HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 088. - No. 109.

Date 1701. május 31.
Description

Eredeti, latin, 3 pagina. Saját kezű aláírás és gyűrűspecsét lenyomata + 1 példány másolat. 4 oldal 1766. november 5. Készítette: Korponay Sándor.

Text

„Conscriptio”, amelyet Trencsényi Ferenc Ignác készített.
Hegyközpályi:
47 jobbágy névvel. Telkük nagysága. Állataik: ökrök, tehenek, borjak, disznók, méhek. Szőleik nagysága kapásokban. A jobbágyok nem örökösek, hanem jövevények. A földesúrnak tíz napot dolgoznak évente, akinek igája nincsen, gyalog. Földadótól és szolgáltatásoktól mentesek. Föld bőségesen van, nincsenek kihasítva a telkekhez, mindenki annyit fog fel, amennyit bír. Kocsma Szent Mihálytól Györgyig a falu, utána a földesúré. Makkoltatás nincs, kis cserjés van fajzásra. Rétek, szénahozamuk. – Szántók elég hitványak, várható hozam. Földesúrnak kilencedet adnak. Szőlőket nagyobbrészt idegenek bírják.
Fiskális birtok.
(Bihar m.): Hegyköz Pályi

Content provider