HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 088. - No. 121.

Date 1713. szeptember 9.
Description

Eredeti, magyar, 2 pagina, saját kezű aláírás + 1 példány másolat 1768. február 12. Készítette: Korponay Sándor.

Text

Összeírás „Confiscatio”, amelyet Szoboszlai András és Hencz Gábor készítettek. A felkelésben meghalt Héfflany György javainak elkobzása.
Kisdodolo:
Nemesi telek házakkal, egyéb jó épületekkel. Hozzá tartozó telkek. Gyümölcsöskert. Csűrös kert fiókos csűrrel, tele búzával, gabonával. Csűrös kertben gabonaasztag, tavaszi búza, kazlak, árpa kazal, kaszált árpa, zab kazal, tavalyi szénakazal. – Majorban állatok: tehenek, ökrök, disznók. – Hegyalján ondi promontóriumon lefoglalt szőlő, nagysága kapásokban, szomszédai. – Birtoktörténeti adatok.
Hefflany György konfiskált javai.
(Abaúj m.): Kis Bodolo

Content provider