HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 090. - No. 052.

Date 1673. augusztus 14.
1688. november 12.
Description

27 oldal, magyar, egyszerű másolat.

Text

(Conscriptio)
Fülek:
Praesidium – nemes szabad ház, hozzátartozó vámmal – pajtás-, gyümölcsös-, veteményeskert, szántóföldek, rét, „királyrét” – kocsma.
Gerse:
Sessiók, készpénz census, minden hely után – tyúk, kender, közös ajándékok: pázsit-disznó, őz karácsonyra, „majorkodással” és fuvarozással szolgálnak, kilencedeket adnak, „az király dézsmáját pénzen szokták megvenni az földes Urak magok számára”.
Pincz:
Nemes ülés, szántóföldjeit heted fejében jobbágyok használják, rétjeit készpénz árendáért.
Tarnócz:
Puszta házhely használója kilencedet ad, nemes föld után pedig hetedet.
Terbeléden és az utána felsorolt négy helységben lévő portiók az egri káptalan zálogbirtokában vannak.
Kővesd:
A sessiók után meghatározott mennyiségű terményszolgáltatás: búza és zab, továbbá: készpénz census, egy sertés, vaj, kender, tyúk, közösen karácsonyra őz.
Szentmária:
Az erdők makkterméséért és kaszálórétért készpénz árenda.
Kecskemét:
Készpénz census, három vég patyolat, hat pár karmazsin csizma, hat pozár (hal) hat sajt, hat szál daru-toll, két sas-toll, két tábla szappan.
Rimocza Lehota:
A portión „négy külön kenyeres ember”.
Gadgy Bathor:
Sertés-tized.
Pásztó:
Zsellérek, tizedet adnak, továbbá kert, tyúkot, vajat – a portio földje osztatlan – a majorság-szőlőt a zsellérek kapálják.
Hasznos:
A malomból a hetedik rész a Báthoriaké.
Bárkánd:
„Sátoros ünnepekre” közös ajándék egy-egy őz.
Tepko:
Deserta, ha megszántanák, a kilenced-jövedelme „egy vagy két kila búza” lenne.
Bucsony:
Makkerdők jövedelme: sertés-tized, és „váltó-pénz”.
Nyitra:
Bitroktörténeti adatok – malmok után negyedrész, a kendertörő után fele jövedelem, a Báthoriaké.
Ujvár:
Jobbágysessió után készpénz census, fogoly madár, tyúk, zab, és robot kívánság szerint.
Szőllett:
Deserta sessió után heted dézsma.
Erdőbénye:
Szabad szőlők, szabad ház.
Szentes:
„Nemes György helye inscriptióban vagyon circiter in fl. 200”.
Czigánd:
Sessiók után „egy-egy veder czikkal” szolgálnak, továbbá készpénz censust fizetnek, egy tyúkot adnak, és „ha van diszna tőb háromnal Egyet ád”.
(Borsod, Nógrád, Abaúj, Nyitra, Ung, Heves, Torna, Gömör m.) Gagyi Báthori Gábor birtokai.
(Nógrád m.): Fülek, praesidium, portio – Gerse – Pincz, portio – Tarnócz, portio – Endrefalva, portio – Fekete Erdő, praedium, felerész – Terebes, portio, – Loloncz-Tugár, portio, – Mihály Gerege, portio – Keszy, portio – Pilin, portio – Melegh, portio
(Heves m.): Kövesd, portio – Szent Marja praedium felerész
(Pest m.): Kecskeméth, oppidum, portio – Pand, felerészben
(Kis-Hont m.): Pongyelek, portio – Musztinecz, praedium, portio – Dobroste, praedium, portio – Rimocza Lehota, portio
(Gömör m.): Alsó Bátka, portio
(Torna m.): Kapolna, zálogban
(Abaúj m.): Gadgy Bathor, portio – Uylak – Vendéghy, praedium, portio – Lyuba, praedium, portio
Anyai örökségként:
(Heves m.): Pásztoh, oppidum, portio – Hasznos, oppidum, portio – Czecze, oppidum, portio
(Nógrád m.): Sooshartyán, portio – Bárkánd, portio – Tepke – Garahy – Bógárom – Bucsony – Sávoly – Fülek Kováczy – Nyitra – Bozita – Szalatnyay – Allo – Vanna, portio
(Gömör m.): Ratkó, portio – Uyváros – Ratkó Lehota – Kiaczicza – Paloczka – Gerlicza – Lyukovistye – Polon
(Abaúj m.): Gőncz Ruszka, portio – Szőllett, portio – Berenczy puszta, portio – Vécse, portio
(Zemplén m.): Golop, portio – Erdőbénye, oppidum, portio – Szentes, portio – Abaháza, praedium, portio – Eszenke, praedium, portio – Kerektó, praedium portio – Czigánd
(Ung m.): Balasócz, portio
(Sáros m.): Szent Imre, portio

Content provider