HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 052. - No. 008.

Date 1737.
Description

15 oldal, latin nyelvű fogalmazvány pédlány.

Text

(Aestimatio) "Deductio proventum" címen, amelyet a Zselicszentjakabi Apátság javairól, annak három helységének jövedelméről dolgoztak ki a Fribeisz János Antal harmincados által előzetesen végzett conscriptio nyomán.
Lakocza:
Szántóföldek (nincsenek sessiókra osztva). Három forgó. Termények: búza, árpa, zab, kukorica. Egy egész forgó csak kukoricával van vetve. Várható terméseredmények, várható szénahozam.
Szent Jakab:
Új telepítésű szőlők, 10 éves mentességgel. Várható terméseredmények. Jövedelem az erdők makkhozamából. Különböző készpénz census-fizetés az öreg és fiatal sertések után. Extránausok kétszeres censust fizetnek a makkoltatásért. Ispán, erdőőrök és a kondás járandóságainak készpénz értéke.
Patony:
84 és fél holdnyi szántó, 5 holdba búzát vetnek, minden mérőből, leszámítva a vetőmagot 3 várható, pénzértéke, 15 holdba kukoricát vetnek, 234 mérőt terem, pénzértéke, a többi földet ugarolják. 89 kaszásnyi rét, 44 és fél szekér szénát ad, pénzértéke, harmadát munkára számítva. – A praediumok szántóinak, rétjeinek hozamát és pénzértékét veszi számba.
Zselicszentjakabi Apátság, Somogymegye: Lakocza – Toth Ujfalu – Patony
Praediumok: Gedicse – Lazarczy – Bogschincza – Dobrova – Magocz – Szent Barabás – Verhocz – Gerenda – Kottyán seu Kattyán – Veres To – Bodicz
Szent Jakab tartozékai: Ruskocz – Szlobotina – Kishalás

Search result navigation
Content provider