HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 088. - No. 013.

Date 1572. június 7.
Description

Eredeti, latin. 8 pagina. Saját kezű aláírások és gyűrűspecsétek lenyomatai. + másolat 1768. január 11. 5 oldal latin.

Text

„Conscriptio”, melyet a Szepesi Kamara rendeletére Pankothay György kassai várnagy és Czellenk Balázs készítettek.
Helmecz:
Jobbágyok névvel. Telkük nagysága. Megjegyzésben feltüntetve, ha szegény és a censusnak felét, negyedét adja. Zsellérek feltüntetve. Földesúri szántó holdakban, jobbágyok használják. Városi szántók holdakban. Elvetett zab köblök. Vetetlen földesúri szántó. Szántók 2 nyomásra vannak felosztva. Kaszálók. Gyümölcsöskert, majorsági kert. Borospincék.
Ricse és Semjén:
Közös bírájuk van. A b) példány 1768. évi másolat.
Magochy Gáspárnak elzálogosított javak.
(Zemplén m.): Helmecz – Ryche – Semjen – Kys Geres – Kereszthur

Search result navigation
Content provider