HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 088. - No. 110.

Date 1702. szeptember 10.
Description

Eredeti, magyar, 17 pagina. Saját kezű aláírás és gyűrűspecsét lenyomata.

Text

„Urbarium seu Conscriptio”, amelyet Kechy Tamás és Nagy András nemes személyek készítettek.
Déda:
13 jobbágy, 5 zsellér névvel, fiak, testvérek száma. Állataik: lovak, ökrök, tehenek, juhok, disznók, méhek. Szőlőik, telkük nagysága. Szőlővel bírók (idegenek) névvel, szőlők nagysága. Elhagyott telek. – Örökös jobbágyok úgy szolgálnak mint másutt, zsellérek évi 12 napot dolgoznak. Sertésből tizedet, őszi és tavaszi vetésből bárányból, méhből kilencedet adnak, borból kilencedet. Karácsonyra minden gazda tyúkot ad, ludat, vajat, karácsonyfát közösen adnak, pénzt Szent Mártonkor fizetnek. Vágómarhát Széplakkal együtt adnak. Szőlőhegy, 400 kapást megtarthatnak, ha megépülne. Rétek, nagyságuk kaszásokban. – Puszta malomhely a Berettyón, egy kőre forgott régen. – Kocsma karácsonytól Szent Mihályig a földesúré, után a falué. – 12 forintos büntetés kétharmada a földesúré, egy az udvarbíróé. – Makkos erdő elegendő, makkéréskor a földesúrnak tizedet adnak. Mikor makk nem terem, pázsiton dézsmálnak. – Halászat, rákászat a Berettyón.
Széplak:
Fugitivusok is névvel. Közös erdő társbirtokosokkal, hízlalható disznók.
Baromlak:
Vágómarhába 1 juhot adnak bárányostól. Makkos erdő, hízlalhat disznót.
Felsőábrány:
Birtoktörténeti adatok, portio megoszlása, zálogba adás. Kis erdő társbirtokosokkal közös, hízlalható disznók.
Vedresábrány:
Szőlőhegy, kilencedet adnak utána. Malom két kőre a Berettyón. Udvarház, már puszta. Allódiális szántók két nyomásra, befogadóképességük. Kaszáló, nagysága kaszásokban. Tilalmas földesúri erdő, hízlalható disznók.
Kécs:
Egy szegény embernek van egy cserge malma, semmire való. Szántók három nyomásban, befogadóképességük. Csűr helye, régen ide hordták össze a termést. Tilalmas makkos erdő, hízlalható disznók. Szőlőhegy, kilenceddel tartoznak után.
Usztató:
Birtoktörténeti adatok. Falunak van erdeje. Malom nincs, de száraz malmot építenek. Kúria, sok éve elpusztult. Szántók 3 nyomásra, befogadóképességük. Kaszálók, nagyságuk kaszásokban. Tóhely, halászták, halban bővelkedett, reparátiója udvarbíróra bizatott. Pince, idén épült. Allódiális szőlő, nagysága kapásokban, egy része puszta.
Lossonci Bánffy György javai.
(Bihar m.): Deda – Széplak – Baromlak – Felső Ábrány – Wedres Ábrány – Kécz – Inyete – Csányi – Usztato – Dinyér – Pér

Content provider