HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 088. - No. 063.

Date 1684. szeptember 7.
Description

Eredeti, latin, 5 pagina. Saját kezű aláírás és gyűrűspecsét lenyomata.

Text

Összeírás „Inventarium”, amelyet Szepes és Abaúj vármegye officiálisai készítettek.
Felsőcsay:
Puszta kúriális fundus, kerítés nélkül, hozzátartozó szántók 3 nyomásra, befogadóképességük. – Rét, szénahozama. – Osványi határban rét, szénahozama. – Templomban talált kétszeres köblök, nagyobb része rozs. – Kertben talált árpa kétszeres, keresztek. – 9 jobbágy névvel, fiak. – Elhagyott telkek névvel. – Jobbágyok állatai: ökrök, tehenek, méhek. – Heti 2 napot dolgoznak egyvégben, Kassára tartoznak fát szállítani. – Szüretkor egy ökörrel tartoznak szolgálni. – Erdők, ha makkoltatnak, a földesúrnak tizedet adnak disznókból. – Minden terményből tizedet adnak. – Censust Szent Mihálykor fizetnek, pénzt és zabot.
Alsócsay:
Nemesi kúria, elég hitvány, részben zsindellyel, részben szalmával fedve. – Allódiális szántók három nyomásban, befogadóképességük. Kis rétek, szénahozamuk. – Gyümölcsöskert. Censust nem fizetnek. – Minden terményből kilencedet adnak.
Rakos:
Makkos erdő közös a szalánciakkal, elég nagy.
Bogdány:
Kis makkos erdő. – Kocsmában talált hordó bor, egyharmadát kimérték.
Rozgony:
Szent Mihálykor censust fizetnek, pénzt és 2 tyúkot. – Szántók három nyomásra, befogadóképességük. – Elhagyott telkek használatáért heti 2 napot dolgoznak. – Rétek, szénahozamuk. – Malomhely a Tarcán. – Tölgyes makkerdő, hízlalható disznók. – Puszta szőlő, 6 éve nem művelik.
Vajkocz:
Szántók 3 nyomásban, befogadóképességük. Kis erdők.
Budamér:
Nemesi kúria, nagyobbrészt puszta. – Szántók három nyomásban, befogadóképességük. – Elvetett hajdina köblök.
Baska:
Censusba borjút és 2 tyúkot adnak. – Kicsi, hitvány erdő. – Heti 1 napot dolgoznak. Földesúr részére bort mérnek, ha a falu akarja saját borát mérni, fizetnek.
Polyi:
Nemesi kúria, leírása. – Serfőző, egy jó és egy rossz káddal. Puszta allódium. – Puszta csűr, kerítés nélkül. – Rétek névvel, szénahozamuk. – Káposztás, komlós, veteményeskert, romos. – Tölgyes erdő szabad, fajzásra. – Puszta halastó. – Szüretkor ketten fognak egy szekérbe, máskor heti 1 napot dolgoznak.
Néhai Bakay István javai.
(Szepes, Abaúj m.): Felső Csay – Alsó Csay – Rakos – Bodhdany – Rozgony – Vaykocz – Budamér – Buka – Polyi

Content provider