HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 071. - No. 001.

Date 17. század vége
Description

Egykorú kamarai másolat 22 pag. aláírás nélkül keletkezésének idejére tartalma és írásmódja utal.

Text

Becslés
„Aestimatio”
Késmárk:
Vár, értéke – Census házakból, értéke. Egész és féltelkes jobbágyok szolgáltatása pénzben és robotban, értéke. Elhagyott telkek, értékük. Zsellérek, szolgáltatásuk, értékük. Libertinusok másfél telkesnek számító szolgáltatásuk, értékük. Soltészségek, értékük. Három allódium, hozamukat számítva értékük. Malmok, értékük. Fűrészmalmok, értékük. Vámok, jövedelmük, értékük. Vendégfogadók. Serfőzők, értékük. – Halastavak, értékük. Posztóványoló malmok, értékük. Háziállatok, értékük. Ingóságok, értékük.
Enyiczke:
Kastély, értéke – 2 allódium, jövedelmükkel, értékük. Ménesből jövedelem, értéke. Birtoktörténeti adatok, birtokosok neve.
Divény:
Vár, értéke. Malmok, serfőzők évi jövedelme. Birtoktörténeti adatok.
Parno:
Kastély allódiummal, szántókkal, makkos erdőkkel, rétekkel, értéke.
Polyanka:
Kúria istállókkal, erdőkkel, értéke.
Szerdahely:
Kastély, birtokosok neve, értéke.
Szürthe:
Allodiumok, értékük.
Szerednye:
Vár, értéke – Promontóriumon üres allódium. Szőlők, hozamuk, értékük.
Barlabas:
Nemesi kúria szántókkal, allódiummal, rétekkel, értéke. Száraz malom, értéke.
Czaradna:
Vízimalom, értéke
Attya:
Vám, értéke – Nagy makkos erdők, értékük.
Som:
Promontóriumon szőlők, hozamuk, érétkük.
Szenna:
Kúria veteményes és más kertekkel, telkekkel, értéke.
Palocz:
Kúria, értéke
Rozgony:
Nemesi kúria allódiummal, szántókkal, rétekkel, értéke. Allódiális állatok, értékük.
Nagymihály:
Kastély, megoszlása, értéke. Malom negyede, értéke. Szántók, befogadóképességük, értékük. Allódiális rétek, értékük. Borkilenced jövedelme, értéke. Makkos erdők, hízlalható disznók, értékük.
Halma.:
Szántók, rétek, értékük telkekkel együtt. Tizedjövedelme makkos erdőkből, értéke.
Salank:
Kúria allódiummal, kerttel, csűrrel, más alkalmatosságokkal, értéke. Szántók, befogadóképességük, értékük. Szőlők, jövedelmük, értékük.
Liszka:
Szabad ház, szántókkal, rétekkel, értéke.
Füzér:
Vár, nemesi kuriával, értéke. Allódium rétekkel, értéke. – Malmok, értékük. Fűrészmalom posztóványolóval, értéke.
Erdőbénye:
Kúria szántók nélkül, értéke.
Unga:
Szabad kúria szántókkal, rétekkel, kocsmával, mészárszékkel, értéke.
Szendrő:
Malom 3 kőre, értéke.
Gesztely:
Nemesi kúria tartozékaival, értéke.
Keresztur:
Szabad ház, szántókkal, értéke. Szőlők, értékük.
Alsófüged:
Kúria allódiummal, értéke.
Tarcal:
Elhagyott ház tető nélkül, nagy pincével, amelyhez hasonló nincs a városban, szántókkal, mészárszékkel, kocsmával, értéke. Szőlők, hozamuk, értékük.
Halmaj:
Nemesi kúria szántókkal, rétekkel, értéke. Malom 3 kőre, értéke.
Mikóháza:
Szép nemesi kúria kerttel, értéke. Allódium rétekkel, értéke. Malom, értéke. Szőlők, hozamuk, értékük. Makkos erdők, értékük.
Vainatina:
Kúria csűrrel, szántókkal, befogadóképességük, értéke.
Allódiális szőlők, értékük.
Lász:
Rétek, értékük. – Makkos erdők, hízlalható disznók, értékük.
Peklény:
Kastély allódiummal, minden tartozékával, szántókkal, rétekkel, értéke.
Legenye:
Kastély kőből, csűrrel, értéke. Allódium, értéke.
Farkasfalva:
Rét, szénahozama, értéke. Makkos erdők, hízlalható disznók, értékük.
