HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 066. - No. 062.

Date 1719. június 2.
Description

Eredeti, latin 7 pag. saját kezű aláírás 4 pld. ebből 3 pld. kelte 1719. május 12. + Summarius Extractus.

Text

Becslés
„Aestimatio Summaria”, melyet Klobusiczky Gáspár készített a Szepesi Kamara számvevőségén.
Birtoktörténeti adatok, megszerzésük módja, egykori birtokosok.
Serko
(és több falu):
Telkek, értékük. Tavasziból és ősziből kilencedet adnak, úgymint búzából, rozsból, árpából, azbból, hozama köblökben, értéke. Malmokból kétszeres jövedelem, értéke. Borkilenced, hozama, értéke. Sertéstized és megváltás, értéke. Kastély, most kezdték építeni (Serkén)
Feled
(és más falvak)
Vám, jövedelme, értéke. Allódiális szántók, befogadóképességük, értékük. Rétek, szénahozamuk, értékük.
Pelsőcz
(és más helységek)
Munka helyett censust fizetnek, konyháravalót adnak, értéke. Malom, jövedelme, értéke.
Restér
(és más falvak)
Allódiális szántók, befogadóképességük, értékük. – Rétek, szénahozamuk.
Rákóczi-féle javak.
(Gömör, Borsod, Kishont, Torna m.): Serke Gömör m. – Simonyi Gömör m. – Baracza Gömör m. Baratza – Káza (!) Borsod m. – Ivánka Borsod m. – Kazincz Borsod m. – Haracz (praedium) Borsod m. Harnocz – Vadna (praedium) Borsod m. – Mucsony (praed). Borsod m. – Pagony Gömör m. Pogany – Majom Gömör m. – Barna Nógrád m. – Szele Nógrád m. – Kis Terenye Nógrád m. – Feled Gömör m. – Gesztete Gömör m. – Csana Gömör m. Csona – Magyarhegymegh Gömör m. – Kerekgede Gömör m. – Felső et Alsó Pokorágy – Cserencsény Gömör m. – Pelsőcz Gömör m. – Dobsina Gömör m. Dopshina – Restér Gömör m. – Geczel Gömör m. Getzel – Pétermány Gömör m. – Kisslovas Gömör m. – Hankócz Gömör m. Hankocz – Lehota Gömör m. – Dedorka Gömör m. Berdorka – Kabulárka (Gömör m. Fekete patak Kobelarof, Kobelarow) – Felseö Sajó gömör m. – Rekenye Gömör m. – Újfalu Recken, Rekenovi – Salócz Gömör m. Szalocz – Taplocza (!) Gömör m. Jolsva v. Kún-, – Redova Gömör m. Rédova – Oktina Gömör m. – Ochitina – Letenye – Királyi Gömör m. – Lenke Gömör m. Alsó, Felső – Szent Király Gömör m. – Szalonna Borsod m. – Meszes Borsod m. – Josafü Borsod m. Jósvafő – Martony Borsod m. Mártonnyi – Szelicze Gömör m. Szilicze – Varbocz Torna v. Gömör m.
Dobodér, Dobodél, Perkopa, Szén, Szény, Szin Szenya Kőszög Kőkő praedium (Torna m.)

Content provider