HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 082. - No. 072.

Date 1692. február 28.
Description

Eredeti, latin, 90 pag., sajátkezű aláírások és gyűrűspecsétek lenyomatai.

Text

Urbarium „Inventatio et Conscriptio”, melyet Nagy László György fiskális adminisztrátor és Patachicz Boldizsár a nedelici harmincados contrascribaja készített.
Muraköz:
Egésztelkenként: évi haramiapénz összege, királyi dica összege, pacunia possesionalis összege, búzát, zabot adnak, disznót, borjút, sajtot, lent, havonként 4 tyúkot, Karácsony és Nagyboldogasszony körül tyúkokat, a rendkívüli esetekben adott tojások értéke, Karácsonykor zabot, kappanokat, szénát adnak. Szent Mihály körül szénát – Telkes nemesek is vannak – Elhagyott egésztelek – Lovasok és hajdúk saját telkeiken
Ráckanizsa:
Kastély téglából és kőből, kettő tetővel, leírása – Hozzátartozó kuriális szántók holdakban – Kaszálók, nagyságuk kaszásokban – Telek allódiummal, szérűvel, csűrrel. – Lakott telkek – Elhagyott telkek – Malom 3 kőre, újonnan épült – Szőlő, nagysága kapásokban – Bortized és hegyjog a kastélyhoz tartozik – Rév vámmal, jövedelme
Veschicza:
Lerombolt kastély kerttel – Kuriális szántók, nagyságuk holdakban – Kaszáló vagy legeltető kert, nagysága holdakban
Lapcina:
Kastély emeletes, leírása – Allódiális fundus allódiummal – Kastélytól délre csűr – Szántók, kaszálók különböző falvakban – Szőlő nagysága kapásokban
Újudvar:
Kastély, leírása, kert, gyümölcsös, istálló, kádárház. – Allódium leírása, ólakkal, galambdúccal – Kertek, faházak kertészlakásnak – Hajómalom a Murán – Szántók, nagyságuk holdakban – Kastély alatt halastavak – Erdők karókra – Szőlők, nagyságuk kapásokban
Pribislauc:
Kastély leírása – Hozzátartozó szántók, nagyságuk holdakban – Kaszálók közel egymáshoz, nagyságuk kapásokban
Csáktornya:
Vár, leírása – Közel hozzá almáskert két épülettel. – Vendégfogadó a városban, szemben vele istállók, egyik kőből, másik fából, – A várhoz tartozó 4 allódium, emeletes magtárakkal, kertekkel, szántókkal, kaszálókkal, helyük, nagyságuk kaszásokban, befogadóképességük. – Malom a Dráván – Tilalmas folyók – Várhoz tartozó erdők – Szőlők, nagyságuk kapásokban – Lakosok censust fizetnek, minden a városban tartott vásárkor 1 hordó bort tartoznak kimérni, nyeresége. – Tizedet az év termékenysége szerint adnak – Vár és város körül a határokat tartoznak megújítani – Vadászat idején hálókkal tartoznak menni – Irtásföldek, nagyságuk holdakban, pénzt, kappant adnak. – Vámok, révek, jövedelmük – Vásárok jövedelme – Hegyjog és bortized jövedelme
Rakonak:
Kastély – Censusba búzát adnak, Szt. Györgykor és Mártonkor pénzt fizetnek, Karácsonyra kappanokat adnak, vagy pénzt, lapockát, Húsvétra tojásokat. – Heti egy napot dolgoznak – Telkenként búzát, rozst, zabot, csirkéket, tojásokat adnak. – Fuvarral tartoznak. – 2 allódium a kastélyhoz, kertekkel, szántókkal, rétekkel – Erdők, egyik tölgyes – Malom 1 kerékre – Földesúri szőlők, hozamuk
Varbarocz:
Kastély, leírása, istállóval, allódiummal, szántókkal, rétekkel, befogadóképességük, nagyságuk kaszásokban. – Erdők, nagyságuk holdakban – Szőlők – Minden telek Szt. Györgytől Szt. Péterig heti 1 ekét ad, Pétertől Györgyig heti 1 fuvart. – Oláh házak (Vallachorum domus), nyestbőrt és disznót adnak, pénzt fizetnek, katonai szolgálatot teljesítenek.
Preszeka:
Kúria, istállóval, szántókkal, rétekkel – Tölgyes erdő, makkoltatásért fizetnek – Szőlők, hozamuk
Zamboch:
Kúria fából, leírása – Istállók, házak – Allódium fából, ólakkal – Szántók a csűr mellett és különböző falvakban, nagyságuk holdakban. – Kaszálók, nagyságuk kaszásokban – Erdők csak tűzifára, nagyságuk holdakban – Malom – Halastó, puszta
Oszoly:
Vár fele – Palota, leírása – Kőistálló befejezetlen, faistállók – Allódiumok – Hozzátartozó falvak – Szőlők, hozamuk – Erdők, egyik makkos, nagyságuk holdakban
Ribnik:
Kastély fele, leírása – Allódium – Szántók nagyságuk holdakban, különböző helyeken vannak. – Kaszálók, nagyságuk kaszásokban – Hajó (navigium), jövedelme
Brod:
Kúria, leírása – Kúriához tartozó malom – Fajzás a hegyekből és erdőkből, jövedelme – Halászat, censusa pénzben – Allódium – Kovácsműhely – Szántók, nagyságuk holdakban – Kaszálók, nagyságuk kaszásokban – Erdők
Fussinie:
Kúria, leírása – Alatta malom, molnárházzal – Fűrészmalom – Elhagyott bánya
Bribnár:
Fallal kerített kastély, leírása – Szántók, nagyságuk holdakban – Kaszálók, nagyságuk kaszásokban
Drevnik:
Kastély, leírása – Kaszálók, nagyságuk kaszásokban – Szőlők, hozamuk – Legeltetésért censust fizetnek, hozama – Halászat jövedelme
Hrellin:
Vár, leírása – Malom, jövedelme
Kralyovecz:
Kastély, leírása
Szelcze:
Épület fallal kerítve, emeletes – Magtár – Szántók, nagyságuk holdakban – Rétek, nagyságuk kaszásokban
Néhai Zrínyi Ádám konfiskált javai.
(Zala m.): Muraköz (sziget) – Rackanizsa – Veschicza – Lapsina – Uy Udvar – Pribiszlaucz – Chaktornya – Rakonok – Varbovacz – Zaubach – Ozally – Kurillovecz – Ribnik – Brod – Fussanie – Bribir – Grisanicz – Drevenik – Hrellin – Kralyevicza – Szokcsa – Czirquenicza – Buccaricza – Scallae

Search result navigation
Content provider