HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 079. - No. 045.

Date 18. század eleje
Description

8 old. latin eredeti.

Text

„Inventarium”, melyet Mercz György készített. Összeírás: malmok épülete, melléképületek, malomvám.
Cibinium (Kisszeben):
A város malmainak felsorolása, a malom fekvésével, az épületek leírásával, kertek, molnár neve – évi árenda terményben – állatállomány – ló- és tehénistállók – sertéshízlalás vagy készppénz megváltás – kása- és kendertörők jövedelme – fűrészmalom (elhanyagolt állapotban) – posztókalló „pro panno albo sive Rusticano expurgando concutiendoque” – kés- és fejszeélesítő köszörűkő, amelyért a kovácsnak évi készpénzárendát fizetnek – elpusztult lőpor-malom.
Cibinium (Kisszeben) szabad királyi város malmainak összeírás.
(Sáros m.): Kisszeben

Search result navigation
Content provider