HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 071. - No. 003.

Date 1733.
Description

Egykorú kamarai másolat, latin 272 pag. az eredetin saját kezű aláírás volt. A kötésen 1734. évszám szerepel, de az irat többször 1733-t jelöli folyamatban lévő évnek.

Text

Összeírás
„Conscriptio Bonorum…”, melyet a javak prefektusa Joannes Spreng és Baranya megye alispánja Petrovszky József készítettek.
Ürög:
17 Jobbágy, 4 zsellér, névvel. Igás állataik: lovak, ökrök Szántóik 1 hold befogadóképessége. Rétek nagysága kaszásokban. Biztos jövedelme: taxájuk egyenként. Mészárszék, kocsma, malom nincs. – Bizonytalan jövedelem: bárányokból, malmokból, méhekből, makkoltatásból, almás-szilvásokból, fajzásból épület és tüzifára, halászatból, téglaégetésből. Jobbágyok részben örökösök, részben jövevények. Részben magyarok, részben rácok, földrajzilag is elkülönülnek. Hegyes és berkes falu, réteknek csekély völgyek vannak, dombok földművelésre. Kiterjedése. Szántók, rétek csekélyek. Szőlőkből közepes hozam, az uradalom évi borjövedelme. Jobbágyok közt a szántók nincsenek nyomásokra felosztva. Terméshozama 1 köböl után, csekély, mert a földek terméketlenek és hegyesek. Legelők csak az erdőkben vannak. Rétek részben zsombékosak, nagyobb része jó szénát terem, kevés, 1 kaszás után fél szekér széna várható. Borhozam 1 kapás után. Erdők a hegyek és völgyek között, nehezen megközelíthetők, kiterjedésük. – Jobbágyok haszna, hogy az uradalom a téglaégetőhöz pénzért vágat fát. Épületfára nem alkalmas, harmada makkos, de mivel csak nagyon ritkán terem makk, fix jövedelmet nem írhatni. Malom, tavasszal és ősszel van vize. Birtokosai. Hegyek kövesek és sziklásak, hasznavehetetlenek. Birtokmegoszlási adatok.
Patacs:
19 jobbágy, 4 zsellér
Malmok, csak ősszel és tavasszal van vizük.
Tüttös:
36 jobbágy, 8 zsellér
Erdő, kiterjedése, csak tüzifára, makkoltatás jövedelme bizonytalan, mert ritkán terem. Malom, ritkán van vize.
Kökény:
23 jobbágy, 7 zsellér – 2 Malom.
Keszü:
23 jobbágy, 4 zsellér. 3 mlaom a patakon.
Szilvás:
17 jobbágy, 4 zsellér. – Malmok, egyik árendát fizet.
Pogány:
22 jobbágy, 2 zsellér. Erdő, kiterjedése, csak tüzifára. Malom, csak esős időben nagy, censusa
Szellő:
14 jobbágy, 3 zsellér. Erdő dombok között, kiterjedése, kisebb és paraszti épületekre alkalmas épületfára és tüzifára, makkoltatás jövedelem bizonytalan. Malmok censusuk.
Lak:
21 jobbágy, 1 zsellér. Erdő hegyek és völgyek között, kiterjedése, fája épületre és szerszámra is, makkoltatás 20 éve települt.
jövedelme bizonytalan.
Gerezd:
23 jobbágy, 1 zsellér. Erdő, kiterjedése, csak tüzifára, makkoltatás, jövedelme bizonytalan. Malmok, censusuk.
Kölked:
18 jobbágy, 1 zsellér. Malom a Dunán, szárazságkor vagy a Duna áradásakor nem őröl, censusa. Halászóhelyek.
Mohács oppidum:
Halászóhelyek 194 jobbágy, 16 zsellér.
Nádasd:
