HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 064. - No. 017.

Date 1704. április 11.
Description

510 old. magyar, eredeti.

Text

„Universalis Conscriptio” melyet Eördögh Dániel és Dolmay Gábor készítettek. (Összeírás: allódiális javak, épületek, gabona, subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásaik)
Conscriptio
Birtoktörténeti adatok, birtokosok neve.
Nagykálló:
Udvarház hely, két házzal, leírása, berendezése, istállók, ólak. Eke, szekér. Cselédházak, berendezésük. Virágos kert. Kaszált gazos tavaszi búza, csak marhának való, ugyanilyen zab. 5 veremben tavalyi rozs, az idei termés egészen a mezőn veszett. Udvarház után való kocsma. Kapitányság után való kocsma. Mészárszék, korcsmákkal együtt bérbe van adva pénzért és faggyúrét. udvarháznál lévő 2 házacska után évi 2 tábla szappant adnak. – Kurák s földek 3 nyomásban, befogadóképességük ha mind meg akarják szántani, kaszálónak valót is hagynak benne.
Bakta:
Heti 3 napot dolgoznak igával, akinek nincs, gyalog. Jobbágyok névvel, fiak. – Állatállományuk: ökrök, tehenek, disnók. Karácsonyra tyúkot adnak. Sertés kilencedet adnak, makkoltatásért és pázsitért fizetnek. Jobbágyok örökösek és „20 naposak”, feltehetően jövevények, akik ennyi napra szerződtek. Mogyoróéréskor mindenki 1 icce mogyoróval tartozik. Elhagyott telkek, ha valakinek kell, a tiszt kilencedért szokta odaadni, kaszáló nincsen hozzájuk. – Allódiális szántók 3 nyomásban. Kaszáló, szénahozam, az erdő felnőtte, nem kaszálhatják. Makkos erdő, hízlalható disznók, tilalmas, van a falunak is erdeje. Salétromfőző, berendezése.
Bogdány:
Kurián salétrom szérű, bérbeadják.
Apagy:
Makkos erdő.
Bessenyő:
Makkos erdő szabad használattal.
Ders:
Makkos erdő.
Ráczfejértő:
Ha valaki meg akar telepedni, 1 forintot fizet földesúrnak, úgyszintén ha el akar menni. Valamennyien taxás jobbágyok. Ha a gazda utód nélkül elhal, özvegye egy tehénnel tartozik földesúrnak.
Thas:
Az örökös jobbágyok marhatartással, vagy 1 forinttal, vagy 1 szekér szénával tartoznak. Fél kuriális telek épület nélkül, hozzátartozó szántó irtásból áll, nyíl szerint jut, befogadóképessége.
Dombrád:
Csikász, víz, minden jobbágy 1 veder csikkal tartozik.
Mihálydi:
Makkos erdők, hízlalható disznók.
Nyíradony:
Makkos erdő, társbirtokosokkal közös. Udarház. Leírása, berendezése. Lóistálló, padlásos. Sövényes baromfiólak. Gémeskút. – Földpince káposztatartásra. Disznóól. Allódiális telek, baromfiak. Száraz malomnak való fák. Szérűskertben idei búza, abajdóc, veremben tavalyi búza.
Napkor:
Kis erdő, hízlalható disznók. Egy kuriális telek, asztagok vannak rajta. Allódiális szántók, befogadóképességük.
Huszt:
Vár, leírása. Állatok: tehenek, borjak, ökrök, tyúkok, ludak, kacsák, pulykák. Csűröskert csűrrel, körülötte búza, rozs, zab, asztagok. A mezőn szénaboglyák. Csűrös kert mellett veteményes kert, petrezselyem, répa, retek, kék káposztával kertészház. Káposztás pince, szilvaaszaló. Méhkasok – Téglaégető kemence, téglák téglaszárító. jégverem. Káposztáskert. Kenderes kert a mezőnh van.
Iza:
Telkenként nyesttel tartoznak, az udvarbírónak közösen adnak egyet, karácsonyra tyúkkal tartoznak Sürgős szükség esetén tyúkkal, lúddal, vajjal, mézzel, tojással tartoznak. Szántartónak cédulapénzel tartoznak Rutén papok a templom után károlymadarat és 1 tallért adnak. Búzából és gabonától nem tartoznak tizeddel, disznókból akár makkoltatnak akár nem tartoznak, méhekből, juhokból szintén . Kocsmához fahordással tartoznak, azonkívül a jégvermet kötelesek meghordani. Törvényes eljárások. Bírságok. Makkos erdő, hízlalható disznók. Régen minden sátoros ünnepen árultak 1 hordó bort, mos tszáraz kocsmáért fizetnek évente kétszer. Malom 1 kőre, leírása.
