HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 088. - No. 010.

Date 1567. szeptember 28.
Description

Eredeti, latin. 37 pagina. Saját kezű aláírások és gyűrűspecsétek lenyomatai.

Text

„Connumeratio et conscriptio”, melyet a kamara officiálisai készítettek.
Füzér:
2 jobbágy névvel. 31 házas zsellér névvel, őrök, kertész, serfőző feltüntetve. – Házatlan zsellérek névvel. – Jobbágyok telkenként censust fizetnek Szent Mihálykor. – Sertéstizedet nem adnak. – Telkek és irtásföldek után tizedet nem adnak, csak az elhagyott telkek után; zsellérek minden általuk használt föld után. – Gabona-kilencedet adnak. – Malom, a földesúrra eső gabona jövedelem köblökben. – Évente 3 ízben szomszédos falvakkal együtt 1–1 hordó bort tartoznak kiméri a földesúr részére, régen saját borukat is csak 1–1 Ft lefizetése után mérhették ki, officiálisnak is fizetnek. Bükk- és tölgyerdők, kiterjedésük, a várhoz tartozó minden falu jobbágyai makkoltathatnak benne. Tizedből bejött disznók, megváltásuk összege. Ajándékot nem adnak. – Idegenek itt makkoltatott sertéseinek tizedét levágják, hátsó sonka a tiszté.
Komlós:
4 fél-, 11 negyedtelkes jobbágy, a szántók irtásföldek. Malom 1 kerékre, földesúr jövedelme köblökben. – Erdő közös a várhoz tartozó minden faluval. Telkük után nincs földjük, csak irtásuk után. – Halászat, csak kövihalakat fognak. – Gázló nincs. – Vám, jövedelme ismeretlen. – Szent Mihálykor fizetnek censust. – Kilencedet adnak terményből, borból. – Sertéstizedet adnak. – 2 féltelek után adnak 1 szekér szénát. – Szántani tartoznak a földesúrnak. – Szent Györgykor és Margitkor várnagynak pénzt fizetnek. Bírságok.
Nyiri:
2 egész-, 8 fél- és 6 harmadtelkes jobbágy, 7 zsellér. – Malom egy kerékre. Telekhez tartozó szántó 3 hold, kaszáló kevés. Elhagyott telkek. Tilalmas halászat.
Mikóháza:
2 egész-, 5 féltelkes jobbágy, 33 zsellér. Malom 2 kerékre a Borsován. Szent Mihálykor kendermagot is adnak telkenként, Szent Györgykor tisztnek fizetnek. Karácsonyra őzet adnak. Erdejük mindig szabad volt, a tiszt elvette tőlük, fizetnek makkoltatásért. Karácsonyra telkenként fát kötelesek a várba vinni.
Felsőredmec:
A tatárok 3 ház kivételével felégették. Csekély szőlőhegy, kilencedet adnak utána. Makkos erdő más faluval közös. Libákból tizedet adnak pünkösdkor, karácsonykor komlót, zabot adnak, kenderköteget. Nagyböjtben közösen adnak kendermagot. Karácsonyra cipókat adnak telkenként és nyulakat vagy helyette kappanokat.
Pálháza:
5 féltelkes jobbágy, 14 zsellér. Kis makkos erdők. Irtásrétek, nem tartoznak a telekhez. Földesúri kaszáló, szénahozama. Fűrészmalom. Karácsonyra a földesúrnak csirkéket, kenyereket, tojásokat adnak telkenként. Közösen adnak évente 1 juhot, bíró bárányt.
Mátyásháza:
A tatárok felégették, 4 fél- és 4 negyedtelkes jobbágy. Szőlőhegy, kilencedet adnak utána a földesúrnak, hozama. Malom 1 kerékre, a földesúrra eső jövedelme.
Wyl:
5 egész-, 3 féltelkes jobbágy, 17 zsellér. 2 malom, évi jövedelmük. Idegenek, akiknek itt van kaszálójuk, zabot adnak Szent Györgykor várnagynak fizetnek pénzt. Húsvétra közösen bárányt adnak. Szent Jakab körül örök censust (pro perennario) fizetnek. Karácsonyra kappanokat adnak, fát szállítanak.
Biszhe:
6 féltelkes jobbágy, 9 zsellér. Szabad szőlőhegy.
Peren:
Tatárok felégették. Censust Szeplőtelen Fogantatás körül fizetnek.
Radvan:
5 féltelkes jobbágy, 9 zsellér. Sertéstized jövedelme, idegenek megváltják. A földesúrnak 1 holdat tartoznak szántai és vetni. Földesúri kaszáló, egész telek után 1 szekér szénát adnak érte a földesúrnak. Karácsonyra halat és kittakendert adnak. Büntetések. Bíráskodás. Bíró húsvétra bárányt ad a földesúrnak.
Detek:
2 féltelkes jobbágy, 2 zsellér. Nagy része eléget. Kis szőlőhegy, jövedelme borban. Földesúri szőlő, csekély. Földesúri rétek, nevük, pénzjövedelme.
Kayata possessio:
1 féltelkes jobbágy, 6 zsellér, most kezdtek szőlőt telepíteni. Malom nincs. Kevés irtásrét. Census Szent Mihályra 1 Fl. 11 den. Jobbágyoktól, zsellérektől 25 dénár. Szent Györgyre a földesúr tisztjének adnak 11 dénárt. Kilenceddel tartoznak.
Pettryk:
12 féltelkes jobbágy, 4 zsellér.
Malcza portio:
7 egész-, 3 féltelkes jobbágy, 2 zsellér, 2 subinquilinus.
Mark portio:
4 egész-, 3 féltelkes jobbágy, 3 zsellér.
Füzér váruradalma.
(Abaúj m.): Fyzér – Komlos – Nyry – Felső Redmecz – Palhaza – Matthyashaza – Wyl – Kanyata – Bysthye – Peren – Pettryk – Mark – Detek

Content provider