HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 066. - No. 063.

Date 1720. április 14.
Description

Eredeti, latin 159 pag. Fol. form. aláírás nélkül.

Text

Becslés
„Aestimatio Bonorum Rakocziano-Haereditariorum…”, melyet a kamara számvevősége készített.
Pogony:
Birtokos feltüntetve. Lakott telkek, értékük. Birtoktörténeti adatok, társbirtokos neve, kezén lévő telkek, értékük. Gabonakilenced hozama, értéke.
Majom:
Elhagyott telkek, értékük.
Barna:
Erdőjövedelem pénzben, értéke.
Kisterenye:
Erdőjövedelem, értéke.
Serke:
Kocsma és serfőző jövedelme, értéke. Úrbéri adományokból tyúkot, ludat, értékük. Allódiális szántók, befogadóképességük, értékük. – Rétek, szénahozamuk, értékük. Építeni kezdett kastély, értéke. Nem messze tőle nagy kert különböző fákkal, értéke.
Simonyi:
Malom jövedelme köblökben, értéke, molnár 2 disznót hízlal, értéke.
Baraza:
Kilenced borból is jár, jövedelme, értéke. Sertéstized és makkolttás jövedelme, értéke. Malom 3 kőre, jövedelme, értéke, molnár disznókat hízlal, értéke.
Kaznicz:
Erdők jövedelme, értéke.
Harnocz:
Szántók, befogadóképességük, értékük. – Rétek, szénahozamuk, értékük. Allódiális szőlő, hozama, értéke. Makkos erdő jövedelme, értéke.
Alsóvadna:
Makkos erdő, hízlalható disznók, jövedelme, értéke.
Macsony:
Rétek, szénahozamuk, értékük. Makkos erdő, hízlalható disznók, értéke.
Csetnek:
Emeletes kúria, részben fából, fallal kerítve, más épületekkel együtt értéke. Romos serfőző, jövedelme, értéke. Szántók, befogadóképességük, értékük. Rétek, szénahozamuk, értékük.
Pelsőcz:
Évi taxa összege, értéke. Allódiális rétek, szénahozamuk, értékük. Vám, jövedelme, értéke. Malom 3 kőre a Sajón, jövedelme, értéke, negyedik köve kölestörő, jövedelme, értéke, molnár 4 disznót hízlal, értéke.
Dobsina:
Városiak taxájának összege, értéke. Császármadarat adnak, értéke.
Letenye:
Malom 3 kőre, búzajövedelme köblökben, értéke.
Szentkirály:
Allódiális szántók, befogadóképességük, értékük. Rétek, szénahozamuk, értékük. Malom 3 kőre, búzajövedelme, értéke, molnár disznót hízlal, értéke.
Szalonna:
Desertum Pincehely tartozik hozzá, szántókkal, befogadóképességük, értékük. Rétek, szénahozamuk, értékük.
Jósafő:
Malom 16-d része földesúré, jövedelme, értéke.
Martony:
Makkos erdők, értékük.
Varbocz:
Szőlő, hozama, értéke. Nb. Csetnekre adott malom, fűrészmalom, vashámor, bor és gabona tized jövedelmének földesúrra eső része.
Szende:
Allódiális szántók, befogadóképességük, értékük. Rétek, szénahozamuk, értékük. Malom 2 kőre, jövedelme, értéke. Végösszeg 122208 ft.
Rákóci-féle javak.
(Gömör, Nógrád, Kishont és Borsod m.): Pogony, Pogany Gömör m. – Majom Gömör m. – Barna Nógrád m. – Szele Nógrád m. – Kis-Terenye Nógrád m. – Serke Gömör m. – Simonyi Gömör m. – Baracza Gömör m. Barotza – Kaza Borsod m. – Ivánka Borsod m. – Kazincz Borsod m. – Harnócz Borsod m. – Alsó Vadna Borsod m. – Mucsony Borsod m. – Csetnek (oppidum) Gömör m. – Pelsőcz (oppidum) Gömör m. – Restér Gömör m. – Gecsel Getzel Gömör m. – Petermán Pétermány Gömör m. – Kislavocz Kisslovas Gömör m. – Rankovecz Rankovo Gömör m. – Lehota Gömör m. – Berdovka Berdorka Gömör m. – Kobulárka Gömör m. (Fekete patak, Kobelarof, Kobelarow) – Dobsina (oppidum) Gömör m. – Rekenye Újfalu, Recken, – Szalocz Gömör m. – Tapolcza Gömör m. – Redova Jolsva, Kún-Tapolca – Oktina Ochtina Gömör m. – Letenye? – Kiraly Gömör m., Királyi – Lenke Gömör m. Alsó, Felső – Szent Király Gömör m. – Szalona Borsod m. – Meszess Borsod m. – Jóssafő Borsod m. Jósvafő – Szilicze Gömör m. – Doboder, Dobolél Torna m. – Szén, Szény, Szin, Szénya Torna m. – Perkopa, Perkupa Torna m. – Kőszegh (praedium) Köszög Torna m. – Varbocz Torna v. Gömör m. – Szende

Search result navigation
Content provider