Száldobos:
Malom 1 kőre, leírása.
Talaborfalva:
Erdő, hízlalható disznók. Rét, nagysága kaszásokban. Malom a Talaboron 1 kőre, paraszti.
Dulfalva:
Malom, leírása. Makkos erdő, hízlalható disznók. Cigányok névvel.
Técső:
Sószállítással tartoznak. Szénégető kovácsnak fizetnek. Sóvágókat tartoznak állítani. Az udvarházhoz egyéb szolgálattal is tartoznak szükség szerint. Erdő, hízlalható disznók.
Visk:
Erdő, hízlalható disznók. A vár és udvar szükségére ácsokat állítanak, ezért Szt. György adót nem fizetnek. Szekerekkel, cséplőkkel, aratókkal, fejszésekkel tartoznak. Sót szállítani kötelesek. Tölgyerdő. Udvarbírónak a lakosok újévi ajándékul rókabőrrel tartoznak.
Gernyés:
Kúria nincsen, tiszt jobbágytelken lakik, csűr. Makkos erdő, hízlalható disznók.
Taraczköz:
Kúria, leírása. Hozzátartozó szántók 2 nyomásban, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk.
Sziget:
Malom 1 kőre, leírása. Juhokból huszon felől egy berbéccsel, húszon alul 1 báránnyal tartoznak.
Dobrovocze:
Majorház, leírása, befogadóképességük. Vízimalom 2 kőre. Allódiális szántók, befogadóképességük Rét, szénahozama.
Sándorfalva:
Makkos erdő, hízlalható disznók.
Lacskónya:
Felülcsapó malom 1 kőre, rossz állapotban.
Vad:
Felülcsap malom 1 kőre, a gátja nem jó.
Fejérszél:
Malom felülcsapó, 1 köves, kövei újak.
Sárosberkes:
Makkos erdő, hízlalható disznók, igen ritkán terem. Özvegyasszonyok a várhoz tartoznak rostálással és gyertyamártással.
Remete:
Alulcsapó 2 köves malom.
Diószeg:
Kastély: leírása. Allódium baromfiakkal.
Pap:
Allódium leírása.
Kisvárda:
Majorsághely szántókkal, rétekkel.
Somlyó:
Vár. leírása. Allódiális szántók 2 nyomásban, befogadóképességük. Makkos erdő, hízlalható disznók. Várhoz tartozó cigányok névvel. Vám. Allódiális szőlők.
Zovány:
Allódiális szőlő, nagysága kapásokban. Majorságkert gyümölcsfákkal. Erdő, hízlalható disznók.
Szőlőhegy után kilenceddel tartoznak.
Magyarvalkó:
Egykori censusa. Makkos erdő, hízlalható disznók.
Bagolyfalva:
Makkos erdő, aki alatta lakik nem ad tizedet a disznókból, csak az idegenek.
Nagyfalu:
Allódiális szántók 2 nyomásra, befogadóképességük. Rét, szénahozama. Allódiális szőlő, nagysága kapásokban. Malom 2 kőre, jó állapotban, jövedleme.
Somlyó:
Allódium. Szántók 1 nyomásra, befogadóképességük.
Perecsen:
Kúria helye, épület nélkül. Asztagok voltak, a németek felégették.
Gorzófalu:
Erdő társbirtokosokkal közös.
Zovány:
Erdő kicsi, idegen disznókat nem makkoltatnak.
Kövesd:
Allódium helye, puszta. Gyümölcsöskertek voltka, kivesztek, gaz nőtte be. Allódiális szántók 2 nyomásra, befogadóképességük, több is lenne, de a gaz nagyon benőtte. Kaszáló, nagysága kaszásokban. Szőlő, jó volna, de vén a fája, hozama. Ha lopott marhát a faluig nyomoznak, s a nyomot nem adják ki, kártérítéssel tartoznak Erdők, hízlalható disznók.