Felsőmére:
Nemesi kúria allódiummal, szántókkal, rétekkel, értéke.
Czécz:
Kúria allódiummal, szántókkal, rétekkel, értéke.
Baranya:
Nemesi kúria fából, allódiummal, csűrrel, rétekkel, szántókkal, befogadóképességük, értéke. Makkos erdő, hízlalható disznók, értékük.
Kisdobrony:
Makkos erdő, hízlalható disznók, értéke.
Dobo:
2 nemesi kúria fából, allódiummal, szántókkal, rétekkel, befogadóképességük, szénahozamuk, értékük. Lerombolt malom, másokkal közös, értéke.
Szántó:
Kúria, még nem épült fel, értéke. Szántók, befogadóképességük, értékük. Rétek, szénahozamuk, értékük.
Gálszcés:
Nemesi kúria szántókkal, befogadóképességük, elhagyott 2 telekkel, zsellérekkel, értéke.
Balkány:
Nemesi kúria szántókkal, rétekkel, értéke.
Szeghy:
Nemesi kúria fából, tartozékok nélkül, értéke. Szántók, befogadóképességük, értékük. Rétek, szénahozamuk, értékük.
Gava:
Nemesi kúria szántókkal, befogadóképességük, rétekkel, értéke.
Kövy:
Makkos erdők, értékük.
Murány:
Kocsma vámmal, értéke.
Várat nem rombolták le. az egész helység értéke, leszámítva a zálogbaadáskor hagyott pénzt.
Konfiskált javak.
(Pest, Borsod, Abaúj, Zemplén, Szepes, Heves, Ung, Bereg, Szabolcs, Sáros, Nógrád m.)
Volt birtokosok: Dobay András, Hampi Péter, Baranyai György, Szilágyi Gáspár, Balkó Pál, Berzsenyei Mihály, Miskolczy Péter, Thököly István gr., Balassy Imre gr., Bocskay István, Forgach Miklós, Füzéri Nádasdy, Barczy Márton, Czermoll György, Szepesi Pál, Fügedi Nagy András, Szuhai Mátyás, Ispán Ferenc, Gyulaffy László, Keczer Menyhért, Farkas Fábián, Fay László, Bornemissza Mihály, Baranyay Gáspár, Egeressy János, Zrínyi grófok, Wesselényi gróf.
(Szepes, Heves, Zemplén, Ung, Bereg, Abaúj, Szabolcs, Sáros, Nógrád m.): Késmárk – Enyicke, Hanicka Eniczke (Abaúj m.) oppidum – Rimawska Sobota, Grosstefelsdorf, Rimaszombat oppidum (Gömör m.) – Divény, Dövény Diviny (Borsod m.) – Gyöngyös (oppidum) – Tóltsva, Tolczva (Zemplén m.) – Mada, Mád oppidum (Zemplén m.) – Patak – Szerednye – Barlabas – Szenna – Rozanowec, Rozgony (Abaúj m.) – Mihalowce, Nagy Mihaly oppidum (Zemplén m.) – Zubna (Zemplén m.) – Nyir – Olaszy Liszka oppidum (Zemplén m.) – Fejercze – Papy praedium (Abaúj m.)(Bihar m.) – Hasy (Borsod m.) – Csorda – Füzér (Abaúj m.) possessio praedium – Vesecz – Ruska Göncz (Abaúj m.) – Tarnocz – Zombor oppidum (Zemplén m.) – Czeke, Czéke, Cekow (Zemplén m.) – Tokay, Tokaynum, Tokaj oppidum (Zemplén m.) – Szendrő (Borsod m.) – Uyfalu – Tarcal oppidum (Zemplén m.) – Mikóháza praedium (Gömör m.) – Magdafalva – Arbo – Siksowa, Szikszo (Abaúj m.) – Peklény – Mudrocz – Felső Mére – Czécz (Abaúj m.) (Zemplén m.):Kis Czécz (Borsod m.): Nagy Czécz– Kollatfalva – Filekmann – Gortva (Gömör m.) praedium Kisfalud possessio – Hidegh Kuth – Czered – Obast – Terbelet – Ecsed – Péczel – Gomba – Pinkocz – Czertes – Doboz – Roskovány – Kys Falud – Marczinfalva – Csobád, Csobad (Abaúj m.) – Szancz – Seconwe, Gall Szecz oppidum (Zemplén m.) – Kohany – Filo – Méglecz, Migléte (Abaúj m.) Miglész, (Gömör m.) Miglos, Miglész, Miglessoff (Zemplén m.) – Balkan – Gana – Kövi, Kövy (Gömör m.) – Benye – Licze (Gömör m.) – Rakos, Rakos (Gömör m.) – Szirk, Szyrky (Gömör m.) – Turtsok, Turczok (Gömör m.) – Murány

Search result navigation
Content provider