HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 064. - No. 038.

Date 17. század vége
Description

1 old. lat. egyszerű másolat, keltezetlen, korára tartalma utal

Text

„Consignatio” (Összeírás: kuriális épület, subditusok név szerint, állataik)
Consignatio bonorum
Uszfalva:
Elhagyott nemesi kúria, takács lakik benne. Hozzátartozó szántók, befogadóképességük. Rét, szénahozama. Káposztáskert, almáskertek. Jobbágyok névvel, fiak. Ökreik, teheneik, disznaik. Erdők. Többi falvakban csak jobbágyok.
Néhai Girinczi Anna javai.
(Sáros m.): Uszfalva – Gergellaka – Kocsollya – Jernye

Search result navigation
Content provider