HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 065. - No. 012.

Date 1694. május 22.
Description

3 old. egyszerű másolat

Text

„Extractus” (Összeírás: telkek becsértéke, kúria és más allódiális javak.)
Conscriptio.
Illoncza:
egész és fél sessiok deserták
Beregszászvégardo:
földesúri szántók 2 forgóban allódiális szőlők, terméshozama – malomjövedelem – bor kilenced.
különféle birtokosokról a fiskusra szállt javak.
(Bereg mege Ung m.):
Klecsenő, néhai Uyfaludi György portioja – Illoncza néhai Uyfaludi György portioja – Nagy Almás, néh. Csomaközy Gábor egykori portioja – Kis Almás néhai Csomaközy Gábor egykori portioja – Balasir néh. Csomaközy Gábor egykori portioja – Nagy Begány. néh. Mező Gábor egykori portioja – Beregszászvegardo, néh. Forgács András egykori portio – Kis Dobrony néh. Forgács András egykori portio – Baczva, Ung megyében Forgácz-portio
A fenti összeírás Szinnyei Miklós özvegyének javára történt.

Search result navigation
Content provider