HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 088. - No. 011.

Date 15868. március 1.
Description

Egykorú kamarai másolat, latin. 5 pagina. Aláírás nélkül + az összeíró jelentése a kamarához, 1 pagina.

Text

„Inquisitio”, melyet Szendrő főkapitánya és provisora készíttetett. A lerombolt csorbakői vár tartozékai.
Alsótelekes portio:
4 jobbágy, 1 zsellér. Jobbágyok névvel. Telkük nagysága. Sem rendes, sem rendkívüli censussal nem tartoznak. Borból, gabonából kilencedet adnak. Promontórium. Földesúri rétek, kaszálók, jobbágyok használhatják pénzért. Makkos erdejük nincs, sem épületfára. Ajándékot tehetségük szerint adnak és robotolnak.
Kelecsen:
1 egésztelkes jobbágy, 1 szabados, 2 zsellér. Szent Mihálykor telkenként pénzt fizetnek. Karácsonyra fát szállítanak telkenként. Erdő csak tűzifára. Földesúri szántók, befogadóképessége. Birtoktörténeti adatok. Disznókból tizedet adnak, tízen alul megváltják. Szántani, aratni, kaszálni, gyűjteni, ásni (fodere) tartoznak, régen 1 napot, most többet, a szükséghez képest. Semmi ajándékkal nem tartoznak, csak Szent Istvánkor szoktak ajándékot vinni, a földesúr megvendégeli a vivőket. Büntetések.
Nyárád:
4 féltelkes jobbágy, 5 zsellér és 28 puszta telek. Kis szőlőhegy. Pénzen vett földesúri szőlő. Méhekből kilencedet nem adnak csak püspöki tizedet. Földesúri szántók, befogadóképességük. Földesúri kaszáló, nagysága kaszásokban. Erdő csak tűzifára. Régen őszi és tavaszi alá tartoztak szántai 1–1 napot, most többre kényszerültek.
Szuhogy:
A töröktől való félelem miatt puszta. 3 fél- és 1 egésztelkes jobbágy, 5 zsellér, 1 libertinus máshol laki. Földesúri rét, nagysága kaszásokban. Bebek úr vásárolta nagy részét. Makkos erdő, kicsi. Minden szolgálattal tartoznak, a sok szolgálat és a töröktől való félelem miatt sok deserta.
Felső Telekes portio:
1 zsellér lakja.
A lerombolt Chorbakew várának tartozékai.
(Borsod m.): Also Telekes – Kelechen – Nyarad – Szwhegy – Felső Telekes

Search result navigation
Content provider