HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 065. - No. 018.

Date 1710. április 8.
Description

4 old. lat. egyszerű másolat

Text

„Conscriptio” (Összeírás: allódiális épület, postfundualia, erdő, szőlő, subditusok neve, úrbéres szolgáltatásaik, állatok)
Conscriptio.
Könyök:
földesúri allódium – igás ökrök – sertések – serfőző ház – szántók 3 forgóban – téli vetés: kétszeres tavaszi vetés: árpa, zab – zsellérek név szerint, a saját irtásföldjeiken kívül más szántójuk nincs – ha van igásállatjuk, akkor sem kötelesek igásrobotra, csak hetente egy napot kell dolgozniuk a serfőző háznál – aratáskor sem kell aratót állítaniok, sőt ha aratnak a földesúrnak, az aratórészt éppen úgy megkapják, mint az idegen aratók – a nyitrai piaristák kölcsöne a földesúrnak
Lehota:
lakosok név szerint – „sessions octavales et sedecimales” – más nagyobb sessio nincs – állatállomány: ló, tehén, ökör, juh, kecske, sertés – a desertákat vagy a földesúr használja, vagy kiadja hetedik kepéért – ugyancsak a hetedik kepét adják irtások után – igás állattal rendelkezők heti 2 nap igásrobotot adnak
Merczal:
a földesúri földek szántása, vetése és aratása az ittlakók kötelezettsége
Izsák:
a portio után, míg lakott volt, az alattvalók készpénz adóztak.
Néhai Uzovics János javai:
(Nógrád m.): Könyök praedium – Lehota – Marczal – Halab
(Pest m.): Isak

Search result navigation
Content provider