HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 090. - No. 088.

Date 17. század vége
Description

6 oldal, latin, egyszerű másolat. Keltezetlen, korára tartalma utal.

Text

"Demonstratio Arcis et Bonorum" Összeírás: telkek száma, úrbéres és egyéb bevételek tételesen, allódiumok állatai, vetés. Összeíró nincs feltüntetve.
Murány vár:
A várhoz tartozó sessiók, zsellérszállások, szabadosok. A városokban lakó "integri hospites". – A vár jövedelmei: évi készpénz censusok, élelmiszer-megváltások, malomjövedelmek, bányák és hámorok haszna, üveghuták, vámjövedelmek, szénégető helyek után, káposztáskertek után, "pecunia Dán vocata", juhtizedek készpénz értéke, gömöri tizedek készpénz értéke. – Kocsmák jövedelme: bor, marecz (márc) és sör eladásából. Halec (sózott hal) és burenda (juhtúró) eladásából "ad pagos distributis". – A vár árendálja a gömöri egyházi tizedeket; a tizedekből bejövő termények: búza, árpa, zab, sajt, méhek, makksertések. – Malomjövedelem: liszt és hízott sertés; deszkák. – Halastavak. – Vámjövedelem: deszkák, zsindelyek, liszt és só. – A vár jövedelmei: Hegyi legelők "alpes" lovak számára, legeltetésért árpaszolgáltatás. – Allódiumok; tehenek, ökrök, borjak, baromfiak; szántók jól teremnek: búza, árpa és zab; széna. – Nyest-prémek vagy készpénz megváltás. – Zsindelyekből tizedek, régen terményeket kaptak a zsindelyekért, "pro mille scandulis… unam metretam tritici cum dimidio"; ha a vár pénzért vesz zsindelyt, ezért 1.50 forintot fizet. – A várrétek kaszálása a juhok és kecskék eltartására. – Halászóhelyek. – Egyéb jövedelmek: juhgyapjú, vaj, méz, viasz (számszerű adatok nélkül).
Murány várának uradalma.
(Gömör m.): Murányalja – Jolswa, oppidum – Nagy Rőcze – Polonka – Lubonik

Content provider