Német lakói 1719–1724 között települtek. Malmok, censusuk. 76 jobbágy, 1 zsellér.
Györe:
7 éve települt. Erdő, kiterjedése, épület és tüzifára, makkoltatás jövedelme bizonytalan. Malom a patakon, censusa. 12 jobbágy, 1 zsellér.
Hosszuhetény:
109 jobbágy, 15 zsellér 12 malom a patakon, censusuk. Erdő, kiterjedése, csak tüzifára.
Somogy:
33 jobbágy, 3 zsellér. Erdő, kiterjedése, épület és tüzifára, makkoltatás jövedelme bizonytalan. 2 malom, censusuk.
Szabolcs:
25 jobbágy, 1 zsellér. Erdő, kiterjedése, parasztházakhoz épületfára is, makkoltatás jövedelme bizonytalan.
Bakonya:
32 jobbágy, 9 zsellér. Erdő, kiterjedése, csak tüzifára, makkoltatás jövedelme bizonytalan.
Zook:
22 jobbágy, 3 zsellér. – Erdő, kiterjedése, csak tüzifára.
Hirles:
15 jobbágy, 7 zsellér. – Erdő kiterjedése, épület tüzi és szerszámfára, makk ritkán terem, jövedelme bizonytalan.
Vejthe:
24 éve települt, Lusoknál és Hiviczről 8 jobbágy, 2 zsellér. Erdő, kiterjedése, épület tüzi és szerszámfára, makkoltatás jövedelme, bizonytalan.
Szőke:
15 jobbágy
Erdő, kiterjedése, fajzás saját szükségletre, makkoltatás jövedelme bizonytalan.
Bogád:
13 jobbágy – Malom, census
Szék:
11 jobbágy, 1 zsellér – Erdő, kiterjedése, épület tüzi és szerszámfára, makkoltatás jövedelme bizonytalan. – Malmok, egyiket német molnár építette, az uradalomnak semmi jövedelme nics belőle.
Egyházbér:
Malom, árendája – 7 jobbágy
Gire:
13 jobbágy, 3 zsellér. Malmok, censusuk. Erdő, kiterjedése, csak tüzifára, épületfa fenn van tartva az uradalomnak.
Nagymányok:
52 jobbágy, 3 zsellér. – Erdő, kiterjedése, csak tüzifára, makkoltatás jövedelme bizonytalan.
Veleny:
13 jobbágy, 1 zsellér. Erdő, kiterjedése, tüzi és közepes épületfára. Malmok, egyik vízi, puszta, másik száraz, árendája.
Bazfa:
21 jobbágy, 4 zsellér. – Erdő, kiterjedése, épület és tüzifára, makkoltatásért fizetett összeg jobbágyok szerint.
Somonyi:
19 jobbágy – Száraz malom, censusa. Erdő kiterjedése, épület és tüzifára, makkoltatás jövedelme bizonytalan.
Pisko:
19 jobbágy, 1 zsellér. Erdő, kitrejedése, cak tüzifára, makkoltatás jövedelme bizonytalan.
Keresztur:
20 éve települt, 12 jobbágy. Erdő, kiterjedése, csak tüzifára, makkoltatás jövedelme bizonytalan.
Kemse:
10 jobbágy, 1 zsellér. Erdő, kiterjedése, csak tüzifára, makkoltatás jövedelme bizonytalan.
Kisder:
13 jobbágy, 1 zsellér. Kis erdő, csak tüzifára.
Némethy:
20 éve települt, 18 jobbágy, 1 zsellér. Erdő, kiterjedése, épület szerszám és tüzifára, makkoltatás jövedelme bizonytalan. Malmok, censusuk.
Szenterzsébet:
16 jobbágy, 2 zsellér. Erdő, kiterjedése csak tüzifára makkoltatás jövedelme bizonytalan. Malmok, censusuk. Birtoktörténeti adatok.
Magyarsáros:
16 jobbágy, 2 zsellér. Erdő, kiterjedése, épület, szerszám és tüzifára, makkoltatás jövedelme bizonytalan. Malmok, censusuk.
Kövesd:
