HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 079. - No. 046.

Date 17. század vége
Description

5 old. magyar, egyszerű másolat, keltezetlen, korára tartalma és írásmódja utal.

Text

„Inventarium” Összeírás: udvarház és melléképületek részletes leltára, az allódium adatai.
Inventarium oppidi Helmecz.
Helmeczen van egy udvarház.
Felső ház, melyre gradiczon járnak fel.
Leányasszonyok háza:

Ennek ajtaja pléhes, kulcs nélkül
N-o 1
Egy romladozott zöldmázas kemencze
N-o 1
Három romladozott üveghablak
N-o 3
Egy superlatos ágy
N-o 1
Egy nyoszolya
N-o 1
Egy fejér asztal
N-o 1
Egy padszék
N-o 1
Egy karszék
N-o 1
Edgyes karszék
N-o 1
Három eczetes általagh
N-o 3
Egy vas gyertyatartó koppantójával
N-o 1
Asszony háza:
 
Ezen háznak ajtaja félszer, pléh nélkül való
 
Két üveghablak
N-o 2
Két fejér asztal
N-o 2
Egy hosszú asztal
N-o 1
Egy deöggel halt eökeör beőr
N-o 1
Cseréptál hat, egy fa tál
N-o 7
Fatányér
N-o 7
Ezen házban kívülről fűtő zeöld mázas kemencze
N-o 1
Ebédlő palota:
 
Ezen palotának eöt eüvegh ablaka
N-o 5
Egy fejér asztal
N-o 1
Edgyes karszék
N-o 5
Padszék
N-o 2
Hosszú szék
N-o 3
Konyhára való szék
N-o 2
Egy foldozott zeöld mázas kemencze
N-o 1
Ennek ajtaja fakilincses
N-o 1
Egy fejér üres pohárszék
N-o 1
Úr háza
 
Ennek ajtaja pléhes kulcsos
N-o 1
Egy superlatos festett ágy
N-o 1
Egy fejér asztal
N-o 1
Edgyes karszék
N-o 1
Két üveg ablaka
N-o 2
Egy kívülről füteő zöld mázas kemencze
N-o 1
Ezen házból nyílik az ajtó az árnékszékre
 
Azontúl egy pitvar
 
Ebben vagyon egy hosszú asztal
N-o 1
Templomba való szék
N-o 3
Házak padgia:
 
Ezen vagyon szalonna
N-o 15
Orja
N-o 9
Háj
N-o 11
Sódar
N-o 8
Vereshagyma koszorú
N-o 60
Egy hordó komló
N-o 1
Dió vagyon cubulus. 5
N-o 5
Megyy és cseresznye aszú cubulus. 3
N-o 3
Aszú alma cubulus 1 1/2
N-o 1 1/2
Aszú szilva cubulus 1
N-o 1
Alsó házak. Élésház:
 
Ezen házban vagyon abaidor búza
cubulus. 6
Rozs gabona vagyon
cubulus. 18
Lencse vagyon
cubulus. 4
Üres hordó
N-o 5
Rabra való vas
N-o 1
Eöregh szoba:
 
Egy fejér kályhás rossz kemencze
N-o 1
Két, fába foglalt üvegablak
N-o 2
Egy fogas az falon
N-o 1
Kápolna:
 
Ennek egy fába foglalt üvegablaka van
N-o 1
Rámában csinált egy kép
N-o 1
Bolt:
 
Ennek két, fába foglalt üveghablaka
N-o 2
Egy fogas az falon
N-o 1
Sindely szegh
N-o 10,000
Singvas 5
N-o 5
Pa .... háza
 
Két ablaka; edgyike fába foglalt
N-o 2
Kívülről fűteő rossz kemence
N-o 1
Az udvaron egy pincze
 
Ebben vagyon káposztavas
N-o 2 1/2
Káddal
N-o 2 1/2
Az udvaron egy hitván istálló
 
Egy veremben vagyon zab
cubulus. 30
Az udvaron kívülről egy kerítetlen gyümölcsös kert
1
Eöregh kádak
N-o 19
Puszta vár alatt való pincze:
 
Ebben vagyon bor vas
N-o 94
Üres hordó
N-o 22
Ezen pincze mind bolthajtásos
 
Élésház alatt való puszta pinczék:
 
Vagyon üres hordó
N-o 16

 
Csűrös kert:
Egy csűr szalmával fedett – Vagyon ezen csűrben három abreidocz aztagh, continens cruces 685. – Három rozs asztagh, continens cruces 600.
Ennek a csűrnek kerülete mind rossz, újonnan kell építeni.
Majorház:
Ez szalmával fedett
Ebben vagyon ökör
N-o 12
Fejőstehén 3
N-o 3
Üsző tinó
N-o 3
Borjú
N-o 2
Két béres eke
N-o 2
Két béres szekér
N-o 2
Egy lánc
N-o 1
Egy eöregh hosszú ól
N-o 1
Kecske vagyon
112
Lúd
19
Kacsa
6
Tyúk
3
Kakas
3
Eöregh disznó
146
Malacz
112
Széna:
 
Széna vagyon egy kazalban 16 öl
N-o 16
Más kazalban 5 öl
N-o 5
Eőszi vetés:
 
Tiszta búzavetés 37 köböl
N-o 37
Abajdocz búza vagyon elvetve az Helmeczi határban
38 köböl
Gabona vagyon 78 köböl
N-o 78

 
Aztán közli 13 ember restantiáját 1,80 forinttól 25 forintig.
(Zemplén m.): Helmec

Search result navigation
Content provider