HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 090. - No. 053.

Date 1684. június 20.
Description

8 oldal, magyar, eredeti.

Text

(Összeírás), melyet a lévai harmincados Delly Mihály és Mocsáry Balázs készítettek. (Telkek és úrbéres szolgáltatásaik, vetés, majorsági vetés.)
(Conscriptio)
Somosújfalu:
200 körmöczi arany ellenében adták zálogba a Forgáchok Battik Gergelynek – házak után fizetett készpénz census, „konyha élést” adnak a földesúr kívánsága szerint, szántók vetésterülete, búza, zab, rét, makkos erdő.
Czered:
Házhely 10, ökrös jobbágy 4, többi puszta – a határában lévő Barathon praediumon „szoktak szántani, majorságot vetni” mostani majorsági búzavetések – a többi földet kilenced fejében használják, minden vetésből kilencedet adnak – közös szolgáltatás: „két vereő (hízlalt) ártány,” – külön-külön minden jobbágytól: 1 icce vaj, 1 icce méz, 1 kita kender, konyhai élés a földesúr kívánsága szerint.
Istenmezeje:
„szolgáló marhás és sellyér jobbágy 14” – a határban lévő Poszon praediumon a földesúr részére majorságot vetnek, idei vetések: búza, zab, borsó – minden jobbágy, kinek sertése van egy-egy sertést ad, makkoltatás esetén szintén sertés-kilencedet adnak – malomjövedelemből 2/3 a földesúré, 1/3 a molnáré.
Egyházasbast:
Vermelt búza, a lakosságnak kiosztott majorsági búza „olly formann, hogy új buzájul minden egy kila helyett másfél kilaval tartoznak”.
Orla:
Nincs készpénz census, de konyhai élést kívánság szerint tartoznak adni, terményekből kilencedet adnak.
Pásztó:
Minden külön kenyeres jobbágy évente fél akó borral és 51 dénárral tartozik – földesúri majorság szőlőket ők művelik – a földesúri rét használatáért egy pár karmazsin csizmát adnak – a majorsági földekben minden marhás jobbágy 4 kila búzavetéssel tartozik – bor- és termény-kilencedek.
Garáb:
A makkerdők után sertés-tized.
Néhai Deőry Susanna, előbb Battik Gergely, majd Lossonczy Gyurky Gábor felesége javai, amelyek „per defectum seminis” a kincstárra szállottak.
(Nógrád m.): Somos Újfalu (Forgách-birtok, Battik Gergelynél zálogban) – Czerek – Barathon, praedium – Isten Mezeje – Pkon, praedium – Hidegh Kutt – Egyházasbast (Ajnácskő vár)
(Heves m.): Balla, portio – Kall, felerész – Négyut, felerész – Parád, felerész – Bodon, portio – Deőbrü, portio – Tottújfalu, portio – Laky, praedium, deserta – Büs, praedium, deserta – Püspeky, praedium, deserta – Gyöngyös, város
Orlay Miklós konfiskált javai.
(Kis-Hont m.): Orla – Felső Terék
Vay Ábrahám (konfiskált) javai.
(Nógrád m.): Pásztó, oppidum, portio – Cséche, portio – Apcz, portio – Hasznos, portio – Maczonka, portio – Bárkány, portio – Almas, portio – Koka, portio – Garab, praedium, felerész

Content provider