Erdő, kiterjedése, tüzifán kívül szerszám és épületfára is, makkoltatás jövedelme bizonytalan.
Maza:
15 jobbágy. Erdő, kiterjedése, csak tüzifára, makkoltatás jövedelme bizonytalan. Malmok, censusuk.
Csaszta:
17 jobbágy, 1 zsellér. – Erdő, kiterjedése, épület, szerszám és tüzifára, makkoltatás jövedelme bizonytalan. Malom, censusa.
Vékény:
10 jobbágy, 1 zsellér. Erdő kiterjedése, nehezen szállítható a fa, jobbágyok fajzásán kívül más haszna nincs.
Kiegészítést ld.: 12–17. regesztákon.
Cserkut
16 jobbágy, 4 zsellér, örökös jobbágyok, a kevés szántó nincs nyomásba osztva, a szántó 2,3-szoros termést hoz.
Szent Miklós praedium:
Területét Pataca és Cserkut lakói kilenced és tized ellenében élik.
Kővágó Szőllős:
42 jobbágy, 5 zsellér, örökösök 2 malom, földje nincs nyomásra osztva.
Imesháza:
(Himesháza) 11 éve települt, 58 jobbágy és 11 zsellér lakja, 1 malom
Márok:
11 éve települt, 20 jobbágy, 1 zsellér lakja.
Lancsuk:
36 jobbágy, 5 zsellér.
Arpad:
30 jobbágy lakja, eredetileg csak 2 horvát élt itt, a többiek 4 éve települtek „ex Svevia”
Bécsérd:
33 jobbágy, 6 zsellér.
Luzok:
13 jobbágy, 2 zsellér.
Kis Szent Márton:
9 jobbágy
Bogdassa:
21 jobbágy, 5 zsellér.
Malom:
13 jobbágy, 3 zsellér.
Bosta:
16 jobbágy, 4 zsellér.
Szalanta:
24 jobbágy, 1 zsellér.
Bodollya:
6 jobbágy, 2 zsellér.
Kovács Szena:
11 jobbágy, 2 zsellér.
Hetfehel:
1733-ban települt, 6 jobbágy. –
Urfy rectius praedium:
1 jobbágy lakja.
Baratur:
20 jobbágy, 3 zsellér lakja.
Kotoly:
22 jobbágy, 3 zsellér lakja.
Nagy Paly:
13 jobbágy, 2 zsellér.
Várallya:
37 jobbágy, 5 zsellér.
Kaszab:
26 jobbágy, 7 zsellér.
Karvasz:
13 jobbágy.
Egregy:
21 jobbágy, 3 zsellér.
Martonfa:
15 jobbágy, 3 zsellér.
Budafa:
14 jobbágy, 1 zsellér.
Manfa:
13 jobbágy.
Pölöske:
15 jobbágy, 1 zsellér.
Egerszeg:
7 jobbágy.
Hosszutoth:
4 éve települt, 4 jobbágy lakja.
Szakaly:
7 jobbágy
Rakoz:
7 jobbágy.
Banus:
9 jobbágy, 2 zsellér.
Pécsi püspökség, káptalan, székesegyháza és szeminárium javai.
(Baranya és Tolna m.): Ürögh – Patocs – Cserkut – Szent Miklos (praedium) – Kővágó Szöllős – Töttös – Nyárs – Keszü – Szilvás – Pogány – Szecső – Inesháza – Lak – Temes – Gerezd – Tth Jobb – Márok – Gatha – Kölked – Mohács (oppidum) – Nádasd – Hosszu Hetény – Somogy – Szabolcs – Árpád – Bokonya – Erszék (praedium) – Bécsérd – Zárok – Luczok – Hiricz – Kis Szent Marton – Vejthe – Bogdassa – Körcsönye – Malom – Szőke – Bosta – Szalonta – Bogad – Szék – Egyházbér – Bodollya – Kovács Szena – Hetfehel – Urfy – Baratur – Zehy – Gire – Nagy Manyok – Veleny – Banfa – Somony – Pisko – Kemse – Keresztur – Kis Keraban – Némethy – Magyar Sáros – Kotely – Szent Erzsébeth – Nagy Palyi – Varallya – Kövesd (praedium) – Masa – Csaszta – Kaszaban – Vékény – Karvasz – Cejregi – Martonfa – Budafa – Manfa – Pölöske – Egerszegh – Hosszu hath. – Szakaly – Pakoz – Banus

Search result navigation
Content provider