HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 066. - No. 017.

Date 1696. május 16.
Description

Eredeti, latin 15 pag. Fol. form. saját kezű aláírás és gyűrűspecsét lenyomata.

Text

Urbarium
„Conscriptio”, melyet Hapsz Gábor kamarai provisor készített.
Szentlőrinc:
Jobbágyok névvel, fiak, lányok – Telkük nagysága, 8 jobbágy, 3 zsellér – Állatállományuk: lovak, ökrök, tehenek, borjak, disznók, méhek. Szőleik nagysága kapásokban – Rétjeik szénahozama. – Búzavetések – Feltünteti a háznál lakó zselléreket – Pécstől való távolsága – Szántók nagysága, termékenyebb, közepes és rosszabb földek holdakban. Rétjeik nincsenek, mert a zavaros időkben mocsarakká lettek, hacsak nagy fáradtsággal és több költséggel mint amit érnek előbbi állapotukra nem fordítják, ezért szénát a szomszéd falvakból vesznek. Makkos erdők, nagyságuk holdakban. Közönséges erdők részben tüzifára, részben makkoltatásra, nagyságuk holdakban. Szőleik nincsenek saját területükön. Telkek száma jelenlegi állapot szerint, hogy mennyi volt, nem tudni, kikereshető a kamara archívumából. Keresztény földesúr először a keresztes lovagok voltak, utánuk a Zrínyiek, végül a Fiscus. A Zrínyieknek a török idők alatt az uraság elismeréséért fizettek, török földesúr a babocsai kapitány volt, minden ház után fizettek neki, vajat adtak. Minden terményből tizedet adtak. Török császárnak pénzt fizettek házanként. Elhagyott malom 1 kőre. Halastavak nincsenek. A falu határa két óra alatt körüljárható, szomszédos falvai. Nemesek nincsenek, mindannyian parasztok. Praediumuk nincsen. Török időkben arianusok lettek, most már visszatértek a katolikus vallásra. Török földesúrnak, most a császárnak adott búza, rozs, zab, árpa tized 3 évi jövedelme köblökben. Milyen jogot bírt keresztény földesúr nem tudni. Privilégiumaik nincsenek. Kilencedet török alatt nem adtak, régi keresztény korban nem tudni adtak-e.
Szentiván:
7 jobbágy, 2 zsellér név szerint – Földek nagysága holdakban. Rétek nagysága kaszásokban. Keresztény földesúr neve, jelenleg a falu zálogban van. Török földesúrnak pénz és vaj mellett len és kender helyett vásznat is adtak. Keresztény császárnak török alatt semmit sem adtak, most munka helyett pénzt adnak neki. Előbbiek mellett méhekből is adtak tizedmegváltást
Mecske:
Török földesura pécsi Kyro Habat volt, aki minden háztól 1 fl-t, 4 font vajat, len és kender váltságaként 1 vég vásznat kapott, szultánnak a falu 3 fl-t adott. – Szántók nagysága, 13 jobbágy és 2 zsellér név szerint, rossz nedves helyen, mocsarak közt fekszik csak szárazság idején művelhető. Rétek nagysága holdakban. Makkos erdő más fákkal vegyesen, tüzifára is, nagysága holdakban. Rétek nagysága holdakban.
Monoskor:
Török urnak Sotlor pasa volt Pécsről. – 4 jobbágy 4 név szerint – Szántók nagysága holdakban nedvessége miatt ritkán művelhető, mocsarak fogják körül. Erdők részben makkoltatásra, részben tüzifára, nagyságuk holdakban. Rétek nagysága holdakban. Malom 1 kőre.
Ronatfa:
Török uruk Czyskin tihaja volt, akinek 3 napot szántottak és 3 napot robotoltak. – 4 jobbágy név szerint – Szántók, nedvességük és árvizek miatt alig művelhetők, nincsenek rétjeik sem, szőlőik más falvakból vannak. Haszanvehető földek holdakban. Erdők részben tüzifára, részben makkoltatásra. – Nagyságuk holdakban. Török földesúrnak 3 napot szántottak, ugyanannyit dolgoztak kézzel, most a császárnak heti 1 napot dolgoznak, akinek van igával, többiek gyalog. Portiopénzt, és téli hónapokban ökörtartásra fizetnek. Régen 1 nemes is lakott itt, elszegényedett, paraszti szolgáltatást adott, ettől kezdve a falu teljesen parasztinak számított.
Ujmindszent:
3 jobbágy név szerint – Szántók jobbak és nedves helyen fekvők, nagyságuk holdakban, a nedves helyen levőket csak száraz időben művelhetni. Erdők részben makkoltatásra, részben tüzifára, nagyságuk holdakban. Mivel rövid ideje vannak a faluban, nem tudni kinek adtak a török időkben tizedet. 2 éve települt
Baxa:
4 jobbágy név szerint – Használható és nedves szántók, nagyságuk holdakban. Erdő csak tüzifára, nagysága holdakban. Szőlőjük saját falujukban nincsen, máshol művelnek. Malom, elhagyott, teljesen használhatatlan. Babatfával közös bírójuk van, terheket is közösen viselik.
Sötétkerek:
Szántói, jobbak és közönségesek, nagyságuk holdakban. Rétek nagysága holdakban. Legelők nagysága holdakban. Erdő részben tüzifára, részben makkoltatásra, nagysága holdakban. Mivel a falu teljesen elhagyott, a telkek számát nem tudni.
Pécsi kamarai provisoratus.
(Baranya m.): Szent Lőrincz – Szent Iván – Mecske – Ronatfa – Monosokor – Ui Mintszent – Baxa – Sötétkerek

Search result navigation
Content provider