HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 079. - No. 034.

Date 1717. december 22.
Description

15 old. latin eredeti.

Text

„Conscriptio seu Inventarium”, melyet Medveczky János készített + a vármegye + Debrecen város officiálisainak aláírásai. Összeírás: textiles bolt árukészlete, ónedények, habán korsók, ékszerek.
Debrecen:
Özv. Büttössy Györgyné boltjában (in fornice) összeírt ingóságok: posztók „Padrai dicti”, különböző színekben: „caerulei ..., subviolacei ... (szederjes), ... viridis ..., rubri ..., flammei ..., coloris”, „... pro togis faemineis apta vulgo Tarhalyn nuncupata”, „... materia Sericeae Attalicae”, „... viridis Tabini”, „... fekete Krippon”, „ ... Taffotae Nigrae”, „... materiae vulgo Kapieser (Kupieser) dictae”, „angol posztók” zöld, rózsaszín, fekete, piros, sötétlila, égszínkék, – „sodrott és sodratlan” selymek – török fonalak (cérnák) – fekete és virágos fátyoldarabok – „26 ligaturae Claviculorum flavorum” (női ruhadíszek, díszkapcsok), „15 Petiae Materiae Csemelyet dictae ... inter quas 7 rubrae, 3 fuscae seu hájszín, 2 virides et una caerulea ...” – „6 frustra Galloni simplicis flavi, alias Sik Gallond dicti” ruhaszegély, rojt – „dicae ligaturae fibularum” csatok – dohánytartó szelencék, tükrök – török vásznak, török övek – „collipendia variegata pro Rascinis aptae” rác (nők?) számára nyakláncok, nyakékek – „5 Tibialia pro Germanis apta, seu Strimphli” németek számára harisnyák – női ruhaanyagok, „vulgo Tarha allyu szoknya” számára – selyemkendők – arany paszományok, kötések – „fajlangyi” posztók különböző színekben – különböző egyszerű és díszes ruhaszegélyek, prémszegélyek, pántlikák – „in una ligatura pamut” – gyermekkabátok, mellények „seu Zubben nuncupati” – Remek posztó különböző színekben, pl.: franciakék, selyem csipke – „lótos prém”, „Byssi Canabei nigri seu Kender Bársony”, „materia Kapicsor et Kalumaska”, „9 frustella bagasiae Turcicae” finom gyapot, török vászon, „alia Bulya Vászon dicta”, török vászon, „török gyolcs”, „török patyolat” – török nyestprémek – „Slesia”-i posztók, „Pallya posztók” – „fekete, keskeny fodor fátyol” – „... panni Kezlangyis – Kezlungyis”, „materiae Hemacz”, „materiae Muhar”, „materiae nigrae pamuth Bagasia dictae”, „materiae Kinczent, ... Hermacz ... Kesnyiczer ... Velesz ... Rasae ... Abae” – Karasia pozstó, „bojtos posztó” – Kordovány-bőrök – varrótűk – „una ligatura Papyri” – „Alba scatula Cariohpilis non plane plena” (szegfűborsos doboz?) – lóvakarók „strigules pro purgandis Equis, Nr. 55, „culturi pro ungulis equorum excindendis deservantes Nr. 2”, patavágó kések – fogók, nyíró ollók, gyertyakoppantók, tintatartók csontból, „atramentaria ex ossibus cum claviculis (kapcsosfödéllel? fogóval? tartóval?), minora Nr. 304”, tintatartók fából, „majora nigra Nr. 11” két db. pedig toll- és porzótartóval – nádbotok – „baculi arundinei”, festett botok (valószínűleg sétapálcák) – óntálak és tányérok, tormás-tányérok, „duae patinulae nasturtio deservientes” – habán kancsók, „amphorae majores et minores laboris Anapaptystici” ónfedővel – „pilei de Sacaro süvegek vagy kalapok – ezüstös és aranyos fonalak, „in eodem fasciculo fila argentea minora in frustis 8, quae insimul computata faciunt unum magnum motring”, török fonalak – „szkoffium flavum” papír (burokkal) együtt mérve, „constituit Uncias Viennenses 4 1/2” – boglárok, gyöngyök, „exusti argenti ... unciae Vien. Nr. 5” (olvasztott ezüst), hamis gyöngysorok „ornamento faeminarum Rascianarum”, „lamina una argentea vulgo Majcs” féri övek számára ezüstlemezek – régi arany és ezüstpénzek – arany és ezüstgyűrűk – dísztűk, keleti gyöngyökkel – hímzett, kivarrott női ingek, „egregii operis”, „acu picta”, skófiummal kivarrt kendők – díszes kötények – mellények aranyos és ezüstös csatokkal, rojtokkal – rókaprémmel bélelt mente – nyestprémmel szegett, violaszínű férfi süveg, „pileus Angliaeus” – a földben elásott arany és ezüst értékek, pl. 66 Körmöci arany.
Néhai Büttösy György pénzhamisító javai.
(Hajdű m.): Debrecen

Content provider