HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 082. - No. 071.

Date 1734. június 19.
Description

11 + 6 old., latin nyelvű eredeti, sajátkezű aláírással. 6 old. latin = Aestimatio
Készítette: Stemper András és Boskovich György coadjutorok 1723. június 23.

Text

Conscriptio et aestimatio, amelyet a Fajgenpusz-Pethő-féle, a fiscus részére okkupált javakról készítettek, és értékelte a Szepesi Kamara.
Készítette: Saygho János a királyi ügyek aligazgatója.
Oroszhrabócz:
Jobbágyok névvel, a bíró négy negyedtelekből összetett egésztelkes, a többiek negyedtelkesek; fiak-testvérek száma, állatállományuk: ökrök, lovak, tehenek, juhok-disznók, méhek száma, szántóik befogadóképessége köblökben, rétjeik szénahozama. – A helység szántóterülete 3 nyomásra van felosztva, annyira terméketlen, hogy ha nem trágyázzák, zabon kívül mást nem terem. – Tűzifára való erdeje nagyobbrészt nyírfákból áll, a kelecséniekkel közös kis bükkös, alig elegendő disznaik számára. – Censust földesúr számára nem fizetnek, Húsvétkor adnak egy borjút, nyolcadtelkenként 20 tojást, zsellér tizet ad. – A várbeli hajdúknak negyedévenként 32 ft-t fizetnek; heti három napi robottal tartoznak, igával rendelkezők igával, a többiek gyalog. – Négy puszta-nyolcadtelek, névvel, egykori tulajdonosaik jelenlegi lakóhelye. – Minden nyolcadelek után adnak még egy libát és két tyúkot. – Földesúri őszi vetés: kétszeres, zab, hajdina, köles mennyisége kassai köbölben.
Kelcse:
Jobbágyok, zsellérek névvel. – Szökevény jobbágyok házában lakó jobbágyok, egyik jelenleg sekrestyés, semmije sincs, testvére uradalmi tehénpásztor, egyikük községi kondás. – Földesúri majorház, két szobából áll, karmácskából, istállóval és színnel ellátva, három részre osztott csűr, jó ajtókkal; kert különböző gyümölcsfákkal, szomszédságában másik kertecske, inkább gyönyörködtetésre, mint haszonra való, hátsó részében csak fű nő. – A kertészház mellett harmadik kert, néhai gróf Pethő Mihály gondoskodásából gyümölcsfákkal, inkább hosszan nyúlik, mint széltében, kerített. – Földesúri szántók 3 nyomásban, befogadóképességük, a harmadik nyomásban mintegy száz kassai köböl őszi van jelenleg vetve. – A provizor és a lakosok jelentése szerint elvetett kétszeres, rozs, árpa, zab, borsó, lencse, bab mérőkben. – Földesúri rétek szénahozama. – Háromköves földesúri malom az Ondován, nemrég épült, köles- és kásatörővel, kendertörővel felszerelve, molnár neve, jelenti, hogy a kövek nem hajtanak már hasznot, ha hamarosan ki nem cserélik, megszűnik a jövedelem; az előző molnár, mikor még jól jövedelmezett a malom, száz kassai köblöt adott földesúrnak, két disznót hízlalt részére, szükség szerint szolgált mesterségével, a kender- és kölestőrő után annyit adott, amennyi be szokott jönni. – A várbeli hajdúknak azelőtt 12, most 15 ft-t fizetnek. – Az itteni soltészség után Húsvétra szokás szerint egy bárányt, a lakosok egy borjút adnak, telkenként egy ludat, 2 tyúkot, tíz tojást. – Robotjuk megegyezik az előzővel. – Egy nyolcad pusztatelek, jelenleg egy zsellér műveli. – Kocsma nincs a helységben, földesúr számára mérnek bort, pálinkát és sört. – Szökevények névvel, távozásuk helye.
Kalna:
Hajdan a homonnai uradalomhoz, jelenleg a szennai allódiumhoz tartozik. – Jobbágyok névvel. – Szántóföldje két nyomásra van felosztva, annyira terméketlen, hogy őszit nem is vetnek, tavaszi búzát és rozsot, jól megtrágyázott földbe. – Mivel a falu megosztott, fele Soós László úrhoz tartozik, tetszés szerint dolgoznak. – Nyírfaerdejük tűzifára elegendő, makkoltatásra, épületfára nem alkalmas. – Két pusztatelek névvel.
Rosztokkalna:
Ugyanazon a területen fekszik, mint Kalna, appertinenciákat a hlunovaiaktól szereztek maguknak, egy falunak számít Kalnával, jól lehet messze a falun kívül rezideálnak. – Jobbágyok névvel.
Szenna:
Két jobbágy névvel, egyik 3/4, másik egésztelkes, két másik jobbágy, akik földesúri szolgálatára vannak kényszerítve, nevük. – Zsidó bérlő, árenda összege, állítja, hogy nem megfelelő számára, Szt. Iván nap után felhagy vele. – Fából épített kúria, emeletes, lent 3 szoba, 2 kamra, konyha, emeletén 4 szoba, romosak; szemben vele istálló, 20 lóra való férőhellyel, végében szoba, uradalmi cseléd lakja, kerékgyártó, fia, tehene van, földesúrnak szolgál mesterségével. – A kúria végén kert, különböző gyümölcsfákkal, tíz kisebb ágy salátával, a kúria oldalánál kertecske, konyhakert. – Majorház egy szobával, tornáccal, kamrácskával, folytatásaként szárnyék, lóistálló, valamennyi épület szalmatetős, a szelek, viharok megrongálták, pitvara elég nagy, kétszáz vagy még több állat elhelyezhető. – Elég nagy csűr, jól megépítve, szalmatetővel, mely javításra szorul; méhes, 40 kas méhre való, szalmatetővel. – A szántóterület két nyomásra oszlik, ha az árvizek nem öntik el, elég termékeny. – Földesúr részére jelenleg elvetett őszi búza, rozs, zab, borsó, lencse, köles, hajdina holdakban és mérőkben; hogy hány köblös föld, akár kuriális, akár pusztatelek földje, nem lehetett megtudni. – Társbirtokosokkal közös erdő, mivel soknak van benne joga, jövedelme nincs. – Igás robottal heti 3, gyalog heti 4 napot szolgálnak.
Solymos:
Két jobbágy, négy pusztatelek. – A szennaiakkal közös erdő, a szántók, rétek kivizsgálandók lennének.
Rebrin:
Három jobbágy névvel, egy pusztatelek. – Mind az igával rendelkezők, mind a gyalogosok heti 3 napot dolgoznak. – Tölgyerdő, épületfára elegendő, mivel sok társbirtokosa van, tönkremegy.
Kelecsén:
Két jobbágy, egy pusztatelek. – Földesúri erdő, a községitől szét van választva, mely a birtokosok sokasága miatt alig jövedelmez valamit.
Az aestimatio ugyanezeket a tételeket értékeli helységenként, végösszege: 16.158 ft. 11 Xr.
Királyi fiskális birtok.
(Zemplén, Ung m.): Orosz Hrabocz (Oroski Hrabowec) (Zemplén m.) – Kelcse (Kelca) (Zemplén m.) – Kalna (Kalán) (Zemplén m.) – Rosztok Kalna (Rosztoka Kalna) (Zemplén m.) – Szenna (Ung m.) – Rebrin (Ung m.) – Solymos (Ung m.) – Kelecsén (Keletsény, Klecenow) (Zemplén m.)

Search result navigation
Content provider