HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 088. - No. 014.

Date 1573. július 7.
Description

Eredeti, latin, 9 pagina. Saját kezű aláírás és gyűrűspecsét lenyomata. + 1768. január 14. másolat, 5 oldal.

Text

„Inventarium sive conscriptio”, melyet Ursinus Ferenc kamarai officiális készített.
Helmecz:
Jobbágyok névvel, egész-, fél-, negyed-, zselléri telken laknak. Egész telken lakók, de fél censust fizetők, házas, házatlan zsellérek. Nemesek egész telket bírnak, semmit sem fizetnek. Libertinusok. Új házak, lakásoknál feltüntetve, kinek az elhagyott telkén lakik. Elhagyott telkek. Elhagyott ház. Szántók 2 nyomásban, nagyságuk holdakban. Elvetett búza, zab, rozs köblök. Hány holdba vannak vetve? Kaszálók, nevük, szénahozamuk, egyiket csak kétévenként lehet kaszálni. Szőlők. Két gyümölcsöskert, almafák nincsenek benne, majorkert vetéssel. Pincék.
Kisgyéres:
Kaszálók, nevük.
Ricse:
Földesúri rétek, nevük.
Keresztúr:
Szántók és kaszálók bőven. A b) példány 1763-ból való másolat.
Bathori Istvánnak elzálogosított javak.
(Zemplén m.): Helmecz (oppidum) – Kys Geres – Ryche – Serjen – Kereszthur

Search result navigation
Content provider