Kraszna:
Udvarház hely épülettel leírása magtár, leírása. Termett foghagyma és hagyma. Gyümölcsöskert oltványokkal. Csűröskert csűrrel, tavalyi búzaasztaggal. Állatállomány: bikák, juhok, disznók, ludak, pulykák, récék, tyúkok, méhek. Allódiális szántók 2 nyomásra, befogadóképességük. Szőlők. – 2 malom 2–2 kőre, felülcsapók vám jövedelmük. Makkos erdő kicsi, fias disznóknak tartják, városiaknak szabad legeltetése és fajzása van. Vásárok, semmi jövedelmet nem hoznak földesúrnak.
Csehi:
Alulcsapó 2 köves malom, egyik kő földesúré, másik jobbágyoké.
Görcsön:
Kastély, állapota, istállókkal. Csűröskert. Száraz malom, rossz. Erdő, hízlalható disznók.
Büdöskut:
Felülcsapó 1 köves malom, renoválni kellene.
Horváth:
Udvarház hely – 2 köves malom, felülcsapó. Egy kád csigert és 1 hordó bort találtak. Allódiális szántók 2 nyomásra, befogadóképességük. Erdő, hízlalható disznók. Szőlők, hozamuk.
Varsó:
Allódiális szántók 2 nyomásra, befogadóképességük. Kaszáló, szénahozama. Malomhely a Krasznán, malom nincs.
Ujlak:
Allódiális szántók 2 nyomásra, befogadóképességük. Erdők tilalmasak.
Magyarvalkó:
Robotban szőlőt művelnek.
Zilah:
Házhely, puszta, háza megégett. – Szőlők, hozamuk. Kúria közös. – Allódiális állatok.
Hadad:
Száraz malom, javíttatni kellene. Szőlők, hozamuk.
Völcsek:
Allódiális szántók 2 nyomásra, befogadóképességük. Kaszáló, nagysága kaszásokban.
Bogdánd:
Allódiális szántók 3 nyomásban, befogadóképességük. Szőlő, hozama. Erdő.
Karika:
Erdő csak tüzifára.
Margita:
Udvarház kerttel. Allódiális szántók 3 nyomásra, befogadóképsségük. Kaszáló, szénahozama. A lakosok taxát fizetnek. Kevés erdő.
Tasnádszántó:
Malom 2 kőre, a nádak elrontották, most kezdték renoválni. Allódiális szántók 3 nyomásra, befogadóképességük. Kaszáló, szénahozama. Makkos erdő, hízlalható disznók. Allódiális szőlők, hozamuk ritkán terem a ragya miatt.
Homok:
Allódiális szántók, befogadóképességük. Kaszáló, szénahozama. Malom, jövedelme. Szőlő, nagysága kapásokban.
Tiszakorod:
Allódiális szántók a szomszéd kuriához. Minden puszta telek ki van adva pénz árendáért. Makkos erdő szabad használattal.
Akli:
Nemesi kúria, leírása. – Közös erdő. Allódiális szántók 2 nyomásban, befogadóképességük. Kaszálók, szénahozamuk. Allódiális szőlők, hozamuk.
Kiráyldaróc:
Allódium csűrös kerttel. Malom 1 kőre, jövedelme köblökben. Elvetett őszi vetés köblökben.
Ecsed:
Mészárszék
Fábiánháza:
Halászóvíz, csikot fognak, minden csikászó 1 vödör csikkal tartozik. Tilalmas erdő, épületfát csak az udvarbíró engedélyével szabad vágni.
Appa:
Makkos erdő, hízlalható disznók.
Josiphaza:
Allódiális szántók 2 nyomásra, befogadóképességük. Szőlők, nagyságuk kapásokban. Erdő, ha bőven terem makk, idegenek disznóit is hízlalják.
Görhed:
Allódiális szántók 3 nyomásra, befogadóképességük. Tilalmas erdő makkoltatásra.
Matolcz:
Pénzcensus mellett vágómarhát is adnak és szűröket. Tilalmas erdő volt, most nincs 2 hajómalom a Szamoson 1–1 kövesel.
