HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 066. - No. 016.

Date 1696. március 15.
Description

Eredeti. latin 23 pag. saját kezű aláírás és pecsét lenyomata.

Text

Urbarium
„Conscriptio”, melyet Hapsz Gábor László kamarai provisor készített.
Szentlőrinc:
Pécstől való távolsága – 1 egész, 1 fél, 5 negyed telkes jobbágyok – zsellérek: 3 – Földje jó és termékeny, ha 32 holdjával kiosztják egész telkenként földesúr részére maradó holdak. Rétjei azelőtt elegendők voltak, de a rossz idők miatt mocsarasak lettek, jelenleg a falunak semmi rétje nincs, szomszéd falvakból szereznek szénát, semmi haszon a rétekből nincs, hacsak nagy fáradtsággal előbbi állapotára nem fordítanák. Makkos erdők, nagyságuk holdakban. Más erdők használatára, épület és tüzifára holdakban. Birtoktörténeti adatok, birtokosok változása: keresztes lovagok, Zrínyiek, jelenleg a fiscus, török földesúr a babocsai várból való katona. Török idők alatt eretnekek lettek, most katolikusok. Milyen jogon bírták a Zrínyiek, nem tudni. Privilégiumaik nincsenek. Tizedet minden gabonából adtak, szőleik nincsenek. Kilencedet sohasem adtak. Török földesúrnak telkenként 1 forintot fizettek, bármekkora volt a telek, zsellérek is. Vajat adtak. Len és kender helyett vásznat adtak. Török császárnak házanként 3 forintot fizettek. Keresztény földesúrnak urasága elismerése fejében közösen fizettek. Mással nem tartoznak, kivéve ha török földesúrnak valami szükséges munkát végeztek. A conscriptio után következik az aestimatio, ugyanezeket a tételeket részletezi, a tizedet egyenként adja: búza, rozs, zab, árpatized jövedelme köblökben 3 év alatt, ennek harmadának értéke.
Sötétkerék:
Elhagyott, nincsenek lakói. – Jobb és rosszabb szántói holdakban. Rétek holdakban – Legelők, tövissel benőttek, holdakban. Makkos és egyéb erdők holdakban. Hány telekből állt, nem tudni. Sem temploma, sem malma, sem szőlője nincs.
Tarcsa puszta:
Földesura Kaproncán lakó Zkledarich Márton – Jobb és roszsabb földjei holdakban. Jobb és rosszabb kaszálók holdakban.
Mecske:
4 egész- 6 fél- 4 negyedtelkes jobbágy, 1 zsellér – Felesleges földjei, rétjei nincsenek, ami van, az a telkekhez tartozik. Makkos erdejük más fákkal vegyesen van, tüzifára is használják, nagysága holdakban. Földesúrnak szükséges munkával tartoznak Zrínyi családé.
Hermatfa:
Puszta – Hozzátartozik Monyorost is – Földje nagysága holdakban, terméketlen, mocsaras. Rétjei nincsenek, csak a telkesekhez tartozók. Keresztény földesura Légrádból Tot István, török pécsi Ibrahim iszpáhi. Legelők nagysága holdakban. Makkos és tüzifára való erdők holdakban
Szentiván:
3 egész- és 3 féltelkes jobbágy – Szántói jók, nagyságuk holdakban. Rétjei nincsenek, csak a telkekhez tartozók, nagyobb részük az emberek elfogyása miatt erdő lett, a szántóknak is keresztény ma. Tatából Szabó György, török Inmahil szpáhi Szigetből – Legelő nagysága holdakban.
Helesfa puszta:
Zrínyi birtok. – Szántói nagysága holdakban. Jobb, közepes és hitványabb rétek nagysága holdakban. Erdők részben makkoltatásra, részben tüzifára, holdakban. Szőleik nagysága kapásokban, közepesen művelt szőlők, vannak teljesen műveletlenek is.
Végösszeg 6% 1200 ft., 5% 14460 ft. 50 den. 4% 19163 ft. 14 den.
Pécsi kamarai provisoratus falvai.
(Baranya m.): Szent Lőrincz – Sötét Kerek – Tarcsa – Mecske – Hernatfa – Szent Ivan – Helesfa

Search result navigation
Content provider