozsár – Pazdics – Kraszin Brod – Rokito – Virana – Kolonicza

Content provider