Villaj:
Allódiális szántók 3 nyomásban, befogadóképességük. Tilalmas erdők makkoltatásra, mikor vadalma terem, minden jobbágy tartozik 1 köblöt aszalni és a várhoz szállítani.
a fejedelmi fiskus számára foglalt javak
(Szatmár, Máramaros m.): Nagy Kálló – Bakta – Bogdány – Jákó – Nyir Pályi – Dobos – Aranyos – Apagy – Bessenyőd – Ders – Racz Fejir To – Thas – Pap – Thusér – Dombrád – Berencs – Veres Marth – Balmaz Uj város – Mihálydi – Nyir Adony – Napkor – Huszt – Szál Dobos – Bustahaza – Talaborfalva – Dulfalva – Técső – Visk (oppidum) – Szigeth (oppidum) – Szellistye – Husztköz – Mihályka – Gernyés – Szeklencze – Csománfalva – Kövesligeth – Taraczköz – Kirva – Kökényes – Gánya – Irhócz – Dubra – Széles Lonka – Irha – Irhoncz – Rosztoka – Szandena – Pilipcze – Farkas Rev – Hencz – Bocskó – Lónka – Huszucska – Kabola Poján – Koszó Pojana – Borkut – Bocskó Rohó – Kőrösmező – Kráczfalva – Nagy Patak – Dobravicza – Sandorfalva – Puszta Telek – Gyertyafalu – Bay Falu – Negra falu – Surgya Falu – Lucz falu – Orosz Falu – Felső Bánya – Felső Misz Tot Fal – O Bozonta – Uj Bozonta – Szaszár – Laczkóna – Vad – Berincze – Fejér Szék – Karulya – Felső Fensős – Somkut Patak – Kovassy – Garbonacz falva – Kovács Kapányik – Gyertyános – Nagy Nyires – Sáros Berkesz – Merda – Lasz falu – Somkut – Remete – Berkesz Patak – Sós Mező – Barczócz – Dioszegh – Kis Várda – Ajak – Litke – Veres Mart – Patráló – Tas – Demecser – Kek – Pap – Kalónga – Dombrád – Berencs – Gyula Haza – Rosaly (praedium) – Bóka – Adony – Telek – Ontelek – Konyár – Döghe – Kerecsen – Szegh – Kis Kövesd – Szerdahely – Somlyó – Goroszló – Bagos – Balla – Baxa – Máron – Zovány – Oláh Valkó – Vár Allya – Pap teleke – Jász – Alsó Jász – Gyümölcsényes – Elyős – Detre – Halmosd – Bagoly falva – Bogdányháza – Csizér – Baján – Bán – Tott falu – Szeke – Füzes – Uj Vágas – Alsó Káznach – Kaznács – Nagy falu-- Perje – Olah Szel – Ballaháza – Magyar Valkó – Halmosd – Detre – Perecsen – Keres telek – Ökörító – Sziget – Gyilo kuta – Kis Dersida – Sármasság – Puszta Majád – Kraszna – Csehi – Boronamező – Bucson – Kémer – Görcsön – Horoklyány – Bród – Majgrád – Czigány – Pécsely – Sered – Vár Teleke – Horváth – Varsócz – Egres Pataka – Serden – Uylak – Lampert – Olah Nadasd – Debren – Panyód – Hidvég – Perecsen – Csehi – Szoros – Kutaj – Zilah – Kirvach – Hadad – Szel – NagySzegh – Diossad – Apacza – Völcek – Korond – Bogdánd – Matos – Kis Solymos – Erkesd – Kirva – Szüherned – Vada falva – Olá Garan falva – Udvarhely – Sikó – Giblen – Karika – Rona – Turbucza – Nyiresd – Micske – Kis Laz – Szent Lázári – Terebes – Terje – Királyi – Közepes – Fomafalva – Szuszafalva – Papfalva – Varviz – Almasszegh – Szent Job. – Szent Miklós – Thoti – Margita – Szekelyhid – Tasnád Szántó – Hidvégh – Szilvas – Homok – Berencze – Halmi – Appa – Szinyér Várallya – Avas – Bikszád – Terep – Bajánhaza – Tartócz – Komorszan – Lekenyháza – Kánnyaháza – Vámos Falu – Tisza Koród – Akli – Kökényesd – Turcz – Eöszöd Falu – Thamás Várallya – Ecsed – Király Darócz – Nyiregyháza – Kis Ecsed – Fábián Háza – Szent Márotn – Tunyog – Eörvei – Mérk – Kálmánd – Szoldobál Terem – Gyöngy – Alsó Kegye – Felső Kegye – Tőke Terebes – Gilvács – Dob – Görbed – Mathócs – Geberjény – Pócs – Bator – Szaniszlo – Sikalló – Busok – Porcsalma – Gyarmat – Kisar – Vedres Ábrány – Kócs

Search result navigation
Content provider