HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 065. - No. 013.

Date 1698. január 4.
Description

3 old. lat. egyszerű másolat + más keltezetlen pld. a vagyonuk is összeírva 4 old.

Text

„Conscriptio” mely a város bírájának és lakóinak vallomása alapán készült rebellisek névsora, szőlleik, méhesek) – Névsor
Sátoraljaujhely:
város „rebelliseiről”, a városi bíró és tanúk vallomása alapján készült. – 55 név, utána jelezve: nobilis, subditus, rusticus – vagyoni állapot, főleg szőlőbirtokok terméshozammal – tized szolgáltatás a szőlők után – méhesek – Példa a konfiskálásra: Nagy István 18 köböl konfiskált búzatermésből a feljelentő fél köblöt kapott, a megőrzésért szintén fél köblöt adtak, a szüretelők két köblöt kaptak, a megmaradtat Patakra szállították.
(birtokos nincs jelölve), (Zemplén m.): Sátoraljaujhely.

Search result navigation
Content provider