HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 079. - No. 002.

Date 1673. március 13.
Description

18 old. latin ered. + 1 pld. másolat (dátuma: 1673. március 25.)

Text

„Conscriptio”, melyet Medveczky Mátyás aljegyző készített. Összeírás: könyvjegyzék, iratok, készpénz, ezüst- és aranynemű.
Conscriptio rerum in curia libere regieque civitatis Epperjes repertarum.
Igen részletes leírás a különböző helyiségekben, szekrényekben, zsákokban és irattartókban talált dolgokról.
1) In Hypocausto consistoriali – egyházi tanácsi szobában 24 különféle könyv és irat, köztük: Tripartitum Latino-Hungaricum 1. – Articuli Neosolienses Gabrielis Bethlen. liber 1. – Decretum seu Tripartitum opus Germanicum 1. – Decretum seu Tripartitum opus Latinum 1. – Liber rationum, quo continentur singuli redditus et exitus reipublicae Epperjesiensis. – Kalendarium anni praesentis. – A könyvek és iratok mellett: Horologium ... horam et lunam monstrans.
2) In una cista (pénzesládában) különböző pénzek, ezüstneműek és ezüst edények.
3) Ugyanazon lakásban különböző iratok és leltárak: köztük regula antiqua conscripta colonorum, iugerum etc. Itt is különböző pénzek, ezüstneműek, köztük quatuor calices deaurati cum quatuor patellis similiter deauratis.
4) In uno sacco (zsákban) megint különféle pénzek, iratok és könyvek. – In uno fasciculo certae litterae negotium claustri continentes. – Liber inscriptionis domorum venditarum emptarumque. – Missale Romanum. – Decretales Gregorii nni pontificis. – Liber perceptorum et erogatorum vinorum. – Matricula seu receptaculum civitate donatorum.
5) Az egyik szekrényben: Különböző pénzek és azok értékelése forintban.
6) Regestum saccorum variorum, unde pecunia pro civitate erogata; összesen 16 zsák, értékük forintokban kifejezve.
7) Kimutatás más 15 zsákról. Az érték mindenütt forintokban kifejezve.
8) Más zsákokban is találtak még pénzeket.
9) A fal mellett felállított szekrényben különböző értékek és ruhaneműek, köztük: unus cingulus deauratus antiquus cum figuris Romanorum Imperatorum.
10) Ebben a szekrényben is, mint az előbbiben különböző értékek és ruhaneműek, edények, pénzek.
11) Ebben a szekrényben különböző hivatalos iratok és magánlevelezés, végrendeletek, nyugták. Köztük: Rationes educillationis vini civitatis. – Rationes expensarum vinorum.
12) A következő szekrényben ugyanígy különböző iratok és pénzek: köztük Rationes salisfodine. – Litterae Bethlehenianae et Rakoczianae super ius gladii. – Litterae possessionis Keökemezew et Luchka. – A tárgyak között: item pro templo unum magnum antipe dium holosericum nigrum, splendide aureis floribus exornatum.
(Sáros m.): Eperjes szab. királyi városban lévő ingóságok.

Search result navigation
Content provider