HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 065. - No. 017.

Date 1703. február 28.
Description

4 old. lat. eredeti.

Text

„Conscriptio” melyet Keresztes Márton számvevő készített. (Összeírás: kúria és melléképületei, postfundualia, subditusok neve, postfundualia, úrbéres szolgáltatások)
Conscriptio.
Uszor:
nemesi kúria, „in uno tractu versus septemtrionem ad instar Palatii” magtárak, pincék istállók, szekérszín – veteményes kert majorsági épület galambházak karámok ló, ökör, tehén és juhok számára – dohányos kert széna és szalma csűr – szántók két forgóban – vetéskapacitás – jobbágy sessiok – lakosok név szerint – mindegyik sessiohoz tartozik 20 hold szántó 2 forgóra osztva, egy káposztáskert – egy veteményes kert – szolgáltatások: Szt. Györgytől Szent Mihályig heti 2 nap Szt. Mihálytól Szt. Györgyig heti 1 nap igásrobot, továbbá minden sessio köteles egy hosszú fuvart és Szt. Mihályra egy kappant adni – az igásrobot gyalogrobottal is helyettesíthető – a desertákat a földesúr használja a kúria földjeivel együtt, ha más veti, kilencedet ad utánuk – a tizedeket a földesúr árendálni szokta „in Fl. 4.”
Uzor-Forgács-féle fiskális javak:
(Pozsony m.): Uzor, Forgacsiano-fiscalis possesio. Uzor.

Search result navigation
Content provider