HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 090. - No. 032 / c.

Date 17. század közepe
Text

Urbarium.
Reche:
Készpénzt és évente 8 kila tiszta búzát adnak.
Kiskomárom:
A puszta faluhelyek bérletéért készpénzzel fizetnek.
Senna és több szomszédos falu:
Árendája fejében „soccos ex karmasin” (bőrkapcákat), hosszúszárú szekernyéket és készpénzt kell adniuk.
Egerallya:
„soccos ex satyan”
Legenche:
Malombér.
Endrocz:
Hallal szolgálnak.
Varad és szomszédai (Szkota, Burus, Nerolia, Pellenche):
„dant annuatim Cothurnorum ex karmasin par unum, sandaliorum cum soccis paria tria unum straphiolum auro exornatum” (karmazsin, csizma, szandálok bőrszárakkal és aranyvarrottas kendő)
Sellye és a környékbeli falvak:
Hallal és készpénzzel adóznak.
Ekerdi:
Nemesek lakják.
Pécs környékén sok falu:
„karmazsin bőrből készült lábbelivel vagy hallal szolgál"
Nagy Harsány:
Szárított halat szolgáltat „siccum mugilem”.
Koros:
Aranyfonállal kivarrott kendőt „strophiolum auro extum”.
Baranya város és tartozékai:
Nem adóznak semmivel.
Megjegyzés a Draskovich-birtokok összeírása végén:
A török alatt lévő falvaknál szokásos adó „quovis anno ad quadragesimam aliquot Kariaks seu vasa salsorum piscium” (sózott hal karikas nevű edényben mértékkel ezt az évi adót a földesúrnak helybe szállítják) „Domino Comiti in Croatiam ducere solebant”
Zrínyi-birtokok:
Fekvése. – Távolságuk Pécstől. – Szántók, rétek, erdők. – Készpénz census vagy árenda. – Társtulajdonosok. – Bérlők. – Malmok. – Házak száma. – Szőlők. – Új telepesek „rasciani, valachi”. – Deserták „a 100 annia” „a 5 annia”.
Dél-magyarországi török megszállás alatt lévő birtokok, Draskovich János Kanizsához és Babócsához tartozó birtokai.
Reche – Kiskomárom – Bodich, deserta – Ormanhidgya, deserta – Cheh – Falkos, deserta – Sokorad, deserta – Babocsa, deserta – Lad, deserta – Peleske, deserta – And, lakott – Magyarad, lakott – Istvánd, lakott – Porszombotya, lakott – Szent Mihály, lakott – Dicskál, lakott – Medes, lakott – Bucha, lakott – Szent Lőrinc lakott – Petri, lakott – Rigiacz, lakott – Esztolcz, lakott – Atya, lakott – Kis Vayda, lakott – Keresztúr, deserta – Poroszlaza, deserta – Füzess, deserta – Liszo, deserta – Zennay, deserta – Senna, deserta – Sarampos seu Bardis – Czat
In Districtu Somogyvariensi et Dravi: Szentgyörgy deserta – Szentmiklós, deserta – Kis Uylacska deserta – Dorok, deserta – Szabas, deserta – Okray, deserta – Veresfalu, deserta – Egerallya, deserta
In Districtu Szigetiensi: Kakich – Okorogh – Legenche, deserta – Endrocz, deserta – Varad deserta – Sikota deserta – Burus deserta Neroha, deserta – Pellmenche – Laxander, deserta
In districtus Sellye: Sellye – Endesci – Kisfalu deserta – Kotyan deserta – Kyschan deserta – Igricze deserta – Czro deserta – Kercsenye deserta – Hetencse deserta – Ekerdi – Tellek
In Districtu Quinque Ecclesiensi: Pellerd – Aranyas – Pasdán – Szok – Goerchen – Kizder – Nagy Tesseny – Poborfa – Csukard – Iszero – Regenye – Szeke – Bisse – Kisasszonyfa – Kis Tellek – Ozd – Rugasd – Hatvan deserta – Haraszti – Gylvanfa deserta – Szilvas – Szent Marton – Bagota, deserta – Bodoch, deserta – Keris, deserta – Nagy Harsány – Kis Harsány – Nagyfalu, deserta – Tootfalu – Raczfalu, deserta – Toofalu, deserta – Beremény – Saári, deserta – Terehhegyi – Ipachfalava – Viszló – Kovaczhida – Cheri – Markfalva – Telecske, deserta – Izero – Pipesci, deserta – Pally – Hidvigh, (pozsonyi klarisszáké) – Koros
In Districtu Baraniensi: Baranya oppidum, deserta – Szederkeny – Abolna – Borokfalva – Karanch – Lapancz – Keresztes – Fülső Karosi
Néhai Zrínyi Ádám birtokai Baranyában: Szent Iván – Mechke – Ronatfa – Renatfa – Topory – Arpad – Vakain – Szemely – Ivan – Kőesd – Kis Kozar – Egrak – Lottard – Mislien – Szükhid – Jacobfalva – Kis Budmir – Nagy Budmir – Hasaig – Nyomia – Herend – Bokkainy, ismeretlen – Berian, deserta – Nagy Kozár, deserta – Szent Trinitas – Karssa – Devecher – Palkonia – Szördokin – Mindszent – Baksa – Baborfa – Udvar – Hidor – Szent László, deserta – Dorgicsin, deserta – Szent Lőrinc

Content provider