HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 090. - No. 024 / b.

Date 1658. április 10.
Description

Az eredeti irat kiadva Jugoszláviának!

Text

Consignatio mobilium… "Libram computo per triginta duos Lotth, id est Vncias" = 0.56 q.
Belec vára:
Ezüstneműek, 25 mázsa 95 font. Kövekkel kirakott ezüst tollak. Gemmák; 21 és 28 font féldrágakő és 6 font korall: 9000 birodalmi tallér és 150 dukát értékben. – Aranyneműek és drágakövek: a) zafír, türkiz, smaragd, ametiszt, topáz stb., gyűrűk összesen 15.202 tallér értékben; aranyláncok, ékköves násfák: 10.320 dukát! – Férfi és női ruhák; darabonkénti leírás és értékbecslés: 22.233 r. Ft. – Szőnyegek; a beleci, martianci, brukonovci várban és a zágrábi házban, összesen 5800 r. Ft. – A képtár értéke 2300 r. Ft. – In linteis rebus, különböző helyeken 18.924,5 Ft.
In clenodiis diversis:
Belec:
Nyers drágakövek, aranytűk, ékköves fövegek. – Nagy számú lőfegyver, muskéták, pisztolyok, köztük belga, holland és olasz fegyverek, szakállas puskák. – Sókészlet. – Vadászhálók, arany és ezüst övek, fonalak stb. – Zeneszerszámok. – Terítők, asztali felszerelés nagy bőségben, pl. nagy rézüst 40 db.! – Élelemkészletek: vaj, sajt, méz, zsír, szalonna, füstölt bivaly hús, bors, sáfrány stb. – Lőporkészlet. – Üvegtáblák. – Konyhai felszerelés.
Martianc:
Vas- és kősókészlet. – Szakállasok, pisztolyok, vadászhálók. – Nagy mennyiségű asztali és konyhai felszerelési tárgy és eszköz. – Élelemkészletek: vaj, sajt, méz, szalonna, zsír. – Üvegtáblák, palackok stb.
Belec:
Vaskészlet. – 2 ágyú. – Asztali és konyhai felszerelési tárgyak. – Élelemkészletek: vaj, sajt, méz stb.
Brukonovc:
Vaskészlet, pisztolyok, szakállasok, ágyúk, kősó- és tengeri sókészlet. A várkápolna felszerelése és berendezése. Pokrócok, terítők, asztali és konyhai felszerelési tárgyak. Élelemkészletek: vaj, sajt, méz, szalonna, zsír, füstölt bivaly-hús, bors, sáfrány.
In domo Zagrabiensi:
Vas- és kősókészlet, pisztolyok, pokrócok, lószerszám stb. Fém, cserép és fa asztali és konyhai felszerelési tárgyak.
In curia Sesztina:
Asztali és konyhai felszerelési tárgyak. Üvegtáblák, vadászhálók stb. Élelemkészletek: vaj, sajt, méh, szalonna, zsír.
A "clenodia" rovat összértéke 24.800 r. Ft.
Uradalmi lóállomány:
Belec 12 db. – Martinanc 46 db. – Brukonvc 16 db. – Sesztina 2 db. – A martianci állományból 6 db. fehér hintóló! – A lovak értéke 1140 r. Ft.
Uradalmi allódiális állatállomány:
Belec (2 allódium):
Ökör, tehén, tinó, fiatal bika, kecske, kappan, kakas, tyúk, csibe, pulyka, lúd, kacsa, sertés.
Brukonovc és Ladomerc:
Ökör, tehén, borjú, fiatal bika, pulyka, lúd, kacsa, kappan, kakas, tyúk, csibe, sertés.
Martianc:
Ökör, tehén, tinó, fiatal bika, kappan, kakas, tyúk, csibe, pulyka, lúd, kacsa, sertés.
Sesztina és Chernomerc:
Ökör, tehén, tinó, juh, fiatal bika, sertés, kappan, kakas, tyúk, csibe, lúd, kacsa, pulyka, sertés.
A teljes allódium állatállomány értéke 4053 r Ft.
Arma:
Különböző fegyverek, többnyire nemesfém és ékkő díszítéssel (kard, pallos, balta, csákány, boncsok stb.). Összérték: 30.397 r. Ft.
In debitis:
A hitellevelek kiállítói között találunk zágrábi kanonokot, plébánost, kereskedőt, vicebánt stb. – A kölcsöntőke összege 1320 velencei scudo és 13.605 r. Ft.
Borkészlet, akóban:
Belec:
Óbor, újbor, pálinka, ecet.
Martianc:
Óbor, pálinka, ecet.
Brukonovc:
Óbor, újbor, pálinka, ecet.
Sesztina:
Óbor, újbor, ecet.
In domo Zagrabiensi:
Óbor, pálinka, ecet, üres hordó. – Utalás a boreladásból származó és a kamarai biztosok által felvett pénzekre, valamint a zágrábi ház lefoglalásakor történt prédálásokra! A bor értéke 22.670 r. Ft.
Captivi Turcici:
A 3 török tiszt váltságdíjának értéke 12.750 r. Ft.
Gabonakészletek mérőben:
Belec:
Köles, búzaliszt, tönköly, búza és rozs asztagban.
Martianc:
Köles, búza- és rozsliszt, tönköly, tönköly asztagban, rozs asztagban, búza asztagban, zab asztagban, malomgabona.
Brukonovc:
Köles, búza, tönköly, köles asztagban, búza asztagban, rozs asztagban, tönköly asztagban, zab asztagban.
Sesztina, Chernomercz et domo Zagrabiensi:
Köles, tönköly, rozs, búza, búza asztagban, rozs asztagban.
Gabonakészlet összértéke: 19.783 r. Ft.
Készpénzkészlet (in pecunia): 7000 r. Ft.
Mobilia per bona disposita:
Bőrök, ládák, kocsik (4), ekék (12), nyergek, szerszámok, kapák, egyéb gazdasági eszközök. Összérték: 3620 r. Ft.
Könyvtár:
A cím és érték kötetenként megjelölve, a következő csoportosításban: történelem, politika, jog, vallás (spirituales), orvostudomány, szótárak (studiorum). – Összesen 1800 kötet, 4126 r. Ft.
(Polémia a kamarai kiküldöttekről felvett leltár és jelen inventár egyes differenciáiról!) 6 horologium: 3650 r. Ft. Pecsétnyomók (nemesfémből), szekrények, órák, különféle fegyverek, díszes lótakarók; össz. 2744 r. Ft. Egy Zrínyi Miklóstól kiállított 30.000 r. Ft-os hitellevél!
Ezt a volt tulajdonostól összeállított értékleltárt a kamara azért szerezte be, mert az 1657. évi kobzási leltárak feltünően szegényesek voltak és Pozsonyban a két inventár egybevetéséből iparkodtak felmérni a kamarai biztosok, illetve a helyi officiálisok lopásainak és prédálásának arányait. Néhány esettől eltekintve ezek a kamarai leltárak igen hiányosak és értékbecslésük egyes kategóriákban, mint pl. az ékszerek vagy a borkészlet felmérésénél, a Mikulich-féle inventárium értékének egyötödét, egytizedét éri csak el!
A leltár végén az akkor Frankfurtban élő Mikulich Sándor ünnepélyes esküvel erősíti adatainak hitelességét!
Bona Mikulichiana, Mikulich Sándor elkobzott javai.
(Zágráb m.): Belecz, arx (Varasd m.) – Martiancz, arx (Varasd m.) – Brukonovcz, arx – Zagreb, civitas portio – Medwed, arx – Sesztina, portio – Chernemercz, allodium – Ladomercz

Content provider