HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 050. - No. 035.

Date 1717. június 25.
Description

21 oldal latin, eredeti kamara.

Text

"Conscriptio", melyet a kamara provisora készített. (Összeírás: telkek száma, úrbéres szolgáltatás, tized, kilenced.)
Sellye:
Halászai, fekvése. Sessiók (egész, fél, negyed.) Évi készpénz árenda. Új telepítésű szőlő után kilenced. Búza, árpa, zab, tatárka, kukorica, káposzta, kender kilencedek. Méhek, malacok után készpénz megváltás. Makkoltatás utáni jövedelem, szárazmalom utáni jövedelem. Együttes becslés.
Istärä:
A kilencedek között kender és len kilenced. Halastó.
Kagitsch: Új telepítésű szőlők.
Ujfalu:
Nincs sessiókra osztva "sed aequaliter ab incolis possidentur et usuantur". Arenda nincs, de robotmegváltás címén készpénzt fizetnek, ennek ellenére robotot is adnak heti két-három nap, igás- vagy gyalogrobotot. Sertésszolgáltatás nincs, de minden sertés után készpénzcensust kell adniok.
Adorján: Új település. Roboton kívül más szolgáltatás nincs.
Apati: Földesúri allodium.
Szigetvári provisoratus falvai (kincstári birtokok) (Baranya, Somogy megye):
Draskovicz birtokok: Sellye – Kisfalu praed. – Kysvertike seu Aranyos – Ossro – Kis Csán – Kőrtőnie praedium – Szaparza praedium
Egykor Zrinyi, most Káldi birtokok: Istärä – Bodva praedium – Viczkocz praedium – Endesi praedium – Soosfertige praedium – Kagitsch – Güricze praedium
Volt Sereni (Zrinyi?) birtokok: Marocza – Legencze praedium
Nemeseké: Hatvanny
Doby Mihályé: Agy praedium
Pernesi János és Talián Ádám: Uynep – Arratsch praedium – Konyoked praedium
Generalis Comes ab Huyn birtokában: Uyfalu – Pelencze praedium – Totti praedium – Laxandor praedium régebben Draskovicz birtok
Draskovicz birtok volt: Várad – Szent Mihályfa praedium – Bőrős praedium – Urgia praedium – Sikotta praedium
Káldi birtok: Apati – Aderján